เปลี่ยนขนาดการกระดาษของหน้าหรือพิมพ์รูปวาด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Visio วาดขนาดหน้ากระดาษและขนาดหน้ากระดาษพิมพ์ตั้งถูกแยกต่างหาก ในเทมเพลตไดอะแกรมจำนวนมาก ขนาดหน้ากระดาษวาดขยายโดยอัตโนมัติถ้าคุณขยายไดอะแกรมเลยขอบของหน้าปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุขนาดหน้าใดหน้าหนึ่งถ้าคุณต้องการ ถ้าคุณต้องการควบคุมการตั้งค่าเหล่านี้ด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษรูปวาดที่เป็นเหมือน มีขนาดใหญ่กว่า น้อยกว่า หรือมีการวางแนวที่แตกต่างจากกระดาษเครื่องพิมพ์ ได้

เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษรูปวาด

 1. คลิกแท็บหน้าของหน้าพื้นหน้าหรือพื้นหลังที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนแท็บออกแบบ คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

  อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถคลิกขวาแท็บหน้าแล้ว คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ ในเมนูทางลัด

 3. คลิกที่แท็บขนาดหน้ากระดาษ และภายใต้ขนาดหน้ากระดาษ ตั้งขนาดหน้ากระดาษวาดคุณต้องการ

  ขนาดหน้ากระดาษรูปวาดถูกตั้งค่าสำหรับหน้าที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน ถ้าหน้ามีหน้าใด ๆ พื้นหลังที่มอบหมายให้ คุณต้องตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษพื้นหลังแยกต่างหาก

  เคล็ดลับ: ตรวจสอบการแสดงตัวอย่างรูปขนาดย่อเพื่อดูวิธีที่รูปวาดของคุณพอดีกับกระดาษเครื่องพิมพ์ ถ้าขนาดหน้ากระดาษของคุณวาดรูปมีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้ากระดาษของคุณพิมพ์ รูปวาดของคุณพิมพ์ หรือเรียงต่อ กัน ในหลาย ๆ หน้าไว้ เพื่อให้พอดีกับกระดาษเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดเล็กรูปวาด คลิกที่แท็บการตั้งค่าการพิมพ์ และภายใต้จัดพอดีกับ พิมพ์1ลงในทั้งสองกล่อง

ปรับขนาดหน้ารูปวาดให้พอดีกับรูปร่างบนหน้าโดยอัตโนมัติ

 1. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกปุ่มขนาด

 2. คลิกพอดีกับรูปวาด

  รูปวาดหน้าขนาดเปลี่ยนแปลงให้พอดีกับรูปวาด

เปลี่ยนขนาดกระดาษเครื่องพิมพ์

 1. บนแท็บออกแบบ คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บการตั้งค่าการพิมพ์ ภายใต้เครื่องพิมพ์กระดาษ คลิกขนาดกระดาษที่คุณต้องการ

  ขนาดกระดาษเครื่องพิมพ์ถูกตั้งค่าสำหรับหน้าปัจจุบัน

เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษวาด

 1. คลิกแท็บหน้าของหน้าเบื้องหน้าหรือพื้นหลังคุณต้องการปรับขนาด

 2. บนแท็บออกแบบ คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

  หรือ คุณสามารถกขวาแท็บหน้า นั้นแล้ว คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ ในเมนูทางลัด

 3. คลิกที่แท็บขนาดหน้ากระดาษ และภายใต้ขนาดหน้ากระดาษ ตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษรูปวาดที่คุณต้องการ

  ขนาดหน้ากระดาษรูปวาดถูกตั้งค่าสำหรับหน้าที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน ถ้าหน้ามีหน้าใด ๆ พื้นหลังที่มอบหมาย คุณต้องกำหนดขนาดหน้ากระดาษพื้นหลังแยกต่างหาก

  เคล็ดลับ: ตรวจสอบการแสดงตัวอย่างรูปขนาดย่อเพื่อดูวิธีที่รูปวาดของคุณพอดีกับกระดาษเครื่องพิมพ์ ถ้าขนาดหน้ากระดาษของคุณวาดรูปมีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้ากระดาษของคุณพิมพ์ รูปวาดของคุณพิมพ์ หรือเรียงต่อ กัน ในหลาย ๆ หน้าไว้ เมื่อต้องการทำให้รูปวาดพอดีกับกระดาษเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก คลิกที่แท็บการตั้งค่าการพิมพ์ และภายใต้จัดพอดีกับ พิมพ์1ลงในทั้งสองกล่อง

ปรับขนาดหน้าวาดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการลากขอบหน้ากระดาษ

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกเครื่องมือตัวชี้ รูปปุ่ม

 2. วางตำแหน่งตัวชี้ที่ขอบของหน้า นั้นแล้ว กดแป้น CTRL

  ตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว รูปเคอร์เซอร์ลูกศรสองหัวในแนวนอน

 3. ลากขอบด้านหน้าตำแหน่งที่คุณต้องการ

ปรับขนาดหน้ารูปวาดให้พอดีกับรูปร่างบนหน้าโดยอัตโนมัติ

 1. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกปุ่มขนาด

 2. คลิพอดีกับการวาด

  รูปวาดหน้าขนาดเปลี่ยนแปลงให้พอดีกับรูปวาด

เปลี่ยนขนาดกระดาษเครื่องพิมพ์

 1. บนแท็บออกแบบ คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บการตั้งค่าการพิมพ์ ภายใต้เครื่องพิมพ์กระดาษ คลิกขนาดกระดาษที่คุณต้องการ

  ขนาดกระดาษเครื่องพิมพ์ถูกตั้งค่าสำหรับหน้าปัจจุบัน

ตรงกับขนาดหน้ากระดาษรูปวาดขนาดกระดาษเครื่องพิมพ์

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. คลิกที่แท็บขนาดหน้ากระดาษ และภายใต้ขนาดหน้า เลือกตัวเลือกเดียวกันเป็นเครื่องพิมพ์ขนาดกระดาษ

เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษรูปวาด

 1. คลิกแท็บหน้าของหน้าพื้นหน้าหรือพื้นหลังที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. คลิกที่แท็บขนาดหน้ากระดาษ และภายใต้ขนาดหน้ากระดาษ คลิกขนาดหน้ากระดาษรูปวาดที่คุณต้องการ

  ขนาดหน้ากระดาษวาดถูกตั้งค่าสำหรับหน้าที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน ถ้าหน้ามีหน้าใด ๆ พื้นหลังที่มอบหมาย คุณต้องตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษพื้นหลังแยกต่างหาก

  เคล็ดลับ: ตรวจสอบการแสดงตัวอย่างรูปขนาดย่อเพื่อดูวิธีที่รูปวาดของคุณพอดีกับกระดาษเครื่องพิมพ์ ถ้าขนาดหน้ากระดาษของคุณวาดรูปมีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้ากระดาษของคุณพิมพ์ รูปวาดของคุณพิมพ์ หรือเรียงต่อ กัน ในหลาย ๆ หน้าไว้ เมื่อต้องการทำให้รูปวาดพอดีกับกระดาษเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก คลิกที่แท็บการตั้งค่าการพิมพ์ และภายใต้จัดพอดีกับ พิมพ์1ลงในทั้งสองกล่อง

ปรับขนาดหน้ารูปวาดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการลากขอบหน้ากระดาษ

 1. คลิกเครื่องมือตัวชี้ รูปปุ่ม

 2. วางตำแหน่งตัวชี้ที่ขอบของหน้า นั้นแล้ว กดแป้น CTRL

  ตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว รูปเคอร์เซอร์ลูกศรสองหัวในแนวนอน

 3. ลากขอบด้านหน้าตำแหน่งที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณลากมุมของหน้า หน้าก็หมุน และเปลี่ยนขนาด

ปรับขนาดหน้ารูปวาดให้พอดีกับรูปร่างบนหน้าโดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. คลิกที่แท็บขนาดหน้ากระดาษ แล้ว คลิ กขนาดให้พอดีกับเนื้อหาของรูปวาด

  รูปวาดหน้าขนาดเปลี่ยนแปลงให้พอดีกับรูปวาด โดยไม่มีช่องว่างข้างเคียงใด ๆ บนหน้าจอ นั้นอาจปรากฏว่าคุณขยายบนรูปวาด

เปลี่ยนขนาดกระดาษเครื่องพิมพ์

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บการตั้งค่าการพิมพ์ ภายใต้ขนาดกระดาษ คลิกขนาดกระดาษคุณต้องการ

  ขนาดกระดาษเครื่องพิมพ์ถูกตั้งค่าสำหรับหน้าปัจจุบัน

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×