เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ได้ โดยการเปลี่ยน เทมเพลต Normal ตามที่จะใช้ในเอกสารใหม่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนเทมเพลต Normal เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบเริ่มต้นของเทมเพลต หรือเนื้อหาได้ ซึ่งเอกสารใหม่ใดๆ ที่คุณสร้างจะใช้การตั้งค่าใหม่นี้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณปรับเปลี่ยนเทมเพลต Normal โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถคืนค่าลักษณะการทำงานเริ่มต้นได้อย่างง่ายๆ โดยการลบ ตั้งชื่อใหม่ และย้ายเทมเพลต เทมเพลต Normal จะถูกสร้างใหม่ในครั้งถัดไปที่คุณเปิด Word โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถทำตามขั้นตอนดังกล่าวได้ในเทมเพลตอื่นๆ คุณควรสร้างสำเนาของเทมเพลตเอาไว้ก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงเสมอ

ให้เลือกทำดังนี้

เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้น

เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นในเทมเพลตใดก็ตาม หมายถึงฟอนต์นั้นจะถูกใช้ในเอกสารใหม่ที่ใช้เทมเพลตนั้นทุกครั้ง เช่น ฟอนต์เริ่มต้นของเอกสารเปล่าใหม่คือ ใช้ตามเทมเพลต Normal

 1. เปิดเทมเพลตหรือเอกสารที่ใช้เทมเพลตที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ฟอนต์ จากนั้นคลิกแท็บ ฟอนต์

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: สไตล์ส่วนใหญ่ใน Word จะใช้สไตล์ปกติ การเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นจะเปลี่ยนสไตล์ปกติด้วย ซึ่งจะมีผลกับสไตล์อื่นๆ ที่สร้างจากสไตล์เริ่มต้น

เปลี่ยนระยะห่างอักขระเริ่มต้น

การเปลี่ยนระยะห่างอักขระเริ่มต้นในเทมเพลตใดก็ตาม หมายถึงการตั้งค่ามาตราส่วน ระยะห่าง ตำแหน่ง การจัดช่องไฟ และคุณลักษณะการพิมพ์อื่นๆ ถูกใช้ในเอกสารใหม่ที่ใช้เทมเพลตนั้นทุกครั้ง เช่น ระยะห่างอักขระเริ่มต้นของเอกสารเปล่าใหม่คือ ใช้ตามเทมเพลต Normal

 1. เปิดเทมเพลตหรือเอกสารที่ใช้เทมเพลตที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ฟอนต์ จากนั้นคลิกแท็บ ขั้นสูง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ค่าเริ่มต้น

เปลี่ยนระยะขอบเริ่มต้น

การเปลี่ยนระยะขอบเริ่มต้นในเทมเพลตใดก็ตาม หมายถึงการตั้งค่าระยะขอบจะถูกใช้ในเอกสารใหม่ที่ใช้เทมเพลตนั้นทุกครั้ง เช่น ระยะขอบของเอกสารเปล่าใหม่คือ ใช้ตามเทมเพลต Normal

 1. เปิดเทมเพลตหรือเอกสารที่ใช้เทมเพลตที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เอกสาร จากนั้นคลิกแท็บ ระยะขอบ

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ค่าเริ่มต้น

เปลี่ยนเค้าโครงเริ่มต้น

การเปลี่ยนเค้าโรงเริ่มต้นในเทมเพลตใดๆ ก็ตาม หมายถึงตัวแบ่งส่วน หัวกระดาษและท้ายกระดาษ และแอตทริบิวต์เค้าโครงอื่นๆ จะถูกใช้ในเอกสารใหม่ที่ใช้เทมเพลตนั้นทุกครั้ง เช่น แอตทริบิวต์เค้าโครงของเอกสารเปล่าใหม่คือ ใช้ตามเทมเพลต Normal

 1. เปิดเทมเพลตหรือเอกสารที่ใช้เทมเพลตที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เอกสาร จากนั้นคลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ค่าเริ่มต้น

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นอื่นๆ ในเทมเพลต Normal

คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลต Normal และเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับลักษณะต่างๆ ของเอกสาร เช่น การจัดรูปแบบข้อความ การจัดรูปแบบย่อหน้า การจัดรูปแบบเอกสาร สไตล์ ข้อความ รูปภาพ รายการข้อความอัตโนมัติ และแป้นพิมพ์ลัดได้ ถ้าต้องการเปลี่ยน Normal.dotm คุณต้องเปิดไฟล์ใน Word ถ้าคุณเปิด Normal.dotm จากตัวค้นหา Word จะสร้างเอกสารเปล่าใหม่ตามเทมเพลต

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้หาโฟลเดอร์ /Users/ username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/ จากนั้นดับเบิลคลิก Normal.dotm

  เทมเพลต Normal จะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X 10.7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น ถ้าต้องการค้นหาโฟลเดอร์ไลบรารีจากกล่องโต้ตอบ เปิด ให้กด COMMAND + SHIFT + G และในกล่อง ไปที่โฟลเดอร์ ให้พิมพ์ ~/Library

 3. ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการในเทมเพลต Normal

 4. บันทึกแล้วปิดเทมเพลต Normal

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมเทมเพลต Normal ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลไฟล์เป็นระยะๆ ถ้าต้องการสำรองข้อมูลเทมเพลต Normal ของคุณ ให้คัดลอกไฟล์จากนั้นตั้งชื่อใหม่ หรือย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

  • คุณสามารถจัดรูปแบบทั้งเอกสารได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว เพื่อให้มีลักษณะที่เป็นมืออาชีพและสมัยใหม่ โดยการนำธีมมาใช้กับเอกสาร ธีมของเอกสารคือ ชุดตัวเลือกการจัดรูปแบบที่รวมไปถึงแบบแผนชุดสี (ชุดสี) แบบแผนชุดฟอนต์ (ชุดฟอนต์สำหรับหัวเรื่องและเนื้อความของข้อความ) และแบบแผนชุดเอฟเฟ็กต์ (ชุดเอฟเฟ็กต์เส้นและสีเติม) ถ้าต้องการใช้ธีม บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม ให้คลิก ธีม

ดูเพิ่มเติม

สร้างและใช้เทมเพลตของคุณเอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×