เปลี่ยนการแสดงของแผนภูมิสามมิติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้แผนภูมิสามมิติ (ชนิดแผนภูมิที่แสดงข้อมูลบนสาม ลึกแกน เช่นแผนภูมิคอลัมน์ เส้นสามมิติ หรือแผนภูมิพื้นผิวสามมิติ) ท็อป อ่าน คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบสามมิติ หมุน และมาตราส่วนของแผนภูมิ

แผนภูมิ 3 มิติที่แสดงแกนนอน แกนตั้ง และแกนลึก

สำหรับแผนภูมิที่แสดงองค์ประกอบแผนภูมิแบบสามมิติได้โดยไม่ต้องใช้สาม แกนลึก (เช่นแผนภูมิวงกลมสาม มิติ แท่งในรูปแบบสามมิติ หรือแบบเรียงซ้อนพื้นที่ในแผนภูมิสามมิติ), คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบสามมิติองค์ประกอบแผนภูมิสามมิติ อย่างไรก็ตาม หมุนสามมิติและมาตราส่วนตัวเลือกจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับองค์ประกอบแผนภูมิแต่ละนั่นคือคุณสามารถเปลี่ยนการหมุนสามมิติและมาตราส่วนสำหรับทั้งแผนภูมิเท่านั้นได้

ถ้าตัวแสดงข้อมูลที่มีขนาดเล็กถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังใหญ่ขึ้นในแผนภูมิสามมิติ คุณสามารถย้อนกลับลำดับของชุดข้อมูล ที่ถูกลงจุดในแผนภูมิ หรือคุณสามารถใช้ความโปร่งใสเพื่อปรับปรุงการมองเห็นได้ของแสดงข้อมูลทั้งหมด

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างแผนภูมิสามมิติ

เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิสามมิติ

เปลี่ยนความลึกและระยะห่างในแผนภูมิสามมิติ

เปลี่ยนการหมุนของแผนภูมิสามมิติ

เปลี่ยนมาตราส่วนของแผนภูมิสามมิติ

ย้อนกลับลำดับของชุดข้อมูลในแผนภูมิสามมิติ

ใช้ความโปร่งใสในแผนภูมิสามมิติ

สร้างแผนภูมิสามมิติ

 1. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูป Ribbon ของ Excel

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติ คลิกคอลัมน์ และภายใต้แผนภูมิคอลัมน์ คลิกคอลัมน์สามมิติ

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิสามมิติกระบอก คลิกคอลัมน์ และภายใต้กระบอก คลิกกระบอกสามมิติ

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิกรวยสามมิติ คลิกคอลัมน์ และภายใต้กรวย คลิกกรวยสามมิติ

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิสามมิติพีระมิด คลิกคอลัมน์ และภายใต้พีระมิด คลิกพีระมิดสามมิติ

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิเส้นสามมิติ คลิกบรรทัด และภายใต้เส้นสามมิติ คลิกเส้นสามมิติ

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิพื้นที่แบบสามมิติ คลิกพื้นที่ และภายใต้พื้นที่แบบสามมิติ คลิกพื้นที่แบบสามมิติ

  • สร้างแผนภูมิพื้นผิวสามมิติ คลิกแผนภูมิอื่น จากนั้น ภายใต้พื้นผิว คลิ กพื้นผิวสามมิติ หรือพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด

   เคล็ดลับ: คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงชื่อของชนิดแผนภูมิเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชนิดแผนภูมิหรือชนิดย่อยของแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่มีให้ใช้งาน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิสามมิติ

 1. บนแผนภูมิสามมิติ คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบสามมิติ หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. แป้นพิมพ์ลัดคุณสามารถ แทน คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบสามมิติ นั้นแล้ว กด CTRL + 1 ทำขั้นตอนที่ 3 ต่อ

 3. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 4. คลิกจัดรูปแบบสามมิติ นั้นแล้ว เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายตัวเลือกต่อไปนี้

  1. ภายใต้ยกนูน คลิกด้านบน และล่าง แล้ว คลิ กรูปแบบตัวยกนูนที่คุณต้องการใช้ ในกล่องความกว้าง และความสูง เลือกขนาดจุดที่คุณต้องการใช้

  2. ภายใต้พื้นผิว คลิกวัสดุ แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: ความพร้อมใช้งานตัวเลือกเหล่านี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณเลือก บางตัวเลือกที่จะแสดงในกล่องโต้ตอบนี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้กระบวนงานนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบสามมิติขององค์ประกอบแผนภูมิในแผนภูมิ 2 มิติ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนความลึกและระยะห่างในแผนภูมิสามมิติ

คุณสามารถเปลี่ยนแผนภูมิความลึกในแผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิสามมิติที่มีแกน ระยะห่างแนวลึกในแผนภูมิสามมิติ และช่องว่างในแถบสามมิติ

 1. คลิกแผนภูมิสามมิติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ชุดข้อมูลที่เลือก

 3. บนแท็บตัวเลือก เลือกตัวเลือกความลึกและความกว้างที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการหมุนของแผนภูมิสามมิติ

 1. คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิที่คุณต้องการหมุนสามมิติ หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกพื้นที่แผนภูมิจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. แป้นพิมพ์ลัดที่สามารถ แทน คลิกบริเวณแผนภูมิ นั้นแล้ว กด CTRL + 1 ทำขั้นตอนที่ 3 ต่อ

 3. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มพื้นหลัง คลิกหมุนสามมิติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ในประเภทการหมุนสามมิติหมุน ภายใต้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนการหมุน คลิองศาการหมุนที่คุณต้องการในกล่องค่าX และY

   หมายเหตุ: แผนภูมิสามารถหมุน รอบแกนแนวนอน และแนวตั้ง แต่ไม่ต้องล้อม รอบแกนลึก ดังนั้น คุณไม่สามารถระบุระดับการหมุนในกล่องZ

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองของเขตข้อมูลในแผนภูมิ คลิกระดับของมุมมองที่คุณต้องการในกล่องมุมมอง หรือคลิกที่ปุ่มมุมมองของเขตข้อมูลแคบ หรือมุมมองของเขตข้อมูล Widen จนกระทั่งคุณได้ถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: บางตัวเลือกที่จะแสดงในกล่องโต้ตอบนี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิ คุณไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือกที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนมาตราส่วนของแผนภูมิสามมิติ

คุณสามารถเปลี่ยนมาตราส่วนของแผนภูมิสามมิติได้ โดยการระบุความสูงและความลึกเป็นเปอร์เซ็นต์ของฐานของแผนภูมิ

 1. คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิสามมิติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. แป้นพิมพ์ลัดคุณสามารถ แทน คลิกบริเวณแผนภูมิ นั้นแล้ว กด CTRL + 1 ทำขั้นตอนที่ 3 ต่อ

 3. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มพื้นหลัง คลิกหมุนสามมิติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ในประเภทการหมุนสามมิติ ภายใต้มาตราส่วนของแผนภูมิ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความลึกของแผนภูมิ ระบุเปอร์เซ็นต์ของความลึกในกล่องแกนลึก (%ของฐานข้อมูล)

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนความลึกและความสูงของแผนภูมิ ล้างกล่องกาเครื่องหมายปรับมาตราส่วนอัตโนมัติ จากนั้น ให้กำหนดเปอร์เซ็นต์ของความลึกและความสูงที่คุณต้องการในกล่องความสูง (%ของฐานข้อมูล) และแกนลึก (%ของฐานข้อมูล)

  3. การใช้มุมมองมุมฉากแกน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแกนฉาก กแล้ว ระบุเปอร์เซ็นต์ของความลึกที่คุณต้องการในกล่องแกนลึก (%ของฐานข้อมูล)

ด้านบนของหน้า

ย้อนกลับลำดับของชุดข้อมูลในแผนภูมิสามมิติ

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของชุดข้อมูลชุดเดียวเพื่อให้แสดงข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามมิติบล็อกมีขนาดเล็กกว่า

แผนภูมิสามมิติแสดงในลำดับย้อนกลับ

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกแกนลึก หรือ หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 3. ในประเภท ตัวเลือกแกน ภายใต้ ตัวเลือกแกน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ชุดข้อมูลในลำดับย้อนกลับ

ด้านบนของหน้า

ใช้ความโปร่งใสในแผนภูมิสามมิติ

แม้ว่าความโปร่งใสสามารถใช้ได้ในแผนภูมิสามมิติ และ 2 D จึงมีประโยชน์เป็นพิเศษในแผนภูมิสามมิติที่แสดงข้อมูลขนาดใหญ่สามารถบดบังมีขนาดเล็กกว่าด้วยเช่นกัน

 1. ในแผนภูมิสามมิติ คลิกชุดข้อมูลหรือจุดข้อมูลที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. แป้นพิมพ์ลัดคุณสามารถ แทน คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบสามมิติ นั้นแล้ว กด CTRL + 1 ทำขั้นตอนที่ 3 ต่อ

 3. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 4. คลิกเติม แล้ว คลิ กสีเติมแบบทึบสีเติมไล่ระดับ หรือเติมรูปภาพหรือพื้นผิว

 5. คลิกที่จุดจับบนแถบความโปร่งใส แล้ว เลื่อนจุดจับเป็นเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×