เปลี่ยนการโทรหรือหมายเลขโทรฟรีบนบริดจ์โทรเข้าการประชุมของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณซื้อสิทธิ์การใช้งานSkype สำหรับการประชุม PSTN Business, Microsoft จะโฮสต์บริดจ์ conferencingสำหรับองค์กรของคุณ บริดจ์การประชุมให้หาหมายเลขโทรเข้าโทรศัพท์จากตำแหน่งที่ตั้งอื่นเพื่อให้ผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมสามารถใช้ได้เข้าร่วมการประชุมโดยใช้โทรศัพท์

นอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้มอบหมายให้กับบริดจ์การประชุมของคุณ คุณสามารถขอหมายเลขบริการเพิ่มเติม(การโทรและหมายเลขที่ใช้สำหรับการโทรเข้าการประชุม) จากตำแหน่งที่ตั้งอื่นและมอบหมายแล้วผู้ใช้การประชุมที่เชื่อมโยงเพื่อให้คุณสามารถขยายความครอบคลุมพื้นที่/ประเทศ/ภูมิภาคสำหรับผู้ใช้ของคุณได้

หมายเหตุ: เพื่อให้สามารถมอบหมาย/ยกเลิกกำหนดหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริดจ์ conferencing หมายเลขโทรศัพท์ต้องเป็นตัวเลข 'บริการ' คุณสามารถดูชนิดของตัวเลขเป็น โดยใช้ข้อความเสียง > แท็บหมายเลขโทรศัพท์ และลักษณะที่ปรากฏภายใต้คอลัมน์ชนิดตัวเลข ได้

ขั้นตอนต่อไปเมื่อคุณกำลังกำหนดหมายเลขโทรศัพท์บริการใหม่เพื่อบริดจ์ประชุมของคุณ

ขั้นตอนที่ 1 - กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ให้บริดจ์การประชุมของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณทำงาน

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 >ศูนย์การดูแล > Skype สำหรับธุรกิจ >ข้อความเสียง >หมายเลขโทรศัพท์ และค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

 3. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ จากรายการ และ ในบานหน้าต่างการกระทำ คลิกกำหนด

 4. บนหน้ามอบหมาย คลิกบันทึก

  โทรบริการตัวเลขเท่านั้นสามารถตั้งค่าเป็นหมายเลขเริ่มต้นสำหรับการประชุมบริดจ์ของคุณบริการหมายเลขโทรฟรีไม่สามารถตั้งค่าเป็นตัวเลขเริ่มต้นของบริดจ์การประชุมของคุณ ถ้าคุณกำลังกำหนดหมายเลขโทรบริการ และคุณต้องการตั้งค่าเป็นหมายเลขเริ่มต้นใหม่สำหรับบริดจ์การประชุมของคุณ ตรวจสอบใช้หมายเลขนี้เป็นค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: หลังจากที่มอบหมายให้หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ แม้ว่าตัวเลขสถานะเป็น ตัวเลขเริ่มต้นใหม่ หมายเลขเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่จะไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการตั้งค่าโทรเริ่มต้นหรือหมายเลขโทรฟรีที่เพิ่มเข้าไป เชิญการประชุมของผู้จัด ดูตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จะใช้เมื่อผู้ใช้เข้าร่วมการประชุม

ขั้นตอนที่ 2 - การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นที่รวมอยู่ในการประชุมเชิญให้ผู้ใช้ (เลือกได้)

หมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้เป็นแบบที่จะรวมอยู่ในการประชุมของพวกเขาชวนเมื่อพวกเขาจัดกำหนดการการประชุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ตั้งที่เขาโทรศัพท์เครื่องหมายเลขที่จะใช้เมื่อผู้ใช้เข้าร่วมการประชุม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 >ศูนย์การดูแล > Skype สำหรับธุรกิจ >โทรเข้าการประชุม >ผู้ใช้ที่โทรเข้า และค้นหาผู้ใช้ในรายการ

 3. คลิกแก้ไข ในบานหน้าต่างการกระทำ

 4. ภายใต้หมายเลขโทรเริ่มต้น หรือเริ่มต้นหมายเลขโทรฟรี เลือกหมายเลขในรายการ และคลิกบันทึก

เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้รับการบันทึก ตัวเลขจะถูกรวมไว้ในการประชุมโทรศัพท์เริ่มต้นใหม่ชวนของผู้จัดการในครั้งถัดไปที่จัดกำหนดการการประชุมใหม่

ขั้นตอนที่ 3 - ปรับปรุงที่มีอยู่การเชิญของผู้ใช้โดยใช้บริการการย้ายการประชุม (เลือกได้) การประชุม

สำหรับเหล่านี้สองขั้นตอนถัดไป คุณจะต้องเริ่มของ Windows PowerShell เมื่อต้องการดูวิธีการทำเช่นนี้ คลิกที่นี่

โดยใช้บริการการโยกย้ายประชุม คุณสามารถเลือกที่จะอัปเดเชิญการประชุมที่มีอยู่แล้วส่งไปยังผู้ใช้ในองค์กรของคุณก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขาเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การตั้งค่าบริการการประชุมโยกย้าย (MMS)

 • เรียกใช้บริการการโยกย้ายประชุมสำหรับผู้ใช้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขาเริ่มต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนที่ 2 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

	Start-CsExMeetingMigration user@contoso.com

 • คุณยังสามารถดูการประชุมสถานะโยกย้ายได้ จะถูกจัดกำหนดการการประชุมทั้งหมดเมื่อมีการดำเนินการไม่มีอยู่ในสถานะที่ค้างอยู่หรือกำลังดำเนินการใหม่

	Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

ขั้นตอนต่อไปเมื่อคุณกำลัง unassigning หมายเลขโทรศัพท์บริการสำหรับบริดจ์การประชุม

เมื่อคุณยกเลิกกำหนดหมายเลขโทรศัพท์จากบริดจ์ conferencing ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมใด ๆ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์นั้นอีกต่อไป เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ทำการเปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญคือ การอัปเดผู้ใช้ทั้งหมดที่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขาหมายเลขเริ่มต้น (ถ้ามี) และ การปรับปรุงที่มีอยู่ของการประชุมการเชิญก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์ถูกกำหนดจากบริดจ์

ถ้าหมายเลขโทรศัพท์ถูกเอาออก โดยไม่มีการปรับปรุงสำหรับผู้ใช้และการประชุมของพวกเขา ที่อยู่ของพวกเขาเชิญการประชุมไม่สามารถประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่จะไม่ทำงานสำหรับการเข้าร่วมการประชุมของพวกเขาอีกต่อไป

สำหรับขั้นตอนสามแรก คุณจะต้องเริ่มของ Windows PowerShell เมื่อต้องการดูวิธีการทำเช่นนี้ คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 1 - ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่จะกำหนดเป็นหนึ่งในหมายเลขเริ่มต้นของพวกเขา

แทนค่าเริ่มต้นโทรหรือหมายเลขโทรฟรีสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่มีหมายเลขที่ถูกกำหนดเป็นตัวเลขเริ่มต้น และเริ่มกระบวนการจัดกำหนดการการประชุมของพวกเขา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber <Number to be removed> -ToNumber <Number to be set as new default> -NumberType <"Toll" or "Toll-Free"> -RescheduleMeetings

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรของคุณ นี้อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์

คุณยังสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นโทรหรือหมายเลขโทรฟรีผู้ใช้ Skype สำหรับศูนย์การจัดการธุรกิจของ อย่างไรก็ตาม นี้จะไม่โดยอัตโนมัติจัดกำหนดการประชุมของพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การตั้งค่าการโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์เพื่อที่จะรวมอยู่ในการเชิญผู้จัดการประชุม

ขั้นตอนที่ 2 - มุมมองที่ใช้ Windows PowerShell สถานะการย้ายการประชุม

จะถูกจัดกำหนดการการประชุมทั้งหมดเมื่อมีการดำเนินการไม่มีอยู่ในสถานะที่ค้างอยู่หรือกำลังดำเนินการใหม่

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการโยกย้ายประชุม ดูที่การตั้งค่าบริการการประชุมโยกย้าย (MMS)

ขั้นตอนที่ 3 - การยกเลิกกำหนดหมายเลขโทรศัพท์เก่าบริดจ์โทรเข้าการประชุม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365 >ศูนย์การดูแล > Skype สำหรับธุรกิจ >ข้อความเสียง >หมายเลขโทรศัพท์ และค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

 3. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ จากรายการ และ ในบานหน้าต่างการกระทำ คลิกUnassign

 4. ในตัวคุณจะแน่ใจว่า คุณต้องการยกเลิกกำหนดหมายเลขนี้ได้อย่างไร หน้าต่าง คลิกใช่

สิ่งสำคัญ: หลังจากหมายเลขโทรศัพท์ได้ถูกกำหนดจากบริดจ์ conferencing หมายเลขโทรศัพท์ไม่จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้สามารถเข้าร่วมการประชุมใหม่ หรือที่มีอยู่

ต้องการทราบวิธีจัดการด้วย Windows PowerShell หรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า Windows PowerShell พร้อมที่จะส่ง

ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ Windows PowerShell เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า: เมนูเริ่ม > Windows PowerShell

 2. ตรวจสอบเวอร์ชัน โดยการพิมพ์ Get-Host ในหน้าต่าง Windows PowerShell

 3. ถ้าคุณไม่มีเวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต Windows PowerShell ดู Windows Management Framework 4.0 เพื่อดาวน์โหลดและอัปเดต Windows PowerShell เวอร์ชัน 4.0 รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เมื่อคุณได้รับพร้อมท์

 4. นอกจากนี้ คุณจะต้องติดตั้งมอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype for Business Online ที่ทำให้คุณสามารถสร้างเซสชัน Windows PowerShell ระยะไกลที่เชื่อมต่อกับ Skype for Business Online คุณสามารถดาวน์โหลดมอดูลนี้ซึ่งรองรับในคอมพิวเตอร์ 64 บิตเท่านั้น จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ที่ มอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype for Business Online รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ถ้าคุณได้รับพร้อมท์

ถ้าคุณจำเป็นต้องทราบเพิ่มเติม ให้ดู เชื่อมต่อกับบริการ Office 365 ทั้งหมดในหน้าต่าง Windows PowerShell เดียว

เมื่อต้องการเริ่มต้นของ Windows PowerShell

เริ่มเซสชัน Windows PowerShell

 1. จาก เมนูเริ่ม > Windows PowerShell

 2. ในหน้าต่าง Windows PowerShell ให้เชื่อมต่อกับองค์กร Office 365 ของคุณ โดยเรียกใช้:

  หมายเหตุ: เพียงแค่เรียกใช้คำสั่ง Import-Module ในครั้งแรกที่คุณใช้โมดูล Windows PowerShell ของ Skype for Business

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่ม Windows PowerShell ให้ดู เชื่อมต่อบริการ Office 365 ทั้งหมดในหน้าต่าง Windows PowerShell เดียว หรือ การเชื่อมต่อ Skype for Business Online โดยใช้ Window PowerShell

ประหยัดเวลา หรือโดยอัตโนมัติ

เพื่อช่วยประหยัดเวลา หรือโดยอัตโนมัตินี้ คุณสามารถใช้ชุด CsOnlineDialInConferencingUserหรือSet-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber cmdlets

 • ใช้ cmdletชุด CsOnlineDialInConferencingUserเพื่อเปลี่ยนค่าเริ่มต้นโทรหรือหมายเลขโทรฟรีสำหรับผู้ใช้ที่ระบุ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรฟรีเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ เรียกใช้:

   Set-CsOnlineDialinConferencingUser –Identity amos.marble@Contoso.com -TollFreeServiceNumber  80045551234
 • ใช้Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber cmdlet เพื่อเปลี่ยนค่าเริ่มต้นโทรหรือหมายเลขโทรฟรีของผู้ใช้โดยยึดตามหมายเลขเริ่มต้นของพวกเขาเดิมหรือตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา

  หมายเหตุ: หมายเหตุ:เมื่อต้องการค้นหา BridgeID ใช้Get-CsOnlineDialInConferencingBridge

  • เมื่อต้องการตั้งค่าหมายเลขโทรฟรีเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดโดยไม่มีหนึ่งเพื่อ 8005551234 เรียกใช้:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber $null -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> 
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรฟรีเริ่มต้นของผู้ใช้ทั้งหมดที่มี 8005551234 เป็นของพวกเขาเริ่มต้นหมายเลขโทรฟรีเพื่อ 8005551239 และจัดกำหนดการการประชุมของพวกเขาโดยอัตโนมัติ เรียกใช้:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber 8005551234 -ToNumber 8005551239 NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings
  • การตั้งค่าหมายเลขโทรฟรีเริ่มต้นของผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 8005551234 เมื่อต้องการจัดกำหนดการการประชุมของพวกเขาโดยอัตโนมัติ เรียกใช้:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -Country US -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings

   หมายเหตุ: ตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้อยู่เหนือความต้องการให้ตรงกับข้อมูลที่ติดต่อของผู้ใช้ที่ถูกตั้งค่าในศูนย์การจัดการ Office 365

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×