เปลี่ยนชื่อหรือเนื้อหาของรายการข้อความอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขอัตโนมัติ

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของรายการข้อความอัตโนมัติ คลิกรายการคุณต้องการเปลี่ยนแปลงในรายการ แล้ว คลิ กลบ พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องแทนแล้ว คลิ กเพิ่ม

    เมื่อต้องการเปลี่ยนเนื้อหาของรายการข้อความอัตโนมัติ คลิกรายการคุณต้องการเปลี่ยนแปลงในรายการ พิมพ์ หรือแก้ไขรายการในกล่องด้วยแล้ว คลิ กแทน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×