เปลี่ยนการเยื้องระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือตัวเลข และข้อความในรายการ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการเยื้องระหว่างตัวเลข หรือสัญลักษณ์ และข้อความในเอกสาร Word ของคุณ ทำเช่นนี้:

  1. เมื่อต้องการปรับการเยื้องสำหรับรายการทั้งหมด เลือกหนึ่งในหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข เมื่อต้องการปรับการเยื้องของรายการเดียว เลือกข้อความในรายการที่คุณต้องการปรับปรุง แล้ว คลิกขวา แล้วเลือกปรับการเยื้องรายการ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบปรับการเยื้องรายการ

    สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบปรับการเยื้องรายการที่คุณสามารถระบุการตั้งค่าตำแหน่งของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อและเยื้องข้อความ คุณยังสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำตามตัวเลขโดยมี และระบุตำแหน่งที่จะเพิ่มแท็บหยุด

  2. ทำดังต่อไปนี้:

    • ตำแหน่งหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขตำแหน่ง- พิมพ์ค่า หรือใช้ขึ้น และลงลูกศร สำหรับตำแหน่งที่คุณต้องการ

    • การเยื้องข้อความ- พิมพ์ค่า หรือใช้ขึ้น และลูกศร สำหรับตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความบรรทัดขึ้นลง

    • ทำตามจำนวนที่มีค่า เลือกจากตัวเลือก:อักขระแท็บ และการเพิ่มแท็บหยุดที่ เลือกแล้วเลือกกล่องเมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อ ความ ช่องว่าง สำหรับช่องว่างเดียวระหว่างตัวเลือกเลข หรือสัญลักษณ์ และข้อความ หรือไม่มีสิ่งใด สำหรับไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลขที่เลือก หรือสัญลักษณ์ และข้อความ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่ ตัวเลข และรายการหลายระดับ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×