เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการยืด ลดขนาด หรือเปลี่ยนขนาดของรูปภาพหรือรูปร่างเดียว ใช้จุดจับสำหรับปรับขนาด หรือ สำหรับตัวควบคุมที่แม่นยำมากขึ้น ใช้ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานบนแท็บรูปแบบรูปภาพ และการจัดรูปแบบรูปร่าง คุณสามารถเอารูปภาพส่วนที่ไม่ต้องด้วยการครอบตัดได้

ปรับขนาดของรูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่นๆ อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกที่รูปภาพ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดขนาดในทิศทางเดียวหรือหลายทิศทาง ให้ลาก จุดจับการปรับขนาด ออกจากหรือเข้าหาศูนย์กลางในขณะที่คุณกำลังทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  • เมื่อต้องการรักษากึ่งกลางของวัตถุในตำแหน่งเดิม กด ค้างแป้นตัวเลือกในขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนของวัตถุในขณะที่ปรับขนาด กด และแป้น SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับสำหรับปรับขนาดมุม

ปรับขนาดเป็นความสูงและความกว้างที่แน่นอน

 1. คลิกที่รูปภาพ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการปรับขนาดอย่างเที่ยงตรง

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ หรือรูปแบบรูปร่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

  ในกล่องล็อกอัตราส่วนกว้างยาวล้างข้อมูลจะถูกเน้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพบนแท็บรูปแบบรูปภาพ ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องการในกล่องความสูง และความกว้าง

   แท็บรูปแบบรูปภาพที่ มีกล่องความสูงและความกว้างที่ถูกเน้น

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างหรืออักษรศิลป์ บนแท็บรูปแบบรูปร่าง ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องการในกล่องความสูง และความกว้าง

   บนแท็บรูปแบบรูปร่าง จะถูกเน้นกล่องความสูงและความกว้าง

ปรับขนาดเป็นสัดส่วนที่แน่นอนใช้เปอร์เซ็นต์

 1. คลิกที่รูปภาพ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพบนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกตำแหน่ง >ตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

   บนแท็บรูปแบบรูปภาพ ตำแหน่งและเลือกเค้าโครงเพิ่มเติมจะถูกเน้น

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างหรืออักษรศิลป์ บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกตำแหน่ง >ตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

 3. คลิกที่แท็บขนาด และภายใต้มาตราส่วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว จะล้าง

  ใส่เปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการสำหรับความสูง และความกว้าง

  ตัวเลือกระดับสีจะถูกเน้นบนแท็บขนาดในกล่องขั้นสูงเค้าโครง

 4. คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการความสูงและความกว้างนำไปใช้กับวัตถุอื่น เลือกวัตถุทั้งหมดที่คุณต้องการให้มีขนาดเดียวกัน ทางจากนั้น ป้อนขนาดในกล่องความสูง และความกว้าง เมื่อต้องการเลือกหลายวัตถุ คลิกวัตถุแรก แล้ว กด SHIFT ค้างในขณะที่คุณคลิกที่วัตถุอื่น ๆ

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพ

จัดแนววัตถุ

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ

กลุ่มหรือวัตถุ ungroup

ปรับขนาดของวัตถุได้อย่างรวดเร็ว

 1. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ลาก จุดจับการปรับขนาด จนกระทั่งวัตถุนั้นมีขนาดที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนของวัตถุในขณะที่ปรับขนาด กด SHIFT ค้างไว้ แล้ว ลากจุดจับสำหรับปรับขนาดตรงมุม

  • เมื่อต้องการรักษากึ่งกลางของวัตถุไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเดิม กด OPTION ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการรักษากึ่งกลางของวัตถุไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน และรักษาสัดส่วนในขณะที่ปรับขนาด กด SHIFT + OPTION ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับสำหรับปรับขนาด

ปรับขนาดเป็นความสูงและความกว้างที่แน่นอน

 1. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการปรับขนาด จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ หรือแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก

 2. ภายใต้ ขนาด ใส่ ความสูง และ ความกว้าง

  กลุ่ม ขนาด

 3. ถ้าคุณต้องการรักษาสัดส่วนขณะที่คุณปรับขนาดวัตถุ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

ปรับขนาดเป็นสัดส่วนที่แน่นอนใช้เปอร์เซ็นต์

 1. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเมนู รูปแบบ คลิกที่คำสั่งเมนูสำหรับชนิดของวัตถุที่คุณเลือก เช่น รูปร่าง หรือ ภาพ

  คำสั่ง รูปภาพ ของเมนู รูปแบบ

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ขนาด

 4. ภายใต้ มาตราส่วน ในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง พิมพ์เปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

จัดแนววัตถุ

ครอบตัดรูปภาพ

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×