เปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิที่มีอยู่

สำหรับแผนภูมิแบบสองมิติ คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของทั้งแผนภูมิเพื่อใส่แผนภูมิมีลักษณะอื่น หรือคุณสามารถเลือกชนิดแผนภูมิอื่นสำหรับ ชุดข้อมูล เดียว ซึ่งจะเปลี่ยนแผนภูมิให้เป็นแผนภูมิแบบผสมผสาน

แผนภูมิผสมที่จัดรูปแบบ

สำหรับแผนภูมิฟองและแผนภูมิสามมิติ คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดแผนภูมิของทั้งแผนภูมิเท่านั้น

สิ่งสำคัญ    เมื่อต้องการทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีแผนภูมิอยู่แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิ ให้ดู สร้างแผนภูมิตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของทั้งแผนภูมิ ให้คลิก พื้นที่แผนภูมิ หรือ พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิเพื่อแสดงเครื่องมือแผนภูมิ

   เคล็ดลับ    คุณยังสามารถคลิกขวาที่พื้นที่แผนภูมิหรือพื้นที่แผนผัง คลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูล ให้คลิกชุดข้อมูลนั้น

   หมายเหตุ    คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูลได้ครั้งละหนึ่งชุด เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุดในแผนภูมิ ให้ทำซ้ำขั้นตอนของกระบวนการนี้สำหรับแต่ละชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ ให้คลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  กล่องแรกจะแสดงรายการชนิดแผนภูมิ และกล่องที่สองจะแสดงชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละชนิดแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งาน

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการใช้ชนิดแผนภูมิที่คุณบันทึกเป็นเทมเพลตไว้ก่อนหน้า ให้คลิก เทมเพลต แล้วคลิกเทมเพลตแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

ขั้นตอนต่อไป

 • ถ้าขนาดของแผนภูมิไม่ถูกต้อง คุณสามารถปรับขนาดแผนภูมิได้ (เครื่องมือแผนภูมิ แท็บ รูปแบบ กลุ่ม ขนาด)

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงหรือสไตล์ของแผนภูมิ ให้ดู เปลี่ยนเค้าโครงหรือสไตล์ของแผนภูมิ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×