เปลี่ยนชั่วโมงทำงานและจำนวนวันทำงานใน Outlook

ในซอฟต์แวร์การสื่อสาร Microsoft Lync 2010 หรือใน Microsoft Lync 2010 Attendant คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ระหว่างชั่วโมงทำงานที่ระบุใน Outlook เท่านั้น เพื่อให้ระบบนำการตั้งค่าการโอนสายของคุณไปใช้เฉพาะระหว่างชั่วโมงทำงานที่คุณตั้งค่าใน Outlook 2010 เท่านั้น เมื่อต้องการกำหนดค่าการโอนสาย โปรดดูที่ ตั้งค่าตัวเลือกการโอนสาย

ในไคลเอ็นต์การส่งข้อความและการทำงานร่วมกันของ Microsoft Outlook 2010 คุณสามารถตั้งค่าวันทำงานและชั่วโมงทำงานในปฏิทินของคุณเอง ตามค่าเริ่มต้นใน Outlook 2010 สัปดาห์ทำงานจะเริ่มต้นจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันทำงานจะเริ่มต้นจาก 8.00 น. ถึง 17.00 น. วันแรกของสัปดาห์ในปฏิทินคือวันอาทิตย์

เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนวันทำงานและเวลาทำงานใน Outlook 2010 ให้ทำดังนี้:

  1. เปิดปฏิทิน Outlook และคลิกแท็บ แฟ้ม

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก ปฏิทิน

  4. ภายใต้ เวลาทำงาน ให้ทำดังนี้:

  5. เมื่อต้องการเปลี่ยนชั่วโมงทำงานของคุณ ในรายการ เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด ให้คลิกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของวันทำงาน ตัวเลือกนี้มักจะใช้สำหรับการดูความพร้อมเกี่ยวกับเวลาว่าง/ไม่ว่างสำหรับการเรียกประชุมจากบุคคลอื่น

  6. เมื่อต้องการเปลี่ยนสัปดาห์ทำงานของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับวันที่เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ทำงานของคุณ ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับวันที่จะไม่รวมไว้ในสัปดาห์ทำงาน

  7. เมื่อต้องการเปลี่ยนวันแรกของสัปดาห์ ในรายการ วันแรกของสัปดาห์ ให้คลิกวัน

  8. เมื่อต้องการเปลี่ยนสัปดาห์แรกของปี ในรายการ สัปดาห์แรกของปี ให้คลิกรายการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×