เปลี่ยนชื่อรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างรายงาน PivotTable หรือ PivotChart, Excel กำหนดชื่อเริ่มต้นให้วัตถุเหล่านี้แต่ละรายการ โดยใช้ข้อตกลงการตั้งชื่อต่อไปนี้: PivotTable1, PivotTable2 และต่อไปเรื่อย ๆ แผนภูมิ 1 แผนภูมิ 2 และอื่น ๆ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของแต่ละวัตถุเพื่อให้มีความหมายมากขึ้นให้คุณอย่างไรก็ตาม

เปลี่ยนชื่อ PivotTable

 1. คลิก PivotTable

 2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มPivotTable คลิกกล่องข้อความชื่อ PivotTable

 3. พิมพ์ชื่อใหม่

 4. กด ENTER

เปลี่ยนชื่อ PivotChart

 1. คลิก PivotChart

 2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มPivotChart คลิกกล่องข้อความชื่อแผนภูมิ

 3. พิมพ์ชื่อใหม่

 4. กด ENTER

เปลี่ยนชื่อ PivotTable

 1. คลิก PivotTable

 2. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มPivotTable คลิกกล่องข้อความชื่อ PivotTable

 3. พิมพ์ชื่อใหม่

 4. กด ENTER

เปลี่ยนชื่อ PivotChart

 1. คลิก PivotChart

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิกกล่องข้อความ ชื่อแผนภูมิ

 3. พิมพ์ชื่อใหม่

 4. กด ENTER

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×