เปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับสำหรับ PivotTable

เปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับสำหรับ PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณสร้าง PivotTableแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนช่วงของข้อมูลต้นฉบับได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขยายข้อมูลต้นฉบับเพื่อรวมแถวของข้อมูลเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลต้นฉบับเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น มีคอลัมน์มากขึ้นหรือน้อยลง ให้พิจารณาสร้าง PivotTable ใหม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนแหล่งข้อมูลของ PivotTable และถ้าแหล่งข้อมูลเป็นช่วงของเซลล์หรือตาราง Excel ให้ทำดังนี้

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

เครื่องมือ PivotTable

 1. คลิก วิเคราะห์ > เปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูล

ปุ่มเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูล บนแท็บวิเคราะห์ ของเครื่องมือ PivotTable

 1. ในกล่อง ตาราง/ช่วง ให้ใส่ช่วงที่คุณต้องการใช้

กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแหล่งข้อมูลของ PivotTable

เคล็ดลับ: ปล่อยให้กล่องโต้ตอบเปิดไว้ แล้วเลือกตารางหรือช่วงบนเวิร์กชีตของคุณ ถ้าข้อมูลที่คุณต้องการรวมอยู่บนเวิร์กชีตอื่น ให้คลิกที่เวิร์กชีตนั้น แล้วเลือกตารางหรือช่วง

เปลี่ยนเป็นแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

เมื่อต้องการให้ PivotTable ของคุณยึดตามแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น การสร้าง PivotTable ใหม่จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ถ้าตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูลภายนอกของคุณเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น ชื่อฐานข้อมูล SQL Server ของคุณเหมือนเดิม แต่ถูกย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น หรือฐานข้อมูล Access ของคุณถูกย้ายไปยังการแชร์เครือข่ายอื่น คุณสามารถเปลี่ยนการเชื่อมต่อปัจจุบันของคุณได้

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

เครื่องมือ PivotTable

 1. คลิก วิเคราะห์ > เปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูล

ปุ่มเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูล บนแท็บวิเคราะห์ ของเครื่องมือ PivotTable

 1. คลิก เลือกการเชื่อมต่อ

กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแหล่งข้อมูลของ PivotTable

 1. ในกล่อง แสดง ให้เลือก การเชื่อมต่อทั้งหมด ไว้ หรือเลือกประเภทการเชื่อมต่อที่มีแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

กล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อที่มีอยู่

ถ้าไม่มีการแสดงรายการตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคุณ ให้คลิก เรียกดูเพิ่มเติม แล้วค้นหาแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมต่อในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล คลิก แหล่งใหม่ ถ้าเหมาะสม แล้วทำตามขั้นตอนใน ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล จากนั้นกลับไปยังกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล

กล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล

ถ้าคุณ PivotTableโดยยึดตามการเชื่อมต่อกับช่วงหรือตารางในตัวแบบข้อมูลคุณสามารถเลือกตารางตัวแบบข้อมูลหรือการเชื่อมต่อบนแท็บตาราง อื่นได้ อย่างไรก็ตาม ถ้า PivotTable ของคุณโดยยึดตามตัวแบบข้อมูลของเวิร์กบุ๊กคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูล

แท็บ ตาราง ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อที่มีอยู่

 1. เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

 2. คลิก สร้างเฉพาะการเชื่อมต่อเท่านั้น

  นำเข้าข้อมูลสร้างเฉพาะการเชื่อมต่อเท่านั้น

 3. คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ ข้อกำหนด

  คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

 4. ถ้าไฟล์การเชื่อมต่อ .odc ถูกย้ายไปแล้ว ให้เรียกดูตำแหน่งใหม่ในกล่อง ไฟล์การเชื่อมต่อ

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนค่าในกล่อง สตริงการเชื่อมต่อ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PivotTable

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×