เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลหรือข้อมูลในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยน ชื่อที่กำหนดเอง ของเขตข้อมูลหรือรายการได้โดยไม่แสดงกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล หรือ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า ขั้นตอนต่อไปนี้จะไม่ได้เปลี่ยน ชื่อแหล่งข้อมูล ของเขตข้อมูลหรือรายการ

รายงาน PivotTable

 1. คลิกเขตข้อมูลหรือรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. ไปที่เครื่องมือ PivotTable >วิเคราะห์ และในกลุ่มเขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ คลิกกล่องข้อความของเขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007-2010 ให้ไปที่เครื่องมือ PivotTable >ตัวเลือก

 3. พิมพ์ชื่อใหม่

 4. กดENTER

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อรายการตัวเลขจะเปลี่ยนรายการนั้นเป็นข้อความ ซึ่งจะเรียงลำดับแยกจากค่าตัวเลข และไม่สามารถถูกจัดกลุ่มกับรายการตัวเลขได้

รายงาน PivotChart

 1. คลิกวัตถุในแผนภูมิ (เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น หรือแผนภูมิคอลัมน์) ที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลหรือรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. ไปที่เครื่องมือ PivotTable >วิเคราะห์ และในกลุ่มเขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ คลิกกล่องข้อความของเขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007-2010 ให้ไปที่เครื่องมือ PivotTable >ตัวเลือก

 3. พิมพ์ชื่อใหม่

 4. กดENTER

รายงาน PivotTable

 1. คลิกเขตข้อมูลหรือรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิกกล่องข้อความ เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่

 3. พิมพ์ชื่อใหม่

 4. กด ENTER

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อรายการตัวเลขจะเปลี่ยนรายการนั้นเป็นข้อความ ซึ่งจะเรียงลำดับแยกจากค่าตัวเลข และไม่สามารถถูกจัดกลุ่มกับรายการตัวเลขได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×