เปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งใน Word บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ของคุณแท็บเล็ต Android หรือ phone, iPad หรือ iPhone หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Windows เพื่อกำหนดค่าตัวใดตัวหนึ่งแนวตั้ง (แนวตั้ง) หรือแนวนอน (แนวขนาน) สำหรับเอกสาร Word ของคุณ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์แนวไม่ใช่ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ทั้งหมด

หมายเหตุ: ใน Word สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณไม่สามารถใช้การวางแนวที่แตกต่างกันสำหรับบางหน้าหรือส่วนของเอกสารของคุณ ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิก Office 365บนอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่านั้น ถ้าคุณมีการสมัครสมาชิก Office 365,ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด

บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ

ถ้าคุณกำลังใช้แอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวของเอกสารของคุณในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่ หรือ ก่อนที่คุณพิมพ์ออกมา

 1. แตะเค้าโครง บนแท็บเล็ตของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้โทรศัพท์ Android แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะเค้าโครง

 2. บนแท็บเค้าโครง แตะที่การวางแนว

  การวางแนว

 3. แตะแนวตั้ง หรือแนวนอน

  เลือกการวางแนว

 1. แตะไฟล์ บนแท็บเล็ตของคุณ หรือแตะไอคอนไฟล์ ไอคอน ไฟล์ บนโทรศัพท์ของคุณ

 2. แตะพิมพ์

 3. ภายใต้การวางแนว แตะแนวตั้ง หรือแนวนอน

  เลือกการวางแนว

 4. แตะพิมพ์ หรือแตะบันทึก เพื่อบันทึกไฟล์ของคุณเป็นแบบ PDF

 5. ถ้าได้รับพร้อมท์ ใส่ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์ของคุณ จากนั้น แตะบันทึก

  บันทึกไฟล์ของคุณ

บน iPhone หรือ iPad

ถ้าคุณกำลังโดยใช้ iPhone หรือ iPad คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวของเอกสารของคุณในขณะที่คุณกำลังทำงานกับเอกสาร

 1. แตะเค้า บน iPad ของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้ iPhone แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะเค้าโครง

 2. บนแท็บเค้าโครง แตะที่การวางแนว

  แท็บ เค้าโครง

 3. แตะแนวตั้ง หรือแนวนอน

  เลือกการวางแนว

คุณไม่สามารถเปลี่ยนการวางแนวหน้าของเอกสาร Word ของคุณก่อนที่จะพิมพ์บน iPad หรือ iPhone

บนแท็บเล็ต Windows หรือโทรศัพท์ของคุณ

ถ้าคุณกำลังใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Windows คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวของเอกสารของคุณในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่ หรือ ก่อนที่คุณพิมพ์ออกมา

 1. แตะเค้าโครง ถ้าคุณกำลังใช้ Windows phone แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะเค้าโครง

 2. บนแท็บเค้าโครง แตะที่การวางแนว

  แท็บ เค้าโครง

 3. แตะแนวตั้ง หรือแนวนอน

  การวางแนว

 1. แตะไฟล์ บนแท็บเล็ตของคุณ หรือแตะไอคอนไฟล์ ไอคอน ไฟล์ บนโทรศัพท์ของคุณ

 2. แตะพิมพ์

 3. แตะการตั้งค่าเพิ่มเติม

  ตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. ภายใต้การวางแนว เลือกแนวนอน หรือแนวตั้ง จากรายการดรอปดาวน์

  เลือกการวางแนว

 5. แตะ ตกลง

 6. แตะพิมพ์

 7. ถ้าได้รับพร้อมท์ ใส่ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์ของคุณ จากนั้น แตะบันทึก

  บันทึกเป็น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×