เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถปรับขนาดรูปภาพ กล่องข้อความ รูปร่าง และอักษรศิลป์ในไฟล์ Office ของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกจากรูปภาพด้วย การครอบตัด

ตัวอย่างภาพก่อนและหลังการปรับขนาด
ตัวอย่างของรูปภาพที่ปรับขนาดแล้ว

ถ้าคุณต้องการยืด ย่อขนาด หรือแค่เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ (หรือรูปร่าง) ให้ใช้จุดจับการปรับขนาด หรือใช้ตัวเลือก ขนาด บนแท็บ รูปแบบของ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบของเครื่องมือการวาด เพื่อการควบคุมที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

คลิกตัวควบคุมรายการแบบดรอปดาวน์ทางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 1. คลิกที่รูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่น (เช่น แผนภูมิ) ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดขนาดในทิศทางเดียว หรือหลาย ลากจับสำหรับปรับขนาดออกจาก หรือเข้า ใกล้ ศูนย์ ขณะทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการรักษากึ่งกลางของรูปไว้ในตำแหน่งเดิม ให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการคงสัดส่วนเดิมของรูป ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการรักษาทั้งสัดส่วนและรักษากึ่งกลางไว้ในที่เดิม ให้กดทั้ง Ctrl และ Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด

   รูปร่างที่มีที่จับสำหรับปรับขนาดที่เน้นไว้

หมายเหตุ: การปรับขนาดวัตถุอักษรศิลป์ด้วยวิธีนี้จะปรับขนาดกล่องที่มีอักษรศิลป์อยู่ข้างในเท่านั้น ข้อความอักษรศิลป์จริงจะทำงานแบบเดียวกับข้อความอื่นๆ ใน Word ถ้าคุณต้องการปรับขนาด เพียงแค่เลือกข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด และเปลี่ยนขนาดแบบอักษรบนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon

 1. คลิกเพื่อเลือกรูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่นที่คุณต้องการปรับขนาดอย่างแม่นยำ

  เมื่อต้องการปรับขนาดหลายวัตถุในเวลาเดียวกัน ให้กด Ctrl ค้างเอาไว้ขณะที่เลือกแต่ละวัตถุ

 2. ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณเลือก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่หน่วยการวัดใหม่ลงในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

   กล่องความสูงและความกว้างบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างหรือวัตถุอื่น บน รูปแบบของเครื่องมือการวาด ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องการลงในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

   กล่องความสูงและความกว้างบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

   หมายเหตุ: ถ้าหน้าจอของคุณมีขนาดเล็กลง คุณอาจต้องคลิกลูกศรลงในกลุ่ม ขนาด เพื่อดูกล่อง ความสูง และ ความกว้าง
   กลุ่ม ขนาด จะลดลงบนหน้าจอขนาดเล็ก

ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนความสูงและความกว้างโดยอิสระ คุณจะต้องปลดล็อกอัตราส่วนกว้างยาว:

 1. คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน ที่มุมล่างขวาของกลุ่ม ขนาด

 2. ในบานหน้าต่างรูปแบบหรือกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

 1. คลิกที่รูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่นที่คุณต้องการปรับขนาด

  เมื่อต้องการปรับขนาดหลายวัตถุในเวลาเดียวกัน ให้กด Ctrl ค้างเอาไว้ขณะที่เลือกแต่ละวัตถุ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

   ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างหรือวัตถุอื่น บนแท็บ รูปแบบของเครื่องมือการวาด ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

   ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าขนาดหน้าจอของคุณมีขนาดเล็กลง คุณอาจต้องคลิกลูกศรลงในกลุ่ม ขนาด เพื่อดูตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

   • กลุ่ม ขนาด จะลดลงบนหน้าจอขนาดเล็ก

 3. ในบานหน้าต่างรูปแบบหรือกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการคงสัดส่วนเดิม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว แล้วใส่เปอร์เซ็นต์ มาตราส่วน สำหรับ ความสูง หรือ ความกว้าง

  • เมื่อต้องการปรับขนาดเป็นสัดส่วนอื่น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว แล้วใส่เปอร์เซ็นต์ มาตราส่วน สำหรับ ความสูง และ ความกว้าง

ดูเพิ่มเติม

ปรับขนาด stretches หรือย่อขนาดของวัตถุ

ตัวอย่างภาพก่อนและหลังการปรับขนาด

ปรับขนาดด้วยตนเอง

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดขนาดในทิศทางเดียว หรือหลาย ลากจับสำหรับปรับขนาดออกจาก หรือเข้า ใกล้ ศูนย์ ขณะทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของวัตถุไว้ในตำแหน่งเดิม กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการคงสัดส่วนเดิมของวัตถุ ให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการปรับขนาด

  • เมื่อต้องการรักษาทั้งสัดส่วนและรักษากึ่งกลางไว้ในที่เดิม ให้กดทั้ง CTRL และ SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับการปรับขนาด

ปรับขนาดเป็นความสูงและความกว้างที่แน่นอน

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องการลงในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

   กลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องการลงในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

   กลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกรูปภาพเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ขนาดและตำแหน่ง รูปไอคอน

 4. บนแท็บ ขนาด ภายใต้ ขนาดและการหมุน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

ปรับขนาดเป็นสัดส่วนที่แน่นอน

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ขนาดและตำแหน่ง รูปไอคอน

   กลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ขนาดและรูปร่าง รูปไอคอน

   กลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์แล้ว

 3. บนแท็บ ขนาด ภายใต้ มาตราส่วน ในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ของความสูงและความกว้างปัจจุบันที่คุณต้องการปรับขนาด

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้ความสูงและความกว้างเดียวกันกับวัตถุที่ต่างกัน ให้เลือกวัตถุทั้งหมดที่คุณต้องการให้มีขนาดเดียวกัน แล้วในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่ขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง เมื่อต้องการเลือกหลายวัตถุ ให้คลิกวัตถุแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกวัตถุอื่น

คำเตือน: คุณไม่สามารถคืนค่ารูปภาพเป็นขนาดเดิมถ้าคุณได้ครอบตัดและบันทึกรูปภาพไว้ก่อนหน้านี้ หรือถ้าคุณเลือกตัวเลือกต่อไปนี้จากกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการบีบอัด (เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการบีบอัด ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก บีบอัดรูปภาพ แล้วคลิก ตัวเลือก): กล่องกาเครื่องหมาย ลบพื้นที่ที่ครอบตัดของรูปภาพ และ พิมพ์ (220 ppi): คุณภาพดีเยี่ยมบนเครื่องพิมพ์และหน้าจอส่วนใหญ่ หรือ หน้าจอ (150 ppi): เหมาะสำหรับเว็บเพจและเครื่องฉายภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการคืนค่าเป็นขนาดเดิม

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ขนาดและตำแหน่ง รูปไอคอน

  กลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ ให้คลิกแท็บ ขนาด ภายใต้ ขนาดเดิม ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่

เมื่อคุณปรับเปลี่ยนรูปด้วยรูปแบบไฟล์ Graphics Interchange Format (.gif), Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (.jpg) หรือ Portable Network Graphics (PNG) คุณสามารถบันทึกรุ่นเดิมของรูปภาพที่แก้ไข

 1. คลิกขวาที่รูปภาพที่แก้ไข แล้ว คลิ กบันทึกเป็นรูปภาพ บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็นรูปภาพ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก บันทึก แล้วคลิก บันทึกรูปภาพต้นฉบับ

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพ

แทรกอักษรศิลป์

ลดขนาดไฟล์ของรูปภาพ

ย้ายหรือปรับขนาดตารางใน PowerPoint

ปรับขนาด stretches หรือย่อขนาดของวัตถุ

ตัวอย่างภาพก่อนและหลังการปรับขนาด

ปรับขนาดด้วยตนเอง

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการปรับขนาด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีปัญหาในการเลือกวัตถุเนื่องจากวัตถุนั้นอยู่หลังวัตถุอื่น ให้คลิกวัตถุบนสุด แล้วกด TAB จนกว่าวัตถุของคุณจะถูกเลือก

 2. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดขนาดในทิศทางเดียว หรือหลาย ลากจับสำหรับปรับขนาดออกจาก หรือเข้า ใกล้ ศูนย์ ขณะทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของวัตถุไว้ในตำแหน่งเดิม กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการคงสัดส่วนเดิมของวัตถุ ให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการปรับขนาด

  • เมื่อต้องการรักษาทั้งสัดส่วนและรักษากึ่งกลางไว้ในที่เดิม ให้กดทั้ง CTRL และ SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับการปรับขนาด

ปรับขนาดเป็นความสูงและความกว้างที่แน่นอน

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการปรับขนาด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีปัญหาในการเลือกวัตถุเนื่องจากวัตถุนั้นอยู่หลังวัตถุอื่น ให้คลิกวัตถุบนสุด แล้วกด TAB จนกว่าวัตถุของคุณจะถูกเลือก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องการลงในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องการลงในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

   รูปแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์แล้ว

 3. ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

 4. บนแท็บ ขนาด ภายใต้ มาตราส่วน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

ปรับขนาดเป็นสัดส่วนที่แน่นอน

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการปรับขนาด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีปัญหาในการเลือกวัตถุเนื่องจากวัตถุนั้นอยู่หลังวัตถุอื่น ให้คลิกวัตถุบนสุด แล้วกด TAB จนกว่าวัตถุของคุณจะถูกเลือก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

   รูปแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์แล้ว

 3. บนแท็บ ขนาด ภายใต้ มาตราส่วน ในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ของความสูงและความกว้างปัจจุบันที่คุณต้องการปรับขนาด

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

เมื่อต้องการใช้ความสูงและความกว้างเดียวกันกับวัตถุที่ต่างกัน ให้เลือกวัตถุทั้งหมดที่คุณต้องการให้มีขนาดเดียวกัน แล้วในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่ขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง เมื่อต้องการเลือกหลายวัตถุ ให้คลิกวัตถุแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกวัตถุอื่น

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถคืนค่ารูปภาพเป็นขนาดเดิมถ้าคุณได้ครอบตัดและบันทึกรูปภาพไว้ก่อนหน้านี้ หรือถ้าคุณเลือกตัวเลือกต่อไปนี้จากกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการบีบอัด (เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการบีบอัด ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก บีบอัดรูปภาพ แล้วคลิก ตัวเลือก): กล่องกาเครื่องหมาย ลบพื้นที่ที่ครอบตัดของรูปภาพ และ พิมพ์ (220 ppi): คุณภาพดีเยี่ยมบนเครื่องพิมพ์และหน้าจอส่วนใหญ่ หรือ หน้าจอ (150 ppi): เหมาะสำหรับเว็บเพจและเครื่องฉายภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการคืนค่าเป็นขนาดเดิม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีปัญหาในการเลือกวัตถุเนื่องจากวัตถุนั้นอยู่หลังวัตถุอื่น ให้คลิกวัตถุบนสุด แล้วกด TAB จนกว่าวัตถุของคุณจะถูกเลือก

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว

 3. คลิกแท็บ ขนาด ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่

เมื่อคุณปรับเปลี่ยนรูปด้วยรูปแบบไฟล์ Graphics Interchange Format (.gif), Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (.jpg) หรือ Portable Network Graphics (PNG) คุณสามารถบันทึกรุ่นเดิมของรูปภาพที่แก้ไข

 1. คลิกขวาที่รูปภาพที่แก้ไข แล้ว คลิ กบันทึกเป็นรูปภาพ บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็นรูปภาพ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก บันทึก แล้วคลิก บันทึกรูปภาพต้นฉบับ

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพ

แทรกอักษรศิลป์

เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบอักษรศิลป์

ลดขนาดไฟล์ของรูปภาพ

ถ้าคุณต้องการยืด ลด ขนาด หรือเพิ่งเปลี่ยนขนาดของรูปภาพ (หรือรูปร่าง) ใช้จุดจับสำหรับปรับขนาด สำหรับตัวควบคุมที่แม่นยำมากขึ้น ถ้าคุณมีเวอร์ชันบนเดสก์ท็อป ของ Word, Excel, PowerPoint คุณสามารถใช้ตัวเลือกขนาด บนแท็บรูปแบบ

ปรับขนาดของรูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่นๆ อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกที่รูปภาพ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดขนาดในทิศทางเดียว หรือหลาย ลากจับสำหรับปรับขนาดออกจาก หรือเข้า ใกล้ ศูนย์ ขณะทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการรักษาจุดศูนย์กลางของรูปภาพไว้ที่ตำแหน่งเดิม ให้กดปุ่ม OPTION ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการปรับขนาด

  • เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนของวัตถุขณะปรับขนาด ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการปรับขนาดที่มุม

 1. คลิกที่รูปภาพ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการปรับขนาดอย่างเที่ยงตรง

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบรูปภาพ หรือรูปแบบรูปร่าง และทำให้แน่ใจว่า จะยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

  กล่องล็อกอัตราส่วนกว้างยาวที่ไม่ได้เลือกจะถูกไฮไลต์

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบรูปภาพ ให้ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องการในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

   แท็บรูปแบบรูปภาพที่มีกล่องความสูงและความกว้างไฮไลต์อยู่

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างหรืออักษรศิลป์ บนแท็บ รูปแบบรูปร่าง ให้ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องการในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

   บนแท็บรูปแบบรูปร่าง กล่องความสูงและความกว้างจะถูกไฮไลต์

 1. คลิกที่รูปภาพ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ให้คลิกที่แท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกตำแหน่ง >ตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

   บนแท็บรูปแบบรูปภาพ ตัวเลือกตำแหน่งและเค้าโครงเพิ่มเติมจะถูกไฮไลต์

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างหรืออักษรศิลป์ บนแท็บ รูปแบบรูปร่าง ให้คลิก ตำแหน่ง > ตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

 3. คลิกแท็บ ขนาด จากนั้น ภายใต้ มาตราส่วน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว ไว้

  ใส่เปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการสำหรับ ความสูง และ ความกว้าง

  บนแท็บขนาดในกล่องเค้าโครงขั้นสูง ตัวเลือกมาตราส่วนจะถูกไฮไลต์

 4. คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำความสูงและความกว้างเดียวกันไปใช้กับหลายวัตถุ ให้เลือกวัตถุทั้งหมดที่คุณต้องการให้มีขนาดเดียวกัน แล้วใส่ขนาดในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง เมื่อต้องการเลือกหลายวัตถุ ให้คลิกวัตถุแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกวัตถุอื่นๆ

ถ้าคุณต้องการยืด ลด ขนาด หรือเพิ่งเปลี่ยนขนาดของรูปภาพ (หรือรูปร่าง) ใช้จุดจับสำหรับปรับขนาด สำหรับตัวควบคุมที่แม่นยำมากขึ้น ถ้าคุณมีเวอร์ชันบนเดสก์ท็อป ของ Word, Excel, PowerPoint คุณสามารถใช้ตัวเลือกขนาด บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด

คลิกตัวควบคุมรายการแบบดรอปดาวน์ทางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 1. คลิกที่รูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่น (เช่น แผนภูมิ) ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดขนาดในทิศทางเดียว หรือหลาย ลากจับสำหรับปรับขนาดออกจาก หรือเข้า ใกล้ ศูนย์ ขณะทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการรักษากึ่งกลางของรูปไว้ในตำแหน่งเดิม ให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการคงสัดส่วนเดิมของรูป ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการรักษาทั้งสัดส่วนและรักษากึ่งกลางไว้ในที่เดิม ให้กดทั้ง Ctrl และ Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด

   รูปร่างที่มีที่จับสำหรับปรับขนาดที่เน้นไว้

หมายเหตุ: การปรับขนาดวัตถุอักษรศิลป์ด้วยวิธีนี้จะปรับขนาดกล่องที่มีอักษรศิลป์อยู่ข้างในเท่านั้น ข้อความอักษรศิลป์จริงจะทำงานแบบเดียวกับข้อความอื่นๆ ใน Word ถ้าคุณต้องการปรับขนาด เพียงแค่เลือกข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด และเปลี่ยนขนาดแบบอักษรบนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon

สำหรับขั้นตอนนี้ คุณต้องมี Word, Excel หรือ PowerPoint เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป

 1. คลิกแก้ไขใน < Word, PowerPoint หรือ Excel >

 2. คลิกรูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่น ๆ ที่คุณต้องการปรับขนาดอย่างแม่นยำ

  เมื่อต้องการปรับขนาดหลายวัตถุในเวลาเดียวกัน ให้กด Ctrl ค้างเอาไว้ขณะที่เลือกแต่ละวัตถุ

 3. ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณเลือก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่หน่วยการวัดใหม่ลงในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

   กล่องความสูงและความกว้างบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างหรือวัตถุอื่น บน รูปแบบของเครื่องมือการวาด ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่หน่วยการวัดที่คุณต้องการลงในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

   กล่องความสูงและความกว้างบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

   หมายเหตุ: ถ้าหน้าจอของคุณมีขนาดเล็กลง คุณอาจต้องคลิกลูกศรลงในกลุ่ม ขนาด เพื่อดูกล่อง ความสูง และ ความกว้าง
   กลุ่ม ขนาด จะลดลงบนหน้าจอขนาดเล็ก

ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนความสูงและความกว้างโดยอิสระ คุณจะต้องปลดล็อกอัตราส่วนกว้างยาว:

 1. คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน ที่มุมล่างขวาของกลุ่ม ขนาด

 2. ในบานหน้าต่างรูปแบบหรือกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

สำหรับขั้นตอนนี้ คุณต้องมี Word, Excel หรือ PowerPoint เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป

 1. คลิกแก้ไขใน < Word, PowerPoint หรือ Excel >

 2. คลิกรูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่น ๆ ที่คุณต้องการปรับขนาดอย่างแม่นยำ

  เมื่อต้องการปรับขนาดหลายวัตถุในเวลาเดียวกัน ให้กด Ctrl ค้างเอาไว้ขณะที่เลือกแต่ละวัตถุ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

   ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างหรือวัตถุอื่น บนแท็บ รูปแบบของเครื่องมือการวาด ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

   ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่ม ขนาด บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าขนาดหน้าจอของคุณมีขนาดเล็กลง คุณอาจต้องคลิกลูกศรลงในกลุ่ม ขนาด เพื่อดูตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

   • กลุ่ม ขนาด จะลดลงบนหน้าจอขนาดเล็ก

 4. ในบานหน้าต่างรูปแบบหรือกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการคงสัดส่วนเดิม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว แล้วใส่เปอร์เซ็นต์ มาตราส่วน สำหรับ ความสูง หรือ ความกว้าง

  • เมื่อต้องการปรับขนาดเป็นสัดส่วนอื่น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว แล้วใส่เปอร์เซ็นต์ มาตราส่วน สำหรับ ความสูง และ ความกว้าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×