เปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความพร่ามัวของรูปภาพใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถปรับแสงสัมพัทธ์ของรูปภาพ (ความสว่าง) ความแตกต่างระหว่างพื้นที่มืดที่สุดและสว่างที่สุดของรูปภาพ (ความคมชัด) และความมัวของรูปภาพ การกระทำเหล่านี้ยังเรียกว่าการแก้ไขสีอีกด้วย

รูปภาพต้นฉบับ

รูปภาพต้นฉบับ

รูปภาพเดียวกันที่มีการเพิ่มความสว่างและความคมชัด

รูปภาพที่มีความสว่างและความคมชัดเพิ่มขึ้น

เปลี่ยนความสว่างและความคมชัดของรูปภาพ

คุณสามารถดึงรายละเอียดในภาพที่สว่างมากเกินไป หรือมืดเกินไปได้โดยเพิ่มความสว่างให้รูปภาพ คุณยังสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดของเส้นขอบระหว่างพื้นที่สว่างและพื้นที่มืดได้โดยการเพิ่มหรือลดความคมชัด

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนความสว่างและความคมชัดสำหรับ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปภาพ

  บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกแก้ไข

 2. คลิกแก้ไข และภายใต้ความสว่าง/ความคมชัด คลิกแก้ไขที่คุณต้องการ

  คลิกแก้ไข

 3. เมื่อต้องการปรับแต่งระดับของความสว่างหรือความคมชัด คลิกแก้ไข แล้ว คลิ กตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพ ภายใต้ความสว่าง/ความคมชัด เลื่อนแถบเลื่อนความสว่าง หรือแถบเลื่อนความคมชัด หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

ปรับความพร่ามัวของรูปภาพ

เมื่อต้องการเพิ่มรายละเอียดของรูปภาพ คุณสามารถปรับให้รูปภาพคมชัดขึ้นได้ เมื่อต้องการเอารอยที่ไม่ต้องการออกบนรูปภาพ คุณสามารถปรับให้รูปภาพนุ่มลงได้

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนภาพพร่ามัวสำหรับ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปภาพ

  บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกแก้ไข

 2. ภายใต้ ปรับ คลิก แก้ไข จากนั้นภายใต้ ความคมชัดและความนุ่มนวล แล้วคลิกการแก้ไขที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการปรับแต่งจำนวน fuzziness คลิกแก้ไข แล้ว คลิ กตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพ ภายใต้Sharpen/Soften เลื่อนแถบเลื่อนSharpen หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

เปลี่ยนความสว่างและความคมชัดของรูปภาพ

คุณสามารถดึงรายละเอียดในภาพที่สว่างมากเกินไป หรือมืดเกินไปได้โดยเพิ่มความสว่างให้รูปภาพ คุณยังสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดของเส้นขอบระหว่างพื้นที่สว่างและพื้นที่มืดได้โดยการเพิ่มหรือลดความคมชัด

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนความสว่างและความคมชัด แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

 2. ภายใต้ ปรับ คลิก แก้ไข จากนั้นภายใต้ ความสว่างและความคมชัด คลิกการแก้ไขที่คุณต้องการ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

 3. เมื่อต้องการปรับแต่งระดับของความสว่างหรือความคมชัด คลิก การแก้ไข จากนั้นคลิก ตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพ ภายใต้ การแก้ไข เลื่อนแถบเลื่อน ความสว่าง หรือแถบเลื่อน ความคมชัด หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน

ปรับความพร่ามัวของรูปภาพ

เมื่อต้องการเพิ่มรายละเอียดของรูปภาพ คุณสามารถปรับให้รูปภาพคมชัดขึ้นได้ เมื่อต้องการเอารอยที่ไม่ต้องการออกบนรูปภาพ คุณสามารถปรับให้รูปภาพนุ่มลงได้

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนความมัว แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

 2. ภายใต้ ปรับ คลิก แก้ไข จากนั้นภายใต้ ความคมชัดและความนุ่มนวล แล้วคลิกการแก้ไขที่คุณต้องการ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

 3. เมื่อต้องการปรับแต่งระดับของไม่ชัด คลิก การแก้ไข จากนั้นคลิก ตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพ ภายใต้ การแก้ไข เลื่อนแถบเลื่อน ความคมชัด หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน

ดูเพิ่มเติม

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

นำเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์มาใช้หรือนำออกจากรูปภาพ

ครอบตัดรูปภาพ

การนำพื้นหลังรูปภาพออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×