เปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงที่ปรากฏต่อผู้รับอีเมล

เปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงที่ปรากฏต่อผู้รับอีเมล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าผู้รับอีเมลของคุณเห็นเฉพาะส่วนของชื่อของคุณ เช่น ชื่อ แต่คุณต้องการให้พวกเขาเห็นชื่อเต็มของคุณ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการได้ง่ายๆ จอภาพอาจแสดงเฉพาะส่วนของชื่อของคุณ ถ้าคุณไม่ได้พิมพ์ชื่อเต็มของคุณเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณเป็นครั้งแรก

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชี Microsoft Exchange คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงได้ เฉพาะผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้

 1. ใน Outlook ให้เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี

  ตัวเลือกพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าบัญชีใน Outlook

 2. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้น เลือก เปลี่ยน

  เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมล

 3. คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของคุณบนหน้าจอการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ IMAP และ POP เราขอแนะนำออกจากค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า และเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก โดยลำพังเว้นแต่ว่าคุณมีเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
  คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีได้หลายวิธี

 4. เลือกการตั้งค่าเพิ่มเติม >ขั้นสูง เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ เช่นพอร์ตเริ่มต้นที่ใช้ในการส่ง และรับจดหมาย หมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ และส่งไป และตัวเลือกรายการที่ถูกลบ

  คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีได้หลายวิธี
 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วทำการเปลี่ยนแปลง คลิกถัดไป Outlook จะส่งอีเมทดสอบกับMicrosoft Outlook ทดสอบข้อชื่อเรื่อง เมื่อจะส่งอีเมทดสอบเรียบร้อยแล้ว คลิกปิด และเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึก  

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีในมุมมอง Backstage

 3. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้น คลิก เปลี่ยน

 4. ด้านล่าง ข้อมูลผู้ใช้ ในกล่อง ชื่อของคุณ ให้พิมพ์ชื่อของคุณด้วยวิธีที่คุณต้องการให้ปรากฏต่อบุคคลที่รับข้อความอีเมลจากคุณ

อีเมลของคุณอาจแสดงเฉพาะส่วนของชื่อของคุณ

ส่งอีเมลข้อความ

เมื่อต้องการแสดงชื่อเต็มของคุณ ให้แก้ไขชื่อของคุณใน การตั้งค่าบัญชี

ส่งอีเมลข้อความ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชี

 2. บนแท็บ อีเมล ให้เลือกบัญชีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ (ISP) จากนั้น คลิก เปลี่ยน

 3. ด้านล่าง ข้อมูลผู้ใช้ ในกล่อง ชื่อของคุณ ให้พิมพ์ชื่อของคุณด้วยวิธีที่คุณต้องการให้ปรากฏต่อบุคคลที่รับข้อความอีเมลจากคุณ

  กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแปลงบัญชีอีเมล

 4. คลิก ถัดไป จากนั้น คลิก เสร็จสิ้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×