เปลี่ยนชื่อหน้า ส่วน หรือสมุดบันทึกใน OneNote สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าเนื้อหาของหน้าและส่วนในสมุดบันทึกของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเพียงพอเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้อธิบายชื่อและป้ายชื่อของพวกเขาอย่างไม่เพียงพออธิบายเกี่ยวกับบันทึกย่อภายในได้ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของหน้า ส่วน หรือกลุ่มส่วนในสมุดบันทึกของคุณเช่น หรือคุณสามารถเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกทั้งหมดนั้นได้

เปลี่ยนชื่อหน้า

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแถบเมนู คลิ โน้ต, ชี้ไป หน้า, แล้ว คลิก เปลี่ยนชื่อหน้า

  • คลิกแท็บของหน้าที่คุณต้อง การเปลี่ยนชื่อ แล้ว คลิกตัวควบคุม เปลี่ยนชื่อ บนเมนูที่ปรากฏ

 2. เมื่อมีเลือกข้อความส่วนหัวของหน้าด้านบนของหน้า พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับหน้า นั้นแล้ว กดส่งกลับ

เปลี่ยนชื่อส่วน

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแถบเมนู คลิ สมุดบันทึก, ชี้ไป ส่วน, แล้ว คลิก เปลี่ยนชื่อส่วน

  • คลิกตัวควบคุมแท็บของส่วนคุณต้อง การเปลี่ยนชื่อ แล้ว คลิก เปลี่ยนชื่อ บนเมนูที่ปรากฏ

 2. เมื่อมีเลือกข้อความของแท็บส่วน พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับส่วน นั้นแล้ว กดส่งกลับ

เปลี่ยนชื่อกลุ่มส่วน

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแถบเมนู คลิกสมุดบันทึก ชี้ไปที่ส่วนกลุ่ม นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยนชื่อ

  • ตัวควบคุมคลิกชื่อของกลุ่มส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ บนเมนูที่ปรากฏขึ้น

 2. เมื่อมีเลือกข้อความกลุ่มส่วน พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับกลุ่มส่วน นั้นแล้ว กดส่งกลับ

เปลี่ยนชื่อสมุดบันทึก

เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ใช้งานไม่ได้ลิงก์ โดยบังเอิญเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกที่แชร์กับบุคคลอื่น คุณจะต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์สมุดบันทึกที่แหล่งข้อมูล

ข้อควรระวัง:  ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกที่คุณได้แชร์กับบุคคลอื่น พิจารณาช่วยให้ผู้สร้างสมุดบันทึกอื่น ๆ บางจำนวนแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนของคุณเพื่อเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกที่พวกเขากำลังทำงานอยู่ วิธีนี้ การเปลี่ยนแปลงไม่โดยไม่คาดคิดป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญในสมุดบันทึกที่แชร์

เมื่อคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึก ทำต่อไปนี้:

 1. บนแถบเมนูใน OneNote คลิก สมุดบันทึก ชี้ไปที่ สมุดบันทึก แล้วคลิก ปิดสมุดบันทึกนี้

 2. ใน Safari หรือ ในเว็บเบราว์เซอร์อื่น ๆ ไปที่ www.onedrive.com ถ้าจำเป็น ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกัน หรือขององค์กรคุณที่จัดเก็บสมุดบันทึกที่คุณต้องการลบอยู่ในปัจจุบัน

 3. เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ OneDrive เรียบร้อยแล้ว นำทางไปยังโฟลเดอร์ เอกสาร สำหรับบัญชีของคุณ

 4. ย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือสมุดบันทึกคุณต้องการเปลี่ยนชื่อ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้นในมุมบนขวาของไอคอนสมุดบันทึก และการแล้ว คลิก จัดการ > เปลี่ยนชื่อ บนแถบเมนูใน OneDrive

 5. เมื่อชื่อสมุดบันทึกถูกเลือก พิมพ์ชื่อสำหรับสมุดบันทึกใหม่ นั้นแล้ว กดส่งกลับ

 6. บนหน้าเดียวกัน คลิกที่ไอคอนสมุดบันทึกเพื่อเปิดสมุดบันทึกถูกเปลี่ยนชื่อใน OneNote Online

 7. ใน OneNote Online คลิกปุ่มเปิดใน OneNote ใกล้กับด้านบนของหน้านั้นเพื่อเปิดสมุดบันทึกถูกเปลี่ยนชื่อใน OneNote for mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×