เปลี่ยนชื่อตารางหรือเขตข้อมูลใน Power Pivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังใช้ตัวแบบข้อมูลเป็นพื้นฐานสำหรับรายงานของคุณ หลักเดียวกันนำไปใช้: เปลี่ยนชื่อตารางหรือคอลัมน์ในตัวแบบข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงเป็นหูโดยอัตโนมัติ โดยรายงานตลอดทั่วทั้งเวิร์กบุ๊ก เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อตารางหรือเขตข้อมูล พวกเขาจะปรับปรุงโดยอัตโนมัติในแผนภูมิหรือ Pivottable ใด ๆ ได้ที่เชื่อมต่อเมื่อคุณรีเฟรช

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าPower Pivot ถูกเปิดใช้งาน ดูเริ่มต้น Power Pivot ใน add-in ของ Excelสำหรับรายละเอียด

 2. ในหน้าต่าง Power Pivot ให้คลิกขวาแท็บที่มีตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ สำหรับคอลัมน์ ให้ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ หรือคลิกขวาส่วนหัวและเลือก เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ จากเมนูบริบท

  หมายเหตุ:  ถ้า Power Pivot ไม่ตอบสนอง ให้สลับกลับไปยัง Excel เพื่อดูว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดเปิดอยู่หรือไม่ ปิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั้งหมดแล้วกลับไปยัง Power Pivot เพื่อทำให้การอัปเดตการคำนวณใดๆ ที่ใช้วัตถุที่เปลี่ยนชื่อเสร็จสิ้น

 3. ปรับปรุงการคำนวณในแบบจำลองข้อมูลเพื่อใช้ชื่อใหม่:

  • ค้นหาไอคอนข้อผิดพลาดในแท็บที่ด้านล่างของพื้นที่ทำงาน การคำนวณที่ต้องมีการปรับปรุงจะได้รับการตั้งค่าสถานะตามนั้น

  • แก้ไขการคำนวณเพื่อใช้ชื่อใหม่

  • ถ้าโหมดคำนวณอัตโนมัติถูกเปิดใช้งาน การคำนวณจะอัปเดทันที มิฉะนั้น คลิกขวาคอลัมน์ แล้วเลือกคำนวณเดี๋ยวนี้ ดูการคำนวณสูตรสำหรับรายละเอียด

   หมายเหตุ: 

   • เวลาที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนชื่อตารางคือระหว่างขั้นตอนการนำเข้า หรือก่อนที่คุณจะเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์และการคำนวณที่ซับซ้อน

   • เมื่อใช้ Power Pivot ในการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อตารางระหว่างขั้นตอนการนำเข้าได้โดยพิมพ์ ชื่อที่เรียกง่าย ในหน้า เลือกตารางและมุมมอง ของ ตัวช่วยนำเข้าตาราง

   • คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อตารางและคอลัมน์ได้ ถ้าคุณนำเข้าข้อมูลโดยระบุแบบสอบถามในหน้า ระบุแบบสอบถาม SQL ของ ตัวช่วยสร้างการนำเข้าตาราง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×