เปลี่ยนค่าเริ่มต้นรายการและไลบรารีประสบการณ์การใช้งาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint ใน Office 365 คุณอาจต้องบางอย่าง หรือไซต์ทั้งหมดไปใช้ไลบรารีและรายการแบบคลาสสิกประสบการณ์ใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับชั่วขณะ โปรดจำไว้ว่าผู้ใช้สามารถสลับไปยังประสบการณ์การใช้งานใหม่ในไลบรารีที่เฉพาะเจาะจงหรือไซต์ เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่ารายการหรือไลบรารี นั้นแทนการเปลี่ยนแปลงที่ไซต์ ไซต์คอลเลกชัน และระดับองค์กร

เปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นสำหรับรายการและไลบรารีเอกสารทั้งหมด

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือก การตั้งค่า

 5. ถัดจากรายการ SharePoint และไลบรารีทำงาน เลือกตัวใดตัวหนึ่งที่พบคลาสสิก หรือประสบการณ์การใช้งานใหม่ (ตรวจหาอัตโนมัติ)

  การตั้งค่าประสบการณ์การใช้งานรายการและไลบรารีเริ่มต้น

เปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นสำหรับไซต์และไซต์คอลเลกชัน โดยใช้ Microsoft PowerShell

ตรวจสอบสำหรับการกำหนดเองที่มีผลต่อรายการหรือไลบรารีหน้า

คุณอาจต้องการเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นที่ไซต์และไซต์คอลเลกชันระดับเหตุผลหนึ่งคือเนื่องจากคุณมีการกำหนดเองที่มีผลกระทบต่อหน้ารายการหรือไลบรารี และแสดงฟังก์ชันธุรกิจที่สำคัญ ถ้าคุณต้องการตรวจสอบสำหรับชนิดเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณกำหนดใดไซต์และไซต์คอลเลกชันที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นสำหรับการกำหนดเอง คุณต้องใช้ Windows PowerShell สคริปต์กับแบบกระดาษห่อสำหรับ (รูปแบบวัตถุฝั่งไคลเอ็นต์) CSOM สคริปต์ต่อไปนี้ตรวจหาแอคชันแบบกำหนดเองที่ปรับใช้สคริปต์แบบกำหนดเอง

 1. ดาวน์โหลด SharePoint Online Management Shell เวอร์ชันล่าสุด

 2. เชื่อมต่อกับ SharePoint Online ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint ใน Office 365 เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีทำ ให้ดู เริ่มต้นใช้งาน SharePoint Online Management Shell

 3. ดาวน์โหลด SharePoint และรูปแบบวัตถุไคลเอ็นต์ Project ไลบรารี

 4. คัดลอกโค้ดต่อไปนี้ และวางลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad สำหรับ บทความนี้เราจะตั้งชื่อไฟล์สคริปต์ CustomActions.ps1

  หมายเหตุ: 

  • สคริปต์นี้จำเป็นต้องถูกเรียกใช้แยกต่างหากสำหรับแต่ละเว็บไซต์ที่คุณต้องการตรวจสอบ CustomActions สำหรับ ชื่อตัวแทนที่ระบุใน < > จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณ

  • มีข้อคิดเห็นเส้น ระบุ ด้วยเครื่องหมายปอนด์ (#), ในส่วนต่าง ๆ ของสคริปต์สำหรับไซต์คอลเลกชันระดับและระดับไซต์ เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ที่เหมาะสม เอาเครื่องหมายปอนด์ (#) ด้านหน้าของบรรทัดในส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานสำหรับ

  # This file uses CSOM. Replace the paths below with the path to CSOM on this computer.
  # If CSOM is in the user's downloads folder, you only have to replace the <username> placeholder.
  
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  # All strings in braces < >are placeholders that you must replace with the appropriate strings.
  
  $webUrl = 'https://<domain>.sharepoint.com/<relative-path-to-website>'
  $username = '<username>@<domain>.onmicrosoft.com'
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)  
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  $site = $clientContext.Site;
  $customActions = $site.UserCustomActions
  $clientContext.Load($customActions)
  $clientContext.ExecuteQuery()
  
  $first = $true
  foreach($customAction in $customActions)
  {
    if($customAction.Location -eq "scriptlink" -and -Not ([string]::IsNullOrEmpty($customAction.ScriptBlock)))
    {
      if ($first)
      {
        Echo " "
          Echo ($webUrl + " has the following inline JavaScript custom actions")
      $first = $false
      }
      Echo $customAction.Title
    }
  }
  
 5. บันทึกแฟ้ม ตั้งชื่อCustomActions.ps1

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ชื่อไฟล์ต่าง ๆ แต่คุณต้องบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ข้อความที่เข้ารหัส ANSI ที่มีนามสกุลเป็น.ps1

 6. เปลี่ยนตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ไดเรกทอรี

 7. ที่พร้อมท์คำสั่ง PowerShell พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

  ./CustomActions.ps1

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการไม่สามารถเรียกใช้สคริปต์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินการของคุณ สำหรับข้อมูล ดูเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการ

เปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นสำหรับไซต์และไซต์คอลเลกชัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นสำหรับไลบรารีเอกสารบนไซต์คอลเลกชันหรือไซต์ระดับ คุณต้องใช้ Windows PowerShell สคริปต์ ด้วยการ CSOM (รูปแบบวัตถุฝั่งไคลเอ็นต์) กระดาษห่อสำหรับ ดังต่อไป

 1. ดาวน์โหลด SharePoint Online Management Shell เวอร์ชันล่าสุด

 2. เชื่อมต่อกับ SharePoint Online ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint ใน Office 365 เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีทำ ให้ดู เริ่มต้นใช้งาน SharePoint Online Management Shell

 3. ดาวน์โหลด SharePoint และรูปแบบวัตถุไคลเอ็นต์ Project ไลบรารี

 4. คัดลอกโค้ดต่อไปนี้ และวางลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad สำหรับ บทความนี้เราจะตั้งชื่อไฟล์สคริปต์ DocLib.ps1

  หมายเหตุ: มีข้อคิดเห็นเส้น ระบุ ด้วยเครื่องหมายปอนด์ (#), ในส่วนต่าง ๆ ของสคริปต์สำหรับไซต์คอลเลกชันระดับและระดับไซต์ เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ที่เหมาะสม เอาเครื่องหมายปอนด์ (#) ด้านหน้าของบรรทัดในส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานสำหรับ

  ##The first two lines of the script load the CSOM model:
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  $webUrl = 'https://{domain}.sharepoint.com/[optional path to subweb]'
  $username = Read-Host -Prompt "Enter or paste the site collection administrator’s full O365 email, for example, name@domain.onmicrosoft.com" 
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  
  # To apply the script to the site collection level, uncomment the next two lines.
  #$site = $clientContext.Site; 
  #$featureguid = new-object System.Guid "E3540C7D-6BEA-403C-A224-1A12EAFEE4C4"
  
  # To apply the script to the website level, uncomment the next two lines, and comment the preceding two lines.
  #$site = $clientContext.Web;
  #$featureguid = new-object System.Guid "52E14B6F-B1BB-4969-B89B-C4FAA56745EF" 
  
  # To turn off the new UI by default in the new site, uncomment the next line.
  #$site.Features.Add($featureguid, $true, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None);
  
  # To re-enable the option to use the new UI after having first disabled it, uncomment the next line.
  # and comment the preceding line.
  #$site.Features.Remove($featureguid, $true);
  
  $clientContext.ExecuteQuery();
  
  
 5. บันทึกแฟ้ม ตั้งชื่อDocLib.ps1

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ชื่อไฟล์ต่าง ๆ แต่คุณต้องบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ข้อความที่เข้ารหัส ANSI ที่มีนามสกุลเป็น.ps1

 6. เปลี่ยนตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ไดเรกทอรี

 7. ที่พร้อมท์คำสั่ง PowerShell พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

  ./DocLib.ps1

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการไม่สามารถเรียกใช้สคริปต์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินการของคุณ สำหรับข้อมูล ดูเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×