เปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หรือความสูงของแถว

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ให้เลือกทำดังนี้

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์

 1. คลิ กและลากระหว่างส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ส่วนหัวของคอลัมน์และตัวคั่น

  คำบรรยายภาพ 1 ตัวคั่นคอลัมน์

  คำบรรยายภาพ 2 ส่วนหัวของคอลัมน์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์เดียวเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องเลือกก่อน

 2. ชี้ไปที่ตัวคั่นที่ด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลือกใด ๆ

  ตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรแยกแนวตั้งทึบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนความกว้างคอลัมน์ให้พอดีกับเนื้อหา

คลิกสองครั้งที่ตัวคั่น

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์เป็นขนาดใด ๆ

ลากตัวคั่นจนกระทั่งคอลัมน์กว้างที่คุณต้องการ

 1. เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตั้งค่าความกว้างแน่นอน หน่วยวัด บนเมนูจัดรูปแบบ ชี้ไปที่คอลัมน์ แล้ว คลิ กความกว้าง

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ทั้งหมดบนแผ่นงาน

 1. เลือกเซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงานด้วยการคลิกสามเหลี่ยม เลือกทั้งหมด ที่มุมบนซ้ายของตารางแผ่นงาน

  ไอคอนเลือกเซลล์ทั้งหมด

  คำบรรยายภาพ 1 สามเหลี่ยม

 2. ชี้ไปที่ตัวคั่นที่ด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลือกใด ๆ

  ตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรแยกแนวตั้งทึบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนความกว้างคอลัมน์ให้พอดีกับเนื้อหา

คลิกสองครั้งที่ตัวคั่น

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์เป็นขนาดใด ๆ

ลากตัวคั่นจนกระทั่งคอลัมน์กว้างที่คุณต้องการ

คัดลอกความกว้างคอลัมน์ไปยังคอลัมน์อื่น

 1. เลือกเซลล์ใด ๆ ในคอลัมน์ที่มีความกว้างที่คุณต้องการคัดลอก

 2. ในแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกคัดลอก ปุ่ม คัดลอก  

 3. เลือกเซลล์ใด ๆ ในคอลัมน์ที่คุณต้องการคัดลอกความกว้าง

 4. บนเมนูแก้ไข คลิกวางแบบพิเศษ เลือกความกว้างของคอลัมน์ และ แล้ว คลิกตกลง

เปลี่ยนความสูงของแถว

 1. คลิ กและลากระหว่างส่วนหัวของแถวสำหรับแถวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ส่วนหัวและตัวคั่นของแถว

  คำบรรยายภาพ 1 ตัวคั่นแถว

  คำบรรยายภาพ 2 ส่วนหัวของแถว

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีการเปลี่ยนความสูงของแถวเพียงหนึ่ง คุณไม่จำเป็นต้องเลือกก่อน

 2. ชี้ไปที่ตัวคั่นภายใต้ส่วนหัวของแถวที่เลือกใด ๆ

  ตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรแยกแนวนอนแบบทึบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนความสูงของแถวให้พอดีกับเนื้อหา

คลิกสองครั้งที่ตัวคั่น

เปลี่ยนความสูงของแถวเป็นขนาดใด ๆ

ลากตัวคั่นจนกระทั่งแถว สูงตามที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตั้งค่าความสูงที่แน่นอน หน่วยวัด บนเมนูจัดรูปแบบ ชี้ไปที่แถว นั้นแล้ว คลิกความสูง

เปลี่ยนความสูงของแถวทั้งหมดบนแผ่นงาน

 1. เลือกเซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงานด้วยการคลิกสามเหลี่ยม เลือกทั้งหมด ที่มุมบนซ้ายของตารางแผ่นงาน

  ไอคอนเลือกเซลล์ทั้งหมด

  คำบรรยายภาพ 1 สามเหลี่ยม

 2. ชี้ไปที่ตัวคั่นภายใต้ส่วนหัวของแถวที่เลือกใด ๆ

  ตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรแยกแนวนอนแบบทึบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนความสูงของแถวให้พอดีกับเนื้อหา

คลิกสองครั้งที่ตัวคั่น

เปลี่ยนความสูงของแถวเป็นขนาดใด ๆ

ลากตัวคั่นจนกระทั่งแถว สูงตามที่คุณต้องการ

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

แสดง หรือซ่อนแถวหรือคอลัมน์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×