เปลี่ยนชื่อหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างหน้าใหม่ บรรทัดแรกของข้อความที่คุณพิมพ์จะกลายเป็นชื่อของหน้า ถ้าหน้านั้นว่างเปล่า ชื่อเรื่องเริ่มต้นจะเป็น "หน้าที่ไม่มีชื่อ"

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อหน้า ให้ทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่แท็บหน้า แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

    คลิกขวาที่แท็บหน้าเพื่อตั้งชื่อใหม่ให้หน้า

  2. พิมพ์ชื่อเรื่องใหม่ทับชื่อหน้าที่ถูกเน้นไว้ที่ด้านบนสุดของหน้า

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกพื้นที่ชื่อหน้าที่ด้านบนของหน้าบันทึกย่อเพื่อเปลี่ยนชื่อได้อีกด้วย แต่ถ้าชื่อหน้าถูกซ่อนไว้ คุณจะไม่สามารถเลือกชื่อหน้านั้นได้ ถ้าคุณไม่เห็นพื้นที่ชื่อหน้าที่ด้านบนของบันทึกย่อ ให้คลิก มุมมอง > ซ่อนชื่อหน้า ปุ่มนี้จะซ่อนและแสดงพื้นที่ชื่อ หลังจากที่มองเห็นแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหน้าได้

แสดงหรือซ่อนชื่อหน้าด้วยปุ่ม ซ่อนชื่อหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×