เปลี่ยนการออกแบบของตารางเค้าโครง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม เป็นความคิดที่ดีเพื่อจัดตำแหน่งกล่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามเส้นแนวนอน และแนวตั้งของตารางมีจำนวนจินตภาพ คุณสามารถใช้เค้าโครงตารางเพื่อกำหนดขอบเขตของเส้นตารางของคุณ และช่วยให้เรียงองค์ประกอบบนเทมเพลตฟอร์ม หลังจากที่คุณแทรกตารางเค้าโครง คุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบ โดยแยกเซลล์แต่ละเซลล์ลงในเซลล์หลายเซลล์ การผสานเซลล์อย่าง น้อยหนึ่งลงในเซลล์เดียว และการเพิ่มแถวและคอลัมน์ลงในเค้าโครงตาราง

คุณต้องการทำสิ่งใด

แยกเซลล์

ผสานเซลล์หลายเซลล์เป็นเซลล์เดียว

เพิ่มแถวและคอลัมน์

การแยกเซลล์

โดยการแยกเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนเซลล์เป็นสองแนวตั้งคอลัมน์ เป็นแถวสองแนวนอน หรือคุณสามารถระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการสร้างในเซลล์นั้น

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตารางที่ มีแถวที่สาม

ตารางที่มีสามแถว

ที่นี่ ตัวออกแบบฟอร์มใช้คำสั่งแยกตารางเซลล์ตามแนวตั้ง เมื่อต้องการแบ่งแถวสามให้เป็นคอลัมน์ที่สอง:

เซลล์ตาราง หลังจากแยกตามแนวตั้ง

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานเค้าโครง คลิกเค้าโครง บนเมนูรูปแบบ หรือกด ALT + O ประเภททั่วไป

 2. ในตารางเค้าโครง เลือกเซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์ที่คุณต้องการแยก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแยกเซลล์ตารางหลาย ๆ ในเวลาเดียวกัน พวกเขาต้องอยู่ติดกับอีกคนหนึ่ง มิฉะนั้นผสาน และแยกเซลล์ สั่งปรากฏเป็นสีจางในบานหน้าต่างงานเค้าโครง

 3. เค้าโครง ในบานหน้าต่างงาน ภายใต้ผสาน และแยกเซลล์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแยกเซลล์ที่เลือกไปยังคอลัมน์ที่สอง คลิกแยกตารางเซลล์ตามแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการแยกเซลล์ที่เลือกลงในแถวที่สอง คลิกแยกตารางเซลล์ตามแนวนอน

  • เมื่อต้องการระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการแยกเซลล์ที่เลือกลงใน คลิกแยกแบบกำหนดเอง และในกล่องโต้ตอบการแยกเซลล์ เลือกจำนวนแถวหรือคอลัมน์

  • เมื่อต้องการผสานเซลล์หลายเซลล์ก่อนที่พวกเขาจะแยก เลือกกล่องกาเครื่องหมายผสานเซลล์ก่อนที่จะแยก

ด้านบนของหน้า

ผสานเซลล์หลายเซลล์เป็นเซลล์เดียว

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานเค้าโครง คลิกเค้าโครง บนเมนูรูปแบบ หรือกด ALT + O ประเภททั่วไป

 2. ในตารางเค้าโครง เลือกเซลล์ที่คุณต้องการผสาน

 3. เค้าโครง ในบานหน้าต่างงาน ภายใต้ผสาน และแยกเซลล์ คลิกผสานเซลล์ตาราง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแถวและคอลัมน์

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานเค้าโครง คลิกเค้าโครง บนเมนูรูปแบบ หรือกด ALT + O ประเภททั่วไป

 2. ในตารางเค้าโครง คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์

 3. เค้าโครง ในบานหน้าต่างงาน ภายใต้ผสาน และแยกเซลล์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถว คลิกเพิ่มตารางแถว

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ คลิกเพิ่มคอลัมน์ของตาราง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×