เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษใน PowerPoint ระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษใน PowerPoint ระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สไลด์ PowerPoint ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็นเค้าโครง แนวนอน แต่คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวสไลด์เป็นเค้าโครง แนวตั้ง ได้

การวางแนวสไลด์ในแนวนอน  แนวนอน
การวางแนวสไลด์ในแนวตั้ง แนวตั้ง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
42 วินาที
 1. เลือกแท็บ ออกแบบ :

  เลือกแท็บออกแบบบน Ribbon แถบเครื่องมือ ปุ่มเมนูขนาดสไลด์ที่ด้านขวาสุดมีการควบคุมการวางแนวสไลด์
 2. ใกล้กับด้านขวาสุด เลือกขนาดสไลด์ แล้ว คลิ กขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  ตัวเลือกเมนูขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ ขนาดสไลด์ ให้เลือก แนวตั้ง

  คลิก แนวตั้ง

 4. ในกล่องโต้ตอบถัดไป คุณสามารถเลือก ขยายใหญ่สุด เมื่อต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดช่องว่างที่ใช้งานได้ หรือคุณสามารถเลือก ให้แน่ใจว่าพอดี เพื่อให้แน่ใจว่า เนื้อหาของคุณยาวไม่เกินหน้าแนวตั้งได้

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนวสไลด์

  คลิกการวางแนวสไลด์
 2. คลิก แนวตั้ง

  เลือกแนวตั้ง
 1. ถ้าต้องการเปลี่ยนการวางแนวของหน้ากระดาษสำหรับงานนำเสนอของคุณจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง ในแท็บ การออกแบบ ให้คลิก ขนาดสไลด์

  คลิกขนาดสไลด์
 2. คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้ การวางแนว คลิกการวางแนวที่คุณต้องการ

  เลือกการรวางแนวในแนวนอนหรือแนวตั้ง
 1. คลิกแท็บ ออกแบบ ของ Ribbon แถบเครื่องมือ จากนั้น ใกล้กับด้านขวาสุด ให้คลิก ขนาดสไลด์

 2. บนเมนู ขนาดสไลด์ ที่ปรากฏ ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม

  ตัวเลือกสำหรับขนาดสไลด์จะอยู่ใกล้กับด้านขวาสุดของแท็บออกแบบของ Ribbon แถบเครื่องมือใน PowerPoint Online

  กล่องโต้ตอบ ขนาดสไลด์ จะเปิดขึ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ ขนาดสไลด์ ให้เลือก แนวตั้ง แล้วเลือก ตกลง

  ในกล่องโต้ตอบขนาดสไลด์ คุณสามารถเลือกระหว่างอัตราส่วนมาตรฐานหรือจอกว้าง และคุณจะสามารถเลือกระหว่างการวางแนวนอนหรือแนวตั้ง

 4. เมื่อ PowerPoint Online ไม่สามารถวัดขนาดเนื้อหาของคุณได้โดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะพร้อมท์ตัวเลือก 2 ตัวเลือกให้คุณ ดังนี้

  • ขยายใหญ่สุด: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มขนาดเนื้อหาของสไลด์ของคุณเมื่อคุณกำลังเพิ่มขนาดสไลด์ให้ใหญ่ขึ้น การเลือกตัวเลือกนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณไม่พอดีกับสไลด์

  • ให้พอดี: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดขนาดเนื้อหาของคุณเมื่อคุณลดขนาดสไลด์ให้เล็กลง การกระทำนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณดูเล็กลง แต่คุณจะสามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ของคุณได้

   เลือก ขยายใหญ่สุด เมื่อต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากช่องว่างที่ใช้งานได้ หรือเลือก จัดให้พอดี เพื่อให้แน่ใจว่า เนื้อหาของคุณยาวไม่เกินหน้าแนวตั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้แนวตั้งและแนวนอนในงานนำเสนอเดียวกัน

เปลี่ยนขนาดสไลด์ของคุณ

หมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×