เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

การสมัครใช้งาน Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณไม่ชอบลักษณะที่ปรากฏของรูปร่างกล่องข้อความหรือเมื่อคุณเพิ่มลงในไฟล์ของคุณ คุณสามารถจัดรูปแบบรูปร่างหรือกล่องข้อความ และกำหนดเป็นรูปแบบเริ่มต้นใหม่สำหรับไฟล์ที่เปิดอยู่ หลังจากที่ ใหม่รูปร่างหรือกล่องข้อความใด ๆ ที่จะใช้ที่จัดรูปแบบนี้

แต่โปรดอย่า ลืม ขั้นตอนเหล่านี้ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ spreadsheet งานนำเสนอสไลด์ ข้อความอีเมล หรือเอกสารที่คุณได้เปิดอยู่เท่านั้น เมื่อต้องการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับไฟล์ทั้งหมด คุณสามารถสร้างเทมเพลต

 1. เพิ่มรูปร่างหรือกล่องข้อความไปยังสเปรดชีต ข้อความอีเมล หรืองานนำเสนอสไลด์

 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 3. นำการจัดรูปแบบใดๆ ไปใช้ คุณสามารถเปลี่ยนสีเติมหรือเพิ่มเอฟเฟ็กต์เปลี่ยนสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้น หรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ได้

 4. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง คลิกขวาขอบ นั้นแล้ว คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น บนเมนูทางลัด

เมื่อคุณเพิ่มรูปร่างลงในไฟล์นั้น รูปร่างจะใช้การจัดรูปแบบที่คุณได้นำไปใช้

 1. เพิ่มรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบเริ่มต้นสำหรับ

 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 3. เปลี่ยนรูปร่างหรือกล่องข้อความสีเติมสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างสีฟอนต์และเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกรูปร่าง คลิกขวาเส้นขอบ แล้ว คลิ กตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้น

  • เลือกกล่องข้อความ คลิกขวาขอบ นั้นแล้ว คลิกตั้งเป็นกล่องข้อความเริ่มต้น

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้น หรือตัวเลือกการตั้งค่าเป็นกล่องข้อความเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกขวาเส้นขอบรูปร่างหรือเส้นขอบกล่องข้อความ ไม่แทรกภายในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 1. เพิ่มรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบเริ่มต้นสำหรับ

 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 3. เปลี่ยนสีเติมรูปร่างหรือกล่องข้อความสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างสีข้อความและเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

 4. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง คลิกขวาขอบ นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าเริ่มต้นของรูปร่างอัตโนมัติ

 5. เมื่อคุณแทรกรูปร่างกล่องข้อความหรือ ถัดไปจะปรากฏขึ้นพร้อมเริ่มต้นการจัดรูปแบบที่คุณได้ตั้งค่า

  หมายเหตุ: 

  • ไม่สามารถตั้งค่าเริ่มต้นที่แยกต่างหากสำหรับรูปร่างและกล่องข้อความ ดังนั้น ถ้าคุณเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับรูปร่าง ค่าเริ่มต้นเดียวกันเหล่านั้นจะยังนำไปใช้กับหากล่องข้อความในข้อความอีเมลที่

  • ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นของรูปร่างอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว คลิกขวาเส้นขอบรูปร่างหรือเส้นขอบกล่องข้อความ ไม่แทรกภายในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 1. เพิ่มรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบเริ่มต้นสำหรับ

 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 3. เปลี่ยนสีเติมรูปร่างหรือกล่องข้อความสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างสีข้อความสีฟอนต์และเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกรูปร่าง คลิกขวาเส้นขอบ แล้ว คลิ กตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้น

  • เลือกกล่องข้อความ คลิกขวาขอบ นั้นแล้ว คลิกตั้งเป็นกล่องข้อความเริ่มต้น

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องเสมอเหล่านี้ใหม่ เป็นค่าเริ่มต้นพร้อมใช้งานเมื่อคุณสร้างงานนำเสนอใหม่เปลี่ยนเป็นธีมเริ่มต้นที่ใช้สำหรับงานนำเสนอใหม่

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้น หรือตัวเลือกการตั้งค่าเป็นกล่องข้อความเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกขวาเส้นขอบรูปร่างหรือเส้นขอบกล่องข้อความ ไม่แทรกภายในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 1. เพิ่มรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบเริ่มต้นสำหรับ

 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 3. เปลี่ยนสีเติมรูปร่างหรือกล่องข้อความสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างสีข้อความและเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

 4. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง คลิกขวาขอบ นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าเริ่มต้นของรูปร่างอัตโนมัติ

 5. เมื่อคุณแทรกรูปร่าง ถัดไปจะปรากฏขึ้นพร้อมเริ่มต้นการจัดรูปแบบที่คุณได้ตั้งค่า เมื่อต้องการแทรกกล่องข้อความที่ มีค่าเริ่มต้นการจัดรูปแบบ บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกกล่องข้อความ แล้ว คลิ กวาดกล่องข้อความ ถ้าคุณเลือกกล่องข้อความจากส่วนที่มีอยู่ภายใน นั้นจะไม่ปรากฏ ด้วยค่าเริ่มต้นการจัดรูปแบบที่คุณได้ตั้งค่า

  หมายเหตุ: 

  • ไม่สามารถตั้งค่าเริ่มต้นที่แยกต่างหากสำหรับรูปร่างและกล่องข้อความ ดังนั้น ถ้าคุณเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับรูปร่าง ค่าเริ่มต้นเดียวกันเหล่านั้นจะยังนำไปใช้กับกล่องข้อความใด ๆ ในเอกสาร

  • ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นของรูปร่างอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว คลิกขวาเส้นขอบรูปร่างหรือเส้นขอบกล่องข้อความ ไม่แทรกภายในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าทิศทางและตำแหน่งของข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนหรือนำกล่องข้อความหรือเส้นขอบรูปร่างออก

เพิ่ม คัดลอก หรือลบกล่องข้อความ

ตัดข้อความรอบวัตถุใน PowerPoint

เปลี่ยนรูปร่างหนึ่งเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×