เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษใน PowerPoint ระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ภาพนิ่งPowerPoint จะตั้งค่าโดยอัตโนมัติในแนวนอน การวางแนวสไลด์ในแนวนอน (หรือแนวนอน) มุมมองสไลด์ แต่คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองสไลด์แนวตั้ง การวางแนวสไลด์ในแนวตั้ง (หรือแนวตั้ง) การวางแนวสไลด์ได้ อ่านวิธีการแก้ปัญหาให้ดูวิธีการ

 1. คลิกแท็บ มุมมอง แล้วคลิก ปกติ

 2. คลิกแท็บ ออกแบบ แล้วคลิก ขนาดสไลด์ ในกลุ่ม กำหนดเอง แล้วคลิก ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  ตัวเลือกเมนูขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ ขนาดสไลด์ ให้เลือก แนวตั้ง

  คลิก แนวตั้ง

 4. ในกล่องโต้ตอบถัดไป คุณสามารถเลือก ขยายใหญ่สุด เมื่อต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดช่องว่างที่ใช้งานได้ หรือคุณสามารถเลือก ให้แน่ใจว่าพอดี เพื่อให้แน่ใจว่า เนื้อหาของคุณยาวไม่เกินหน้าแนวตั้งได้

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนวสไลด์

  คลิกการวางแนวสไลด์
 2. คลิก แนวตั้ง

  เลือกแนวตั้ง
 1. ถ้าต้องการเปลี่ยนการวางแนวของหน้ากระดาษสำหรับงานนำเสนอของคุณจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง ในแท็บ การออกแบบ ให้คลิก ขนาดสไลด์

  คลิกขนาดสไลด์
 2. คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้ การวางแนว คลิกการวางแนวที่คุณต้องการ

  เลือกการรวางแนวในแนวนอนหรือแนวตั้ง

PowerPoint Online ถูกออกแบบมาสำหรับการวางแนวสไลด์เป็นแนวนอน จึงไม่สามารถวางแนวสไลด์ของคุณเป็นแนวตั้งโดยใช้ PowerPoint Online ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมี PowerPoint เวอร์ชันเดสก์ท็อป คุณสามารถนำการวางแนวตั้งไปใช้ลงในสไลด์ของคุณได้ สไลด์จะปรากฏในแนวตั้งเมื่อคุณเปิดใน PowerPoint Online ถ้าคุณไม่มี PowerPoint เวอร์ชันเดสก์ท็อป คุณสามารถ ลอง หรือ ซื้อ Office เวอร์ชันล่าสุดได้ทันที

ดูเพิ่มเติม

ใช้แนวตั้งและแนวนอนในงานนำเสนอเดียวกัน

เปลี่ยนขนาดสไลด์ของคุณ

หมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×