เปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หรือความสูงของแถว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดในเซลล์ การเปลี่ยนความสูงของแถวหรือความกว้างคอลัมน์สามารถช่วยได้ ดังนี้

เมื่อต้องการเพิ่มความกว้างของคอลัมน์เดียว เช่น คอลัมน์ B ในรูปภาพด้านล่าง ให้ลากขอบด้านขวาของส่วนหัวคอลัมน์ B จนกว่าคอลัมน์จะกว้างเท่าที่คุณต้องการ เมื่อต้องการลดความกว้าง ให้ลากไปทางซ้าย

การเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์

เคล็ดลับ: วิธีที่รวดเร็วในการทำให้ความกว้างคอลัมน์พอดีกับขนาดของข้อความ คือ ให้ดับเบิลคลิกที่ขอบระหว่างส่วนหัวของคอลัมน์

เมื่อต้องการเพิ่มความกว้างของคอลัมน์หลายรายการที่ติดกัน ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยน คลิกขอบส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลือกใดๆ แล้วลากไปทางด้านขวาเหมือนกับในรูปภาพด้านล่าง เมื่อต้องการลดความกว้าง ให้ลากไปทางซ้าย

เปลี่ยนความกว้างของหลายคอลัมน์

เปลี่ยนความสูงของแถว

เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถวเดียว ให้ลากขอบล่างของส่วนหัวของแถวจนกระทั่งแถวสูงตามที่คุณต้องการ เมื่อต้องการลดความสูง ให้ลากขอบล่างขึ้น

เคล็ดลับ: วิธีที่รวดเร็วในการทำให้ความสูงของแถวพอดีกับขนาดของข้อความในแถว คือ การดับเบิลคลิกที่ขอบระหว่างส่วนหัวของแถว

เปลี่ยนความสูงของแถว

เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถวหลายๆ แถว ให้เลือกแถวที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วลากขอบล่างของส่วนหัวของแถวที่เลือกใดๆ

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×