เปลี่ยนความสว่าง ความเปรียบต่าง หรือความคมชัดของรูปภาพ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถปรับความสว่างและความเปรียบต่าง (ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่มืดที่สุดและพื้นที่ที่สว่างที่สุด) ของรูปภาพ ใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณยังสามารถปรับความคมชัดของรูปภาพได้

รูปภาพที่มีการแก้ไข: ความคมชัด ความสว่าง ความเปรียบต่าง

หมุนตามเข็มนาฬิกาจากด้านบนซ้าย รูปภาพต้นฉบับ และรูปภาพที่ได้รับการเพิ่มความนุ่มนวล เพิ่มความเปรียบต่าง และเพิ่มความสว่าง

ใน Office 2013 และ Office 2016 คุณสามารถเปลี่ยนความสว่าง ความเปรียบต่าง หรือความคมชัดของรูปภาพโดยใช้เครื่องมือการแก้ไข

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนความสว่าง

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก การแก้ไข

  ปุ่ม การแก้ไข บนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  ขั้นอยู่กับขนาดหน้าจอ ปุ่ม การแก้ไข อาจปรากฏต่างออกไป

  ปุ่มการแก้ไข ขนาดเล็กลง ปุ่มการแก้ไข ขนาดเล็กที่สุด

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ หรือแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • ภายใต้ ทำให้คมชัดขึ้น/นุ่มลง ให้คลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ รูปขนาดย่อทางด้านซ้ายแสดงความนุ่มนวลที่มากขึ้นและด้านขวาแสดงความชัดที่มากขึ้น

  • ภายใต้ ความสว่าง/ความคมชัด ให้คลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ รูปขนาดย่อทางด้านซ้ายแสดงความสว่างที่ลดลง และทางด้านขวาแสดงความสว่างที่เพิ่มขึ้น รูปขนาดย่อด้านบนสุดแสดงความเปรียบต่างที่น้อยลง และด้านล่างแสดงความเปรียบต่างที่มากขึ้น

   เคล็ดลับ: ย้ายตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้เหนือรูปขนาดย่อเพื่อดูว่ารูปภาพของคุณจะเป็นอย่างไรก่อนที่คุณจะคลิกรูปที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการปรับแต่งการแก้ไข ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพ แล้วเลื่อนตัวเลื่อนสำหรับ ความคมชัดความสว่าง หรือ ความเปรียบต่าง หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน

  ตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบรูปภาพ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ PowerPoint คุณยังคงสามารถ บันทึกต้นฉบับของรูปภาพ แม้ว่าคุณได้ทำการแก้ไขไปแล้ว ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Word หรือ Excel

ใน Office 2010 คุณสามารถเปลี่ยนความสว่าง ความเปรียบต่าง หรือความคมชัดของรูปภาพโดยใช้เครื่องมือการแก้ไข

ปรับความสว่างหรือความเปรียบต่างของรูปภาพ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนความสว่างหรือความเปรียบต่าง

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก การแก้ไข

  ปรับกลุ่มบนแท็บรูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ หรือแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. ภายใต้ ความสว่างและความเปรียบต่าง ให้คลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถย้ายตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้เหนือรูปขนาดย่อ แล้วใช้การแสดงตัวอย่างแบบทันที เพื่อดูว่ารูปภาพของคุณจะเป็นอย่างไรก่อนที่คุณจะคลิกรูปที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการปรับแต่งปริมาณความสว่างหรือความเปรียบต่าง ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพ จากนั้น ภายใต้ ความสว่างและความเปรียบต่าง ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความสว่าง หรือแถบเลื่อน ความเปรียบต่าง หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้ PowerPoint คุณยังคงสามารถ บันทึกต้นฉบับของรูปภาพ แม้ว่าคุณจะได้เปลี่ยนความสว่างของรูปภาพไปแล้ว ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Word หรือ Excel

ปรับความคมชัดของรูปภาพ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนความคมชัด

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก การแก้ไข

  ปรับกลุ่มบนแท็บรูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ รูปแบบ หรือแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. ภายใต้ คมชัดขึ้นและนุ่มลง ให้คลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถย้ายตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้เหนือรูปขนาดย่อ แล้วใช้การแสดงตัวอย่างแบบทันที เพื่อดูว่ารูปภาพของคุณจะเป็นอย่างไรก่อนที่คุณจะคลิกรูปที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการปรับแต่งระดับของความคมชัดหรือความพร่ามัว ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพ จากนั้น ภายใต้ คมชัดขึ้นและนุ่มลง ให้เลื่อนแถบเลื่อน คมชัดขึ้นและนุ่มลง หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

ใน Office 2007 คุณสามารถเปลี่ยนความสว่างหรือความเปรียบต่างของรูปภาพ

ปรับความสว่างของรูปภาพ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนความสว่าง

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก ความสว่าง

  แท็บเครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิกเปอร์เซ็นต์ความสว่างที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการปรับแต่งความสว่าง ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพ แล้วเลื่อนตัวเลื่อน ความสว่าง หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากตัวเลื่อน

ปรับความเปรียบต่างของรูปภาพ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนความเปรียบต่าง

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก ความเปรียบต่าง

  แท็บเครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิกเปอร์เซ็นต์ความเปรียบต่างที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการปรับแต่งความเปรียบต่าง ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพ แล้วเลื่อนตัวเลื่อน ความเปรียบต่าง หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากตัวเลื่อน

ความสว่างของหน้าจอ

คุณต้องการปรับความสว่างของหน้าจอได้อย่างไร ต่อไปนี้ดูบทความอื่น ๆ:

 • การเปลี่ยนแปลงความสว่างของหน้าจอ

 • การตั้งค่าความสว่างและความคมชัด

ดูเพิ่มเติม

ทำให้รูปภาพโปร่งใส

เปลี่ยนสีของรูปภาพ

นำเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์ไปใช้กับรูปภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×