เปลี่ยนการหมุนหรือเปอร์สเปคทีฟของแผนภูมิสามมิติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

คุณสามารถเปลี่ยนการหมุนหรือมุมมองของแผนภูมิสามมิติเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านหรือเพื่อสร้างลักษณะที่คุณต้องการ ตัวอย่างของแผนภูมิสามมิตคือคอลัมน์สามมิติ แผนภูมิวงกลมสามมิติ หรือแผนภูมิพื้นผิวสามมิติ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ การหมุนแบบสามมิติ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ ในกลุ่ม การหมุนสามมิติ

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนการหมุน

ใส่องศาของการหมุนที่คุณต้องการในกล่อง X และ Y แล้วกด ENTER

เปลี่ยนมุมมอง

ใส่องศาของมุมมองที่คุณต้องการในกล่อง เปอร์สเปคทีฟ แล้วกด ENTER เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

ถ้าไม่มีเปอร์สเปคทีฟ

ภายใต้ การหมุนสามมิติ คลิก การหมุนสามมิติ จากนั้นภายใต้ มาตราส่วนของแผนภูมิ ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แกนมุมด้านขวา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนพื้นที่แผนภูมิ ภายใต้ การหมุนสามมิติ คลิก การหมุนสามมิติ จากนั้นภายใต้ มาตราส่วนของแผนภูมิ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อมูลในแผนภูมิ

เปลี่ยนแผนภูมิ

PowerPoint

คุณสามารถเปลี่ยนการหมุนหรือมุมมองของแผนภูมิสามมิติเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านหรือเพื่อสร้างลักษณะที่คุณต้องการ ตัวอย่างของแผนภูมิสามมิตคือคอลัมน์สามมิติ แผนภูมิวงกลมสามมิติ หรือแผนภูมิพื้นผิวสามมิติ

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ การหมุนแบบสามมิติ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ ในกลุ่ม การหมุนสามมิติ

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนการหมุน

ใส่องศาของการหมุนที่คุณต้องการในกล่อง X และ Y แล้วกด ENTER

เปลี่ยนมุมมอง

ใส่องศาของมุมมองที่คุณต้องการในกล่อง เปอร์สเปคทีฟ แล้วกด ENTER เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

ถ้าไม่มีเปอร์สเปคทีฟ

ภายใต้ การหมุนสามมิติ คลิก การหมุนสามมิติ จากนั้นภายใต้ มาตราส่วนของแผนภูมิ ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แกนมุมด้านขวา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนพื้นที่แผนภูมิ ภายใต้ การหมุนสามมิติ คลิก การหมุนสามมิติ จากนั้นภายใต้ มาตราส่วนของแผนภูมิ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อมูลในแผนภูมิ

เปลี่ยนแผนภูมิ

Excel

คุณสามารถเปลี่ยนการหมุนหรือมุมมองของแผนภูมิสามมิติเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านหรือเพื่อสร้างลักษณะที่คุณต้องการ ตัวอย่างของแผนภูมิสามมิตคือคอลัมน์สามมิติ แผนภูมิวงกลมสามมิติ หรือแผนภูมิพื้นผิวสามมิติ

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ การหมุนแบบสามมิติ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ ในกลุ่ม การหมุนสามมิติ

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนการหมุน

ใส่องศาของการหมุนที่คุณต้องการในกล่อง X และ Y แล้วกด ENTER

เปลี่ยนมุมมอง

ใส่องศาของมุมมองที่คุณต้องการในกล่อง เปอร์สเปคทีฟ แล้วกด ENTER เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

ถ้าไม่มีเปอร์สเปคทีฟ

ภายใต้ การหมุนสามมิติ คลิก การหมุนสามมิติ จากนั้นภายใต้ มาตราส่วนของแผนภูมิ ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แกนมุมด้านขวา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนพื้นที่แผนภูมิ ภายใต้ การหมุนสามมิติ คลิก การหมุนสามมิติ จากนั้นภายใต้ มาตราส่วนของแผนภูมิ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อมูลในแผนภูมิ

เปลี่ยนแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×