เปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับสำหรับ PivotTable

เปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับสำหรับ PivotTable

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณสร้าง PivotTableแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนช่วงของข้อมูลต้นฉบับได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขยายข้อมูลต้นฉบับเพื่อรวมแถวของข้อมูลเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลต้นฉบับเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น มีคอลัมน์มากขึ้นหรือน้อยลง ให้พิจารณาสร้าง PivotTable ใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนแหล่งข้อมูลของ PivotTable เป็นช่วงของเซลล์หรือตาราง Excel แตกต่างกัน หรือเปลี่ยนแปลงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

 1. คลิกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มข้อมูล คลิกเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูล แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูล

  กล่องโต้ตอบเปลี่ยนแหล่งข้อมูลของ PivotTable จะแสดงขึ้น

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแหล่งข้อมูลของ PivotTable ตาราง Excel แตกต่างกันหรือช่วงของเซลล์ คลิกเลือกตารางหรือช่วง แล้วใส่เซลล์แรกในกล่องข้อความตาราง/ช่วง และคลิกตกลง

   กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแหล่งข้อมูลของ PivotTable

  • เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน ทำต่อไปนี้:

   1. คลิกเลือกการใช้แหล่งข้อมูลภายนอก จากนั้น คลิกเลือกการเชื่อมต่อ

    กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแหล่งข้อมูลของ PivotTable

    กล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อที่มีอยู่ จะถูกแสดง

   2. ในรายการแบบหล่นลง แสดง ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ ให้เลือกประเภทของการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเลือกการเชื่อมต่อ หรือเลือก การเชื่อมต่อที่มีอยู่ทั้งหมด (ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น)

   3. เลือกการเชื่อมต่อจากกล่องรายการแบบเลือกการเชื่อมต่อ แล้ว คลิ กเปิดเกิดอะไรขึ้นถ้าเชื่อมต่อของคุณไม่มีอยู่ได้อย่างไร

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกการเชื่อมต่อจากประเภท การเชื่อมต่อในสมุดงานนี้ คุณจะกำลังนำมาการเชื่อมต่อที่มีอยู่ใช้ใหม่หรือใช้ร่วมกัน ถ้าคุณเลือกการเชื่อมต่อจากประเภท แฟ้มการเชื่อมต่อในเครือข่าย หรือ แฟ้มการเชื่อมต่อในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ แฟ้มการเชื่อมต่อจะถูกคัดลอกไปยังสมุดงานเป็นการเชื่อมต่อสมุดงานใหม่ แล้วใช้เป็นการเชื่อมต่อใหม่สำหรับรายงาน PivotTable

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดการการเชื่อมต่อกับข้อมูลในสมุดงาน

   4. คลิก ตกลง

เกิดอะไรขึ้นถ้าเชื่อมต่อของคุณไม่มีอยู่ได้อย่างไร

ถ้ามีการเชื่อมต่อของคุณไม่ได้แสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อที่มีอยู่ คลิกเรียกดูสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แล้ว ค้นหาแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมต่อในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูลใหม่ ตามความเหมาะสม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล และจากนั้น กลับไปยังกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล

กล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล

ถ้า PivotTable ของคุณ ยึดตามการเชื่อมต่อไปยังช่วงหรือตารางในตัวแบบข้อมูล คุณสามารถเลือกตารางตัวแบบข้อมูลหรือการเชื่อมต่ออื่นบนแท็บ ตาราง ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้า PivotTable ของคุณยึดตามตัวแบบข้อมูลเวิร์กบุ๊ก คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งข้อมูลได้

แท็บ ตาราง ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อที่มีอยู่

 1. เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

 2. คลิก สร้างเฉพาะการเชื่อมต่อเท่านั้น

  นำเข้าข้อมูลสร้างเฉพาะการเชื่อมต่อเท่านั้น

 3. คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ ข้อกำหนด

  คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

 4. ถ้าไฟล์การเชื่อมต่อ .odc ถูกย้ายไปแล้ว ให้เรียกดูตำแหน่งใหม่ในกล่อง ไฟล์การเชื่อมต่อ

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนค่าในกล่อง สตริงการเชื่อมต่อ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณ

 1. คลิกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เปลี่ยนแหล่งข้อมูล แล้วคลิก เปลี่ยนแหล่งข้อมูล

  กล่องโต้ตอบแหล่งข้อมูล PivotTable เปลี่ยนแปลง จะแสดงขึ้น

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้แตกต่างกัน Excel ตารางหรือช่วงเซลล์ คลิกเลือกตารางหรือช่วง จากนั้น ใส่เซลล์แรกในกล่องข้อความตาราง/ช่วง นั้น

   อีกทางเลือกหนึ่ง ให้คลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราว เลือกเซลล์เริ่มต้นบนแผ่นงาน แล้วกด ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

 4. เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน ให้คลิกเลือก ใช้แหล่งข้อมูลภายนอก แล้วคลิก เลือกการเชื่อมต่อ

  กล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อที่มีอยู่ จะถูกแสดง

 5. ในรายการแบบหล่นลง แสดง ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ ให้เลือกประเภทของการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเลือกการเชื่อมต่อ หรือเลือก การเชื่อมต่อที่มีอยู่ทั้งหมด (ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น)

 6. เลือกการเชื่อมต่อจากกล่องรายการ เลือกการเชื่อมต่อ แล้วคลิก เปิด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกการเชื่อมต่อจากประเภท การเชื่อมต่อในสมุดงานนี้ คุณจะกำลังนำมาการเชื่อมต่อที่มีอยู่ใช้ใหม่หรือใช้ร่วมกัน ถ้าคุณเลือกการเชื่อมต่อจากประเภท แฟ้มการเชื่อมต่อในเครือข่าย หรือ แฟ้มการเชื่อมต่อในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ แฟ้มการเชื่อมต่อจะถูกคัดลอกไปยังสมุดงานเป็นการเชื่อมต่อสมุดงานใหม่ แล้วใช้เป็นการเชื่อมต่อใหม่สำหรับรายงาน PivotTable

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดการการเชื่อมต่อกับข้อมูลในสมุดงาน

 7. คลิก ตกลง

เกิดอะไรขึ้นถ้าเชื่อมต่อของคุณไม่มีอยู่ได้อย่างไร

ถ้ามีการเชื่อมต่อของคุณไม่ได้แสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อที่มีอยู่ คลิกเรียกดูสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แล้ว ค้นหาแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมต่อในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูลใหม่ ตามความเหมาะสม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล และจากนั้น กลับไปยังกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล

กล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล

ถ้า PivotTable ของคุณ ยึดตามการเชื่อมต่อไปยังช่วงหรือตารางในตัวแบบข้อมูล คุณสามารถเลือกตารางตัวแบบข้อมูลหรือการเชื่อมต่ออื่นบนแท็บ ตาราง ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้า PivotTable ของคุณยึดตามตัวแบบข้อมูลเวิร์กบุ๊ก คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งข้อมูลได้

แท็บ ตาราง ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อที่มีอยู่

 1. เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

 2. คลิก สร้างเฉพาะการเชื่อมต่อเท่านั้น

  นำเข้าข้อมูลสร้างเฉพาะการเชื่อมต่อเท่านั้น

 3. คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ ข้อกำหนด

  คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

 4. ถ้าไฟล์การเชื่อมต่อ .odc ถูกย้ายไปแล้ว ให้เรียกดูตำแหน่งใหม่ในกล่อง ไฟล์การเชื่อมต่อ

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนค่าในกล่อง สตริงการเชื่อมต่อ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณ

คุณไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับสำหรับ PivotTable ใน Excel Online คุณจำเป็นต้องใช้เวอร์ชันเดสก์ท็อปของ Excel เพื่อให้สามารถดำเนินดังกล่าว

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

การสร้าง PivotTable กับแหล่งข้อมูลภายนอก

จัดการการเชื่อมต่อกับข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×