เปลี่ยนการทำตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์ของข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์ของข้อความที่เลือกในเอกสารได้โดยการคลิกปุ่มบนแท็บ หน้าแรก ที่เรียกว่า เปลี่ยนตัวพิมพ์

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกฎการทำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ ให้ดู เลือกตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ การสะกด และสัญลักษณ์

เปลี่ยนตัวพิมพ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์ของข้อความที่เลือกในเอกสาร ให้ทำตามต่อไปนี้:

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์

 2. ไปที่หน้าแรก ปุ่มเปลี่ยน caps สำหรับ O365 และ Mac เปลี่ยนตัวพิมพ์ ปุ่มเปลี่ยน caps สำหรับ O365 และ Mac

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการทำตัวอักษรแรกของประโยคให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วให้ตัวอักษรที่เหลือเป็นตัวพิมพ์เล็ก ให้คลิก ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

  • เมื่อต้องการเอาตัวอักษรใหญ่ออกจากข้อความ ให้คลิก ตัวพิมพ์เล็ก

  • เมื่อต้องการทำให้ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิก ตัวพิมพ์ใหญ่

  • เมื่อต้องการทำให้ตัวอักษรแรกของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรอื่นๆ เป็นตัวพิมพ์เล็ก ให้คลิก ทำให้แต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • เมื่อต้องการสลับระหว่างมุมมองตัวพิมพ์สองมุมมอง (เช่น เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่าง ทำให้แต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (Capitalize Each Word) และในทางตรงข้าม ทำให้แต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (cAPITALIZE eACH wORD)) ให้คลิก สลับตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการนำตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็กไปใช้กับข้อความของคุณ ให้เลือกข้อความ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้คลิกลูกศรที่มุมล่างขวา ในกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ ภายใต้ เอฟเฟ็กต์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก

  • เมื่อต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงกรณีให้กด CTRL + Z หรือ for Mac กด คำสั่ง + Z

  • เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัดในการเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์ใหญ่แต่ละคำให้เลือกข้อความแล้วกด SHIFT + F3 จนกว่ากรณีที่คุณต้องการนำไปใช้หรือสำหรับ Mac ให้เลือกข้อความแล้วกด fn + SHIFT + F3 จนกว่าสไตล์ที่คุณต้องการจะถูกนำไปใช้

  • สำหรับ Mac นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดรูปแบบข้อความในตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็กทั้งหมด: เลือกข้อความแล้วกด คำสั่ง + SHIFT + K

ออนไลน์

คุณสามารถแก้ไขข้อความด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์ของคุณได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวพิมพ์ของข้อความที่เลือกได้ที่การคลิกที่ปุ่มที่แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปสามารถทำได้

ใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปเพื่อเปิดเอกสารและเปลี่ยนตัวพิมพ์ข้อความ

ดูเพิ่มเติม

การแทรกตัวแบบหล่นลง

เลือกตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติสำหรับการทำตัวพิมพ์ใหญ่

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×