เปลี่ยนการวางตำแหน่งของชื่อในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาระยะห่างที่เกิดจากแผนภูมิยาวมากหรือชื่อแกนในแผนภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ชื่อจะถูกวางไว้ คุณสามารถลากชื่อไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ หรือคุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ระบุสำหรับชื่อเรื่อง

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเรียบร้อยแล้วทำตามขั้นตอนนี้ คุณต้องมีแผนภูมิที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิ ดูที่การสร้างแผนภูมิ

ลากชื่อเรื่องไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 1. ในแผนภูมิ คลิกชื่อเรื่องที่คุณต้องการย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 2. การย้ายชื่อเรื่อง วางตัวชี้บนเส้นขอบของกล่องชื่อเรื่องเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสี่หัว เคอร์เซอร์การย้าย แล้ว ลากกล่องชื่อเรื่องไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ใช้การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดตำแหน่งชื่อเรื่อง

 1. บนแผนภูมิ คลิกชื่อแผนภูมิหรือชื่อแกนที่คุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบชื่อแผนภูมิ คลิกแท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ แท็บเค้าโครงและคุณสมบัติ

 4. ขยายการจัดแนว แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความ ในกล่องจัดแนวตามแนวตั้ง คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงการจัดแนวตามแนวตั้งจะเปลี่ยนตำแหน่งของชื่อเรื่องบนหน้า นั้นจะมีเพียงเอฟเฟ็กต์ถ้าชื่อของคุณประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งบรรทัด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางของข้อความ ในกล่องทิศทางของข้อความ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการหมุนข้อความ ในกล่องมุมแบบกำหนดเอง ใส่องศาของมุมที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจัดแนว หรือหมุนชื่อเรื่องที่เลือกบนแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถคลิข้อความจัดแนวและการวางแนวปุ่มต่าง ๆ ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก อย่างไรก็ตาม เปลี่ยนแปลงการจัดแนวข้อความจะเปลี่ยนตำแหน่งของชื่อเรื่องบนหน้า นั้นจะมีเพียงเอฟเฟ็กต์ถ้าชื่อของคุณประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งบรรทัด

ลากชื่อเรื่องไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 1. ในแผนภูมิ คลิกชื่อเรื่องที่คุณต้องการย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 2. การย้ายชื่อเรื่อง วางตัวชี้บนเส้นขอบของกล่องชื่อเรื่องเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสี่หัว เคอร์เซอร์การย้าย แล้ว ลากกล่องชื่อเรื่องไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ใช้การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดตำแหน่งชื่อเรื่อง

 1. บนแผนภูมิ คลิกชื่อแผนภูมิหรือชื่อแกนที่คุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบชื่อแผนภูมิ คลิกประเภทจัดแนว

 4. ภายใต้เค้าโครงข้อความ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความ ในกล่องจัดแนวตามแนวตั้ง คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงการจัดแนวตามแนวตั้งจะเปลี่ยนตำแหน่งของชื่อเรื่องบนหน้า นั้นจะมีเพียงเอฟเฟ็กต์ถ้าชื่อของคุณประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งบรรทัด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางของข้อความ ในกล่องทิศทางของข้อความ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการหมุนข้อความ ในกล่องมุมแบบกำหนดเอง ใส่องศาของมุมที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจัดแนว หรือหมุนชื่อเรื่องที่เลือกบนแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถคลิข้อความจัดแนวและการวางแนวปุ่มต่าง ๆ ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก อย่างไรก็ตาม เปลี่ยนแปลงการจัดแนวข้อความจะเปลี่ยนตำแหน่งของชื่อเรื่องบนหน้า นั้นจะมีเพียงเอฟเฟ็กต์ถ้าชื่อของคุณประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งบรรทัด

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเอาชื่อในแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×