Office
เปลี่ยนขนาดรูปภาพของคุณ

เปลี่ยนขนาดรูปภาพของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เคล็ดลับ: สร้างแบบสำรวจ แบบทดสอบ หรือโพลด้วย Microsoft Forms ต้องการสร้างแบบสำรวจขั้นสูงหรือไม่ ลองใช้ Microsoft Forms Pro

เปลี่ยนขนาดรูปภาพของคุณในMicrosoft Forms โดยการทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กลงหรือขยายเพื่อดูเพียงส่วนหนึ่งของรูปภาพ คุณยังสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพและรูปภาพลงในฟอร์มและแบบทดสอบของคุณสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบรรยายได้

เปลี่ยนขนาดรูปภาพสำหรับคำถาม

 1. ในMicrosoft Forms ให้เปิดฟอร์มที่คุณต้องการแก้ไข

 2. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไขที่อยู่ถัดจากคำถามที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถสลับระหว่างการตั้งค่าขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้เมื่อทำงานกับรูปภาพที่อยู่ถัดจากคำถาม

 3. คลิกแก้ไข แก้ไขรูปภาพ เพื่อดูตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพ

 4. ตามค่าเริ่มต้นรูปภาพจะแสดงเป็นขนาดเล็ก ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพมีขนาดใหญ่ขึ้นให้คลิก รูปภาพขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่

 5. ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพมีขนาดเล็กลงให้คลิก รูปภาพขนาดเล็ก ขนาดเล็ก

ขยายหรือย่อรูปภาพ

 1. คุณสามารถขยายเพื่อขยายรูปภาพหรือย่อเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม คุณสามารถทำเช่นนี้สำหรับรูปภาพที่แสดงในส่วนส่วนหัวของฟอร์มรวมถึงรูปภาพที่แสดงถัดจากคำถาม

 2. คลิกแก้ไข แก้ไขรูปภาพ เพื่อดูตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพ

 3. ถ้าคุณต้องการขยายพื้นที่ที่ระบุของรูปภาพให้คลิกย่อ/ขยายใน ปุ่มขยาย เพื่อปรับรูปภาพแล้วใช้เมาส์ของคุณเพื่อจัดกึ่งกลางในตำแหน่งที่คุณต้องการ

 4. ถ้าคุณต้องการย่อให้คลิกย่อ/ขยาย ปุ่มย่อ/ขยาย เพื่อปรับรูปภาพแล้วใช้เมาส์ของคุณเพื่อจัดกึ่งกลางในตำแหน่งที่คุณต้องการ

เพิ่มข้อความแสดงแทน

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข

 2. คลิกแก้ไขเพื่อดูตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพ

 3. คลิกข้อความแสดงแทนสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอแล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้โปรแกรมอ่านหน้าจอบรรยายเมื่อโฟกัสอยู่บนรูปภาพ

มีคำติชมบนฟอร์ม Microsoft ใช่ไหม

เรายินดีรับฟังคุณ! โปรดเยี่ยมชม ไซต์ User Voice ของ Microsoft Forms เพื่อให้คำแนะนำ และลงคะแนนให้กับแนวคิดที่ผู้อื่นได้ส่งไป

ดูเพิ่มเติม

ลบรูปภาพ

เพิ่มวิดีโอลงในคำถาม

ปรับการตั้งค่าฟอร์มของคุณ

ส่งฟอร์มของคุณให้บุคคลอื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×