เปลี่ยนการเติมสีรูปร่าง เค้าร่าง หรือเอฟเฟ็กต์ขององค์ประกอบแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏขององค์ประกอบแผนภูมิ (เช่นพื้นที่แผนภูมิ, พื้นที่การลงจุด ตัวแสดงข้อมูลชื่อเรื่องในแผนภูมิ เส้นตาราง แกน เครื่องหมายขีด เส้นแนวโน้มแถบค่าคาดเคลื่อน หรือผนัง และ floor ในแผนภูมิสามมิติ) โดยการใช้สไตล์รูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทันที นอกจากนี้คุณสามารถนำสีเติมรูปร่างที่แตกต่างกัน เค้าร่าง และเอฟเฟ็กต์รูปร่างเพื่อองค์ประกอบแผนภูมิเหล่านี้

แผนภูมิผสม

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำสไตล์รูปร่างหรือเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

นำไปใช้สีเติมรูปร่างที่แตกต่างกัน

เส้นกรอบรูปร่างที่แตกต่างกันนำไปใช้

นำเอฟเฟ็กต์รูปร่างที่แตกต่างกัน

นำสไตล์รูปร่างหรือเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. แผนภูมิ คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่ององค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว คลิ กองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์รูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือสไตล์ของเส้น

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

  เมื่อต้องการดูสไตล์รูปร่างที่พร้อมใช้งานทั้งหมด คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ คุณสามารถยกเลิกทันที บนแถบเครื่องมือด่วน คลิกยกเลิก รูปปุ่ม หรือกด CTRL + Z

แถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้สีเติมรูปร่างที่แตกต่างกัน

คุณสามารถเติมรูปร่างที่เลือก (เช่นเครื่องหมายข้อมูล ชื่อ ป้ายชื่อข้อมูล หรือคำอธิบายแผนภูมิ) ด้วยสีทึบ ไล่ระดับสี รูปภาพ หรือพื้นผิว คุณไม่สามารถใช้การเติมสีรูปร่างเพื่อจัดรูปแบบเส้นในแผนภูมิ (เช่นเส้นตาราง แกน เส้นแนวโน้ม หรือแถบค่าคลาดเคลื่อน)

 1. แผนภูมิ คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกลูกศรอยู่ติดกับกล่ององค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว คลิ กองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสีเติมรูปร่าง

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการใช้สีเติมที่แตกต่างกัน ภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีที่คุณต้องการใช้

   เคล็ดลับ: ก่อนที่คุณใช้สีอื่น คุณอย่างรวดเร็วว่าสีที่มีผลต่อแผนภูมิ เมื่อคุณชี้ไปที่สีที่คุณอาจต้องการใช้ จะแสดงองค์ประกอบแผนภูมิเลือกสีนั้นในแผนภูมิ

  2. เมื่อต้องการเอาสีจากองค์ประกอบแผนภูมิเลือก คลิกไม่เติม

  3. เมื่อต้องการใช้สีเติมที่ไม่พร้อมใช้งานภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีเติมเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบสี ระบุสีที่คุณต้องการใช้บนแท็บมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กตกลง

   สีเติมแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะถูกเพิ่มภายใต้สีล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถใช้อีกครั้ง

  4. เมื่อต้องการเติมรูปร่างที่ มีรูปภาพ คลิกรูปภาพ ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ คลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กแทรก

  5. เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็กต์การไล่ระดับสีเติมเลือก คลิกไล่ระดับสี ทางจากนั้น ภายใต้ชุดรูปแบบ คลิกลักษณะไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้

   สำหรับสไตล์ไล่ระดับสีเพิ่มเติม คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้ว ในประเภทเติม คลิ กตัวเลือกการไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้

  6. เมื่อต้องการใช้การเติมพื้นผิว คลิกพื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวที่คุณต้องการใช้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ คุณสามารถยกเลิกทันที บนแถบเครื่องมือด่วน คลิกยกเลิก รูปปุ่ม หรือกด CTRL + Z

แถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้ในเส้นกรอบรูปร่างที่แตกต่างกัน

คุณสามารถเปลี่ยนสี ความกว้าง และสไตล์เส้นของเส้นในแผนภูมิ (เช่นเส้นตาราง แกน เส้นแนวโน้ม หรือแถบค่าคลาดเคลื่อน), หรือคุณสามารถสร้างเส้นขอบแบบกำหนดเองสำหรับรูปร่างที่เลือก (เช่นเครื่องหมายข้อมูล ชื่อ ป้ายชื่อข้อมูล หรือคำอธิบายแผนภูมิ)

 1. แผนภูมิ คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกลูกศรอยู่ติดกับกล่ององค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว คลิ กองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเส้นกรอบรูปร่าง

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการใช้สีเค้าร่างที่แตกต่างกัน ภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีที่คุณต้องการใช้

  2. เมื่อต้องการเอาสีเส้นกรอบจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก คลิกไม่มีเส้นกรอบ

   หมายเหตุ: ถ้าองค์ประกอบที่เลือกเป็นเส้น บรรทัดจะไม่สามารถมองเห็นบนแผนภูมิ

  3. เมื่อต้องการใช้สีมีเค้าร่างที่ไม่พร้อมใช้งานภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีกรอบเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบสี ระบุสีที่คุณต้องการใช้บนแท็บมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กตกลง

   สีเค้าร่างแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะถูกเพิ่มภายใต้สีล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถใช้อีกครั้ง

  4. เมื่อต้องการเปลี่ยนน้ำหนักของเส้นหรือเส้นขอบ คลิกน้ำหนัก แล้ว คลิ กน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการใช้

   ตัวเลือกเส้นเพิ่มเติมเส้นขอบหรือสไตล์สไตล์ คลิกเส้นเพิ่มเติม แล้ว คลิ กเส้นขอบหรือสไตล์สไตล์ตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

  5. เมื่อต้องการใช้เส้นประหรือเส้นขอบ คลิกเส้นประ แล้ว คลิ กชนิดเส้นประที่คุณต้องการใช้

   สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมชนิดเส้นประ คลิกเส้นเพิ่มเติม แล้ว คลิ กชนิดเส้นประที่คุณต้องการใช้

  6. เมื่อต้องการเพิ่มเส้นลูกศร คลิกลูกศร แล้ว คลิ กสไตล์ลูกศรที่คุณต้องการใช้ คุณไม่สามารถใช้สไตล์ลูกศรสำหรับเส้นขอบ

   สำหรับลูกศรเพิ่มเติมเส้นขอบหรือสไตล์ของตัวเลือกสไตล์ คลิกลูกศรเพิ่มเติม แล้ว คลิ กการตั้งค่าลูกศรที่คุณต้องการใช้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ คุณสามารถยกเลิกทันที บนแถบเครื่องมือด่วน คลิกยกเลิก รูปปุ่ม หรือกด CTRL + Z

แถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า

นำเอฟเฟ็กต์รูปร่างที่แตกต่างกัน

คุณสามารถนำเอฟเฟ็กต์เสมือน (เช่นเงา เรืองแสง หรือเอฟเฟ็กต์ยกนูน) ไปยังรูปร่างที่เลือก (เช่นเครื่องหมายข้อมูล ชื่อ ป้ายชื่อข้อมูล หรือคำอธิบายแผนภูมิ) และบรรทัด (เช่นเส้นตาราง แกน เส้นแนวโน้ม หรือแถบค่าคลาดเคลื่อน)

 1. แผนภูมิ คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่ององค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว คลิ กองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 3. คลิกเอฟเฟ็กต์ที่พร้อมใช้งาน จากนั้น เลือกชนิดของเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้การ

  หมายเหตุ: เอฟเฟ็กต์รูปร่างที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณเลือก กำหนดล่วง หน้า สะท้อน และเอฟเฟ็กต์ยกนูนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับองค์ประกอบแผนภูมิทั้งหมด

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ คุณสามารถยกเลิกทันที บนแถบเครื่องมือด่วน คลิกยกเลิก รูปปุ่ม หรือกด CTRL + Z

แถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×