เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

หมายเหตุ: ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการแสดงตัวแก้ไขแบบสอบถามที่ด่วน ที่ส่วนท้ายของบทความนี้

การเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ต้นฉบับข้อมูล Power Query ใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถามเพื่อเปลี่ยนชื่อ ชื่อคอลัมน์ใหม่ไว้ในแบบสอบถาม

เปลี่ยนชื่อคอลัมน์

มีสองวิธี (น้อย) เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ กันสองวิธีต่อไปนี้ให้ได้ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนชื่อของคอลัมน์เดียวกัน:

  • ในตัวแก้ไขแบบสอบถามดับเบิลคลิ กที่คอลัมน์ และใส่ชื่อใหม่

  • ในตัวแก้ไขแบบสอบถาม คุณยังสามารถคลิกขวา บนคอลัมน์คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ และเลือกเปลี่ยนชื่อ จากเมนูที่ปรากฏ

วิดีโออย่างรวดเร็วต่อไปนี้แสดงวิธีทั้งสอง: เปลี่ยนชื่อคอลัมน์แรก โดยดับเบิลคลิกที่ชื่อคอลัมน์ ที่สองจะเปลี่ยนชื่อ ด้วยการคลิกขวาแล้ว พิมพ์ชื่อคอลัมน์ใหม่

เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ใน ตัวแก้ไขคิวรี

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขแบบสอบถาม จะปรากฏเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างคิวรีใหม่โดยใช้ Power Query เท่านั้น วิดีโอต่อไปนี้แสดงหน้าต่าง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ที่ปรากฏขึ้นหลังจากการแก้ไขคิวรีจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดู ตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยไม่ต้องโหลดหรือแก้ไขคิวรีเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ จากส่วน รับข้อมูลภายนอก ในแท็บ Ribbon ของ Power Query ให้เลือก จากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามว่างเปล่า วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีหนึ่งในการแสดง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

วิธีดู ตัวแก้ไขคิวรี ใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×