เปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หรือความสูงของแถว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์

 1. คลิ กและลากคลุมส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ส่วนหัวของคอลัมน์และตัวคั่น

  คำบรรยายภาพ 1 ตัวคั่นคอลัมน์

  คำบรรยายภาพ 2 ส่วนหัวของคอลัมน์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์เดียวเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องเลือกก่อน

 2. ชี้ไปที่ตัวคั่นที่ด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลือกใด ๆ

  ตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรแยกแนวตั้งทึบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีกับเนื้อหา

คลิกสองครั้งที่ตัวคั่น

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์เป็นขนาดใด ๆ

ลากตัวคั่นจนกระทั่งคอลัมน์กว้างที่คุณต้องการ

 1. เคล็ดลับ: การตั้งค่าความกว้างแน่นอน หน่วยวัด บนเมนูจัดรูปแบบ ชี้ไปที่คอลัมน์ นั้นแล้ว คลิกความกว้าง

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ทั้งหมดบนแผ่นงาน

 1. เลือกเซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงานด้วยการคลิกสามเหลี่ยม เลือกทั้งหมด ที่มุมบนซ้ายของตารางแผ่นงาน

  ไอคอนเลือกเซลล์ทั้งหมด

  คำบรรยายภาพ 1 สามเหลี่ยมที่

 2. ชี้ไปที่ตัวคั่นที่ด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลือกใด ๆ

  ตัวชี้กลายเป็น ลูกศรแยกแนวตั้งทึบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนความกว้างคอลัมน์ให้พอดีกับเนื้อหา

คลิกสองครั้งที่ตัวคั่น

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์เป็นขนาดใด ๆ

ลากตัวคั่นจนกระทั่งคอลัมน์กว้างที่คุณต้องการ

คัดลอกความกว้างคอลัมน์ไปยังคอลัมน์อื่น

 1. เลือกเซลล์ใด ๆ ในคอลัมน์ที่มีความกว้างที่คุณต้องการคัดลอก

 2. ในแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกคัดลอก ปุ่ม คัดลอก  

 3. เลือกเซลล์ใด ๆ ในคอลัมน์ที่คุณต้องการคัดลอกความกว้าง

 4. บนเมนูแก้ไข คลิกวางแบบพิเศษ เลือกความกว้างของคอลัมน์ แล้ว คลิ กตกลง

เปลี่ยนความสูงของแถว

 1. คลิ กและลากคลุมส่วนหัวของแถวสำหรับแถวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ส่วนหัวและตัวคั่นของแถว

  คำบรรยายภาพ 1 คั่นแถว

  คำบรรยายภาพ 2 ส่วนหัวของแถว

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีการเปลี่ยนความสูงของแถวเพียงหนึ่ง คุณไม่จำเป็นต้องเลือกก่อน

 2. ชี้ไปที่ตัวคั่นภายใต้ส่วนหัวของแถวที่เลือกใด ๆ

  ตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรแยกแนวนอนแบบทึบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนความสูงของแถวให้พอดีกับเนื้อหา

คลิกสองครั้งที่ตัวคั่น

เปลี่ยนความสูงของแถวเป็นขนาดใด ๆ

ลากตัวคั่นจนกระทั่งแถว สูงตามที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เพื่อตั้งค่าความสูงที่แน่นอน หน่วยวัด บนเมนูจัดรูปแบบ ชี้ไปที่แถว แล้ว คลิ กความสูง

เปลี่ยนความสูงของแถวทั้งหมดบนแผ่นงาน

 1. เลือกเซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงานด้วยการคลิกสามเหลี่ยม เลือกทั้งหมด ที่มุมบนซ้ายของตารางแผ่นงาน

  ไอคอนเลือกเซลล์ทั้งหมด

  คำบรรยายภาพ 1 สามเหลี่ยมที่

 2. ชี้ไปที่ตัวคั่นภายใต้ส่วนหัวของแถวที่เลือกใด ๆ

  ตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรแยกแนวนอนแบบทึบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนความสูงของแถวให้พอดีกับเนื้อหา

คลิกสองครั้งที่ตัวคั่น

เปลี่ยนความสูงของแถวเป็นขนาดใด ๆ

ลากตัวคั่นจนกระทั่งแถว สูงตามที่คุณต้องการ

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

แสดง หรือซ่อนแถวหรือคอลัมน์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×