เปลี่ยนความทึบหรือความโปร่งใสของรูปภาพหรือสีเติมใน PowerPoint 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถปรับทึบหรือความโปร่งใสของรูปภาพหรือเติมสีโดยรวม คุณสามารถทำส่วนหนึ่งของรูปภาพโปร่งใสเป็นข้อความแสดงดียิ่งขึ้นซึ่งชั้นอยู่บน ชั้นรูปภาพด้านบน ของกันและ กัน หรือเมื่อต้องการเอาออก หรือซ่อนส่วนหนึ่งของรูปภาพเพื่อเน้น ด้วย

เปลี่ยนความโปร่งใสของรูปภาพหรือเติมสี

  1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุคุณต้องการเปลี่ยนแปลงความโปร่งใส

  2. คลิกที่แท็บรูปแบบรูปภาพ หรือรูปแบบรูปร่าง แล้ว คลิ กบานหน้าต่างจัดรูปแบบ

    ปุ่ม บานหน้าต่างการจัดรูปแบบ

  3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพ หรือรูปร่าง คลิกที่แท็บเติมและเส้น

  4. ภายใต้เติม ลากแถบเลื่อนความโปร่งใส จนกว่าคุณเห็นจำนวนความโปร่งใสที่คุณต้องการ

ทำให้บางส่วนของรูปภาพโปร่งใส

คุณสามารถทำให้สีหนึ่งในรูปภาพโปร่งใสเพื่อซ่อนส่วนหนึ่งของรูปภาพ หรือสร้างเอฟเฟ็กต์ชั้น แผนภูมิพื้นที่แบบโปร่งใสในรูปภาพเป็นสีเดียวกันเป็นกระดาษที่ถูกพิมพ์ออกมาบ ในการแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเว็บเพจ พื้นที่โปร่งใสเป็นสีเดียวกันเป็นพื้นหลัง

  1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนความโปร่งใสของสี

  2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกสี แล้ว คลิ กกำหนดสีโปร่งใส

  3. คลิกสีในรูปภาพหรือรูปที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถทำมากกว่าหนึ่งสีในรูปภาพโปร่งใส พื้นที่ที่ปรากฏเป็น สีเดียว (ตัวอย่างเช่น ฟ้า) อาจประกอบขึ้นในช่วงของชุดรูปแบบสีแบบละเอียด ดังนั้น สีที่คุณเลือกอาจปรากฏในพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น และอาจเป็นเรื่องยากเมื่อต้องการดูผลในบางรูปภาพโปร่งใส

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×