เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Web Part ผลลัพธ์การค้นหา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Web Part ผลลัพธ์การค้นหาแสดงผลลัพธ์การค้นหาของคิวรีที่ถูกใส่ใน Web Part กล่องค้นหา

ตามค่าเริ่มต้น Web Part ผลลัพธ์การค้นหาที่ใช้บนหน้าทั้งหมดเริ่มต้นค้นหาแนวตั้ง ค้นหา verticals จะถูกกำหนดเองสำหรับการค้นหาเฉพาะเนื้อหา เช่น (ทุกสิ่งทุกอย่างบุคคลการสนทนา และวิดีโอ ), และจะแสดงผลลัพธ์การค้นหาที่มีกรอง และจัดรูปแบบสำหรับชนิดเนื้อหาระบุ หรือ การจัดประเภท Web Part ผลลัพธ์การค้นหาแสดงผลลัพธ์การค้นหา และยังส่งผลลัพธ์การค้นหา เพื่อปรับปรุง Web Part และ Web Part การนำทางในการค้นหา

หมายเหตุ: ดูการกำหนดค่า Web Part การค้นหาเนื้อหาใน SharePointเมื่อต้องการเพิ่มเนื้อหาค้นหา Web Part (CSWP) ลงในหน้าของคุณ และกำหนดค่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบง่าย และขั้นสูง

Web Part ผลลัพธ์การค้นหาใช้คิวรีที่ระบุไว้ใน Web Part เพื่อแสดงผลลัพธ์การค้นหา ในฐานะผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณสามารถเปลี่ยนคิวรีหรือการตั้งค่าอื่น ๆ สำหรับการแสดงผลลัพธ์การค้นหา

เมื่อต้องการเพิ่ม และกำหนดค่า Web Part ผลลัพธ์การค้นหาในหน้า ดูเกี่ยวกับการกำหนดค่า Web Part ผลลัพธ์การค้นหา คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูกำหนดค่าคุณสมบัติของ Web Part ผลลัพธ์การค้นหาใน SharePoint Server

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนแปลงคิวรีใน Web Part ผลลัพธ์การค้นหา

กำหนดคิวรี โดยใช้ Keyword Query Language (KQL) ในโหมดขั้นสูง

เพิ่มตัวคัดสรร

กำหนดการเรียงลำดับ

เพิ่มการตั้งค่าเพิ่มเติม

การทดสอบคิวรีของคุณ

กำหนดคิวรี โดยใช้ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในโหมดอย่างรวดเร็ว

เปลี่ยนการตั้งค่าเทมเพลแสดง

เปลี่ยนการตั้งค่าผลลัพธ์และตั้งค่าตัวควบคุมผลลัพธ์

เปลี่ยนแปลงคิวรีใน Web Part ผลลัพธ์การค้นหา

Web Part ผลลัพธ์การค้นหาใช้คิวรีที่ระบุไว้ใน Web Part เพื่อแสดงผลลัพธ์การค้นหา ตามค่าเริ่มต้น คิวรีนี้ใช้ตัวแปรของแบบสอบถาม{searchboxquery} ตัวแปรคิวรีเป็นพื้นที่สำรองไว้สำหรับค่า ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม ค่าแทนที่ตัวแทน ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำค้นหาสีเหลืองในกล่องค้นหา ตัวแปร{searchboxquery}ใน Web Part การค้นหาผลลัพธ์การค้นหาสำหรับรายการทั้งหมดที่ประกอบด้วยวลีสีเหลือง

โดยการเปลี่ยนแปลงคิวรีใน Web Part ผลลัพธ์การค้นหา คุณสามารถ:

 • การเปลี่ยนแปลงแหล่งผลลัพธ์เพื่อระบุว่า เนื้อหาใดจะถูกค้นหา ตามค่าเริ่มต้น แหล่งผลลัพธ์เหล่านี้จะตั้งค่าสำหรับหน้าแนวตั้งของการค้นหาที่แตกต่างกัน:

 • ทุกสิ่งทุกอย่าง (results.aspx):ผลลัพธ์ SharePoint ภายใน (ระบบ)

 • บุคคล (peopleresults.aspx):บุคคลภายในผลลัพธ์ (ระบบ)

 • การสนทนา (conversationresults.aspx):การสนทนา (ระบบ)

 • วิดีโอ (videoresults.aspx):วิดีโอเฉพาะผลลัพธ์ (ระบบ)

 • เพิ่มตัวแปรคิวรีหรือตัวกรองคุณสมบัติเพื่อกำหนดผลลัพธ์การค้นหาสำหรับผู้ใช้อื่นหรือกลุ่มผู้ใช้

 • เลื่อนระดับ หรือลดระดับรายการหรือหน้าต่าง ๆ ภายในผลลัพธ์การค้นหา

 • เปลี่ยนการเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นหา

มีสองวิธีหลักของการเปลี่ยนคิวรี:

กำหนดคิวรี โดยใช้ Keyword Query Language (KQL) ในโหมดขั้นสูง

 1. บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิก ตั้งค่า แล้วคลิก แก้ไขหน้า หน้าผลลัพธ์การค้นหาจะเปิดขึ้นในโหมดแก้ไข

 2. ในการค้นหา Web Part ผลลัพธ์ ย้ายตัวชี้ไปด้านขวาของชื่อเรื่อง Web Part คลิกลูกศร นั้นแล้ว คลิกแก้ไข Web Part บนเมนู เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ผลลัพธ์การค้นหาภายใต้ ribbon ด้านบนขวาของหน้า

 3. ในบานหน้าต่าง Web Part เครื่องมือ ในส่วนเกณฑ์การค้นหา คลิกเปลี่ยนแปลงคิวรี กล่องโต้ตอบสร้างแบบสอบถามของคุณเปิดขึ้นในโหมดขั้นสูง

 4. บนแท็บพื้นฐาน ในส่วนเลือกคิวรี เลือกแหล่งผลลัพธ์เพื่อระบุว่า เนื้อหาใดจะถูกค้นหา

 5. ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนข้อความแบบสอบถาม ตามค่าเริ่มต้น ตัวแปรของแบบสอบถาม{searchboxquery }จะกำหนดไว้ เปลี่ยนข้อความคิวรี โดยใช้ Keyword Query Language (KQL), หรือใช้รายการตัวกรองคำสำคัญ และตัวกรองคุณสมบัติ เพื่อสร้างคิวรี:

  • คิวรีคำสำคัญสามารถประกอบด้วยคำสำคัญของข้อความว่าง ตัวกรองคุณสมบัติ หรือตัวดำเนินการ ใช้วงเล็บปีกกาต้องล้อมรอบด้วยตัวแปรคิวรี ตัวแปรคิวรีจะถูกแทนที่ ด้วยค่าเมื่อมีการเรียกใช้แบบสอบถาม คิวรีคำสำคัญมีความยาวสูงสุด 2048 อักขระ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KQL ดูที่การอ้างอิงไวยากรณ์ Keyword Query Language (KQL)

  • ใช้ตัวกรองคำสำคัญเมื่อต้องการเพิ่มตัวแปรคิวรีแบบสอบถามของคุณ เลือกตัวแปรคิวรีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากรายการ และเพิ่มลงในคิวรี ด้วยการคลิกเพิ่มตัวกรองคำสำคัญ สำหรับรายการของตัวแปรคิวรีที่พร้อมใช้งาน ดูตัวแปรคิวรีใน SharePoint Server 2013

  • ใช้ตัวกรองคุณสมบัติเพื่อสอบถามเนื้อหาของคุณสมบัติที่มีการจัดการที่ถูกตั้งค่าให้เป็นสอบถามได้ใน schema การค้นหา เลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการจากรายการตัวกรองคุณสมบัติ คลิกเพิ่มตัวกรองคุณสมบัติ เพื่อเพิ่มตัวกรองลงในคิวรี

   หมายเหตุ: คุณสมบัติที่มีการจัดการแบบกำหนดเองจะไม่ได้แสดงอยู่ในรายการตัวกรองคุณสมบัติ เมื่อต้องการเพิ่มคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่มีการจัดการคิวรีของคุณ ในกล่องข้อความแบบสอบถาม ให้ใส่ชื่อของคุณสมบัติที่มีการจัดการของคุณแบบกำหนดเองตามเงื่อนไขแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่นMyCustomColorProperty:Green

 6. คลิกทดสอบคิวรี เพื่อดูตัวอย่างของผลลัพธ์การค้นหา

 7. คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมคิวรีของคุณ:

 8. คลิกตกลง เพื่อบันทึกคิวรี และกลับไปยังบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

เพิ่มตัวคัดสรร

บนแท็บตัวคัดสรร คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดผลลัพธ์ที่ส่งกลับ โดยการเพิ่มตัวคัดสรรที่เลือกไว้แล้วเพื่อคิวรีของคุณ

คุณสามารถระบุว่า ผลลัพธ์การค้นหาที่ส่งกลับใน Web Part ผลลัพธ์การค้นหาควรจำกัดอย่าง น้อยหนึ่งค่าจากตัวคัดสรร ในรายการแสดงคุณสมบัติทั้งหมดที่มีการจัดการที่ถูกเปิดใช้งานเป็นตัวคัดสรรใน schema การค้นหา

 • เมื่อต้องการเพิ่มตัวคัดสรรในคิวรี เลือกตัวคัดสรรจากรายการ แล้ว คลิ กเพิ่ม

คุณสามารถระบุว่า ผลลัพธ์การค้นหาควรถูกจัดกลุ่มตามคุณสมบัติที่มีการจัดการอย่าง น้อยหนึ่งรายการ นี้มีประโยชน์เมื่อมีหลายตัวแปรสำหรับรายการที่ระบุ และคุณต้องการจัดกลุ่มเหล่านั้นภายใต้ผลลัพธ์เดียวกัน

 • เมื่อต้องการกำหนดผลลัพธ์การจัดกลุ่ม คลิกแสดงเพิ่มเติม เพื่อแสดงส่วนของกลุ่มผลลัพธ์

กำหนดการเรียงลำดับ

ใช้แท็บการเรียงลำดับ เพื่อระบุวิธีเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นหา คุณสามารถกำหนดหลายระดับของการเรียงลำดับ เลือกรูปแบบการจัดอันดับใดจะใช้ และเพิ่มกฎการจัดอันดับแบบไดนามิก

เรียงลำดับตาม รายการแสดงคุณสมบัติที่มีการจัดการทั้งหมดที่ถูกตั้งค่าเป็นสามารถเรียงลำดับได้ใน schema การค้นหา

 • เมื่อต้องการเรียงลำดับผลลัพธ์ตามคุณสมบัติที่มีการจัดการ:

  1. ในรายการเรียงลำดับตาม เลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการ จากนั้นน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย

  2. เมื่อต้องการเพิ่มระดับการเรียงลำดับเพิ่มเติม คลิกเพิ่มระดับการเรียงลำดับ

 • เมื่อต้องการเรียงลำดับผลลัพธ์ตามการจัดอันดับความเกี่ยวข้อง:

  1. ในรายการเรียงลำดับตาม เลือกจัดอันดับ

  2. (เลือกได้) ในรายการรูปแบบการจัดอันดับ เลือกรูปแบบการจัดอันดับไปใช้

  3. (เลือกได้) ภายใต้การจัดอันดับแบบไดนามิก คุณสามารถระบุจัดอันดับเพิ่มเติม โดยการเพิ่มกฎที่จะเปลี่ยนลำดับของผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขบางอย่างที่นำไปใช้ คลิกเพิ่มกฎการสั่งซื้อแบบไดนามิก จากนั้น ให้ระบุกฎตามเงื่อนไข

เพิ่มการตั้งค่าเพิ่มเติม

ใช้แท็บการตั้งค่า เพื่อเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับแบบสอบถามของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะใช้กฎคิวรี ใช้เขียน URL ใหม่ และระบุว่า จะเอาผลลัพธ์ที่ซ้ำกัน หรือไม่

การทดสอบคิวรีของคุณ

แท็บ ทดสอบ จะแสดงข้อความคิวรีสุดท้ายโดยยึดตามสิ่งที่คุณเลือกไว้ในแท็บอื่นๆ คุณสามารถทดสอบคิวรีแบบอื่นโดยการแก้ไขข้อความคิวรีโดยตรง คุณยังสามารถทดสอบตัวเลือกคิวรีต่างๆ ด้วยการคลิก แสดงเพิ่มเติม ได้

หมายเหตุ:  การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับคิวรีในแท็บ ทดสอบ จะไม่ถูกบันทึกไว้

ส่วน

คำอธิบาย

ข้อความคิวรี:

แสดงคิวรีขั้นสุดท้ายที่จะทำงาน ด้วย Web Part ผลลัพธ์การค้นหา ข้อความคิวรีขั้นสุดท้ายจะยึดตามเทมเพลตคิวรีดั้งเดิมที่ซึ่งใช้ตัวแปรแบบไดนามิกจะแทนที่ ด้วยค่าปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ลงในคิวรีเป็นส่วนหนึ่งของกฎคิวรี

คลิกแสดงเพิ่มเติม เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

เทมเพลตคิวรี

เนื้อหาของแม่แบบสอบถามที่ถูกนำไปใช้กับคิวรี

ปรับการค้นหาตาม

ตัวคัดสรรที่จะถูกนำไปใช้กับคิวรี ตามที่กำหนดไว้บนแท็บตัวคัดสรร

จัดกลุ่มตาม

คุณสมบัติที่มีการจัดการในการค้นหาผลลัพธ์ควรถูกจัดกลุ่ม ตามที่กำหนดไว้ในแท็บตัวคัดสรร

กฎคิวรีที่นำไปใช้

แสดง กฎคิวรี ที่ถูกนำไปใช้กับคิวรี

ตัวแปรเทมเพลตของคิวรี

ตัวแปรคิวรีที่จะถูกนำไปใช้กับคิวรีและค่าของตัวแปรที่นำไปใช้กับหน้าปัจจุบัน พิมพ์ค่าอื่น ๆ เมื่อต้องการทดสอบเอฟเฟ็กต์พวกเขาจะมีผลในแบบสอบถาม

ข้อกำหนดของส่วนผู้ใช้

ทดสอบคิวรีทำงานอย่างไรสำหรับเงื่อนไขส่วนผู้ใช้อื่น คลิกเพิ่มผู้ใช้ส่วนคำ เพื่อเพิ่มคำลงในคิวรี

ทดสอบแบบสอบถาม

คลิกที่ปุ่มการทดสอบคิวรี การแสดงตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหา

ด้านบนของหน้า

กำหนดคิวรี โดยใช้ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในโหมดอย่างรวดเร็ว

 1. บนแท็บพื้นฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดขั้นสูง คลิกสลับไปยังโหมดอย่างรวดเร็ว ที่มุมบนขวาถ้าคุณอยู่ในโหมดขั้นสูง

 2. ในส่วนเลือกเทคิวรี เลือกแหล่งผลลัพธ์เพื่อระบุว่า เนื้อหาใดจะถูกค้นหา

 3. ในจำกัดตามส่วนของแอป เลือกตัวเลือกจากรายการเพื่อจำกัดผลลัพธ์ไปยังไซต์ที่เฉพาะเจาะจง ไลบรารี รายการ หรือ URL

 4. เลือกตัวเลือกในส่วนจำกัดตามแท็ก เพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้แสดงเนื้อหาที่ถูกแท็ก ด้วยคำจากชุดคำนั้น:

 5. ไม่จำกัดตามแท็กใด ๆ: ผลลัพธ์การค้นหาจะไม่ถูกจำกัดโดยยึดตามแท็ก (ค่าเริ่มต้น)

 6. จำกัดตามคำนำทางของหน้าปัจจุบัน: ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกจำกัดเนื้อหาที่ถูกแท็ก ด้วยคำของหน้าปัจจุบัน แท็กปัจจุบันจะแสดงเป็นส่วนท้ายสุดของ URL ที่จำง่าย ตัวเลือกนี้ทำให้เข้าใจเฉพาะถ้าไซต์ของคุณใช้การนำทางที่มีการจัดการ

 7. จำกัดตามการนำทางปัจจุบันและลูก: ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกจำกัดเนื้อหาที่ถูกแท็ก ด้วยคำของหน้าปัจจุบัน (แสดงเป็นส่วนท้ายสุดของ URL ที่จำง่าย), และเนื้อหาที่ถูกแท็ก ด้วย subterms ของหน้าปัจจุบัน เฉพาะ ที่เกี่ยวข้องถ้าใช้ไซต์ของคุณที่มีจัดการการนำทาง

 8. จำกัดบนแท็กนี้: ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกจำกัดเนื้อหาที่ถูกแท็ก ด้วยแท็กที่คุณพิมพ์ในกล่อง นั้น

 9. คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมคิวรีของคุณ:

 10. คลิกตกลง เพื่อบันทึกคิวรี และกลับไปยังบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าเทมเพลแสดง

 1. บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิก ตั้งค่า แล้วคลิก แก้ไขหน้า หน้าผลลัพธ์การค้นหาจะเปิดขึ้นในโหมดแก้ไข

 2. ในการค้นหา Web Part ผลลัพธ์ ย้ายตัวชี้ของคุณทางด้านขวาของชื่อเรื่อง Web Part คลิกลูกศร นั้นแล้ว คลิกแก้ไข Web Part บนเมนู เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ผลลัพธ์การค้นหาภายใต้ ribbon ด้านบนขวาของหน้า

 3. ในบานหน้าต่าง Web Part เครื่องมือ ในส่วนแสดงเทมเพลต ในรายการผลลัพธ์แม่แบบการแสดงตัวควบคุม คุณสามารถเลือกเทมเพลตจอแสดงผลเพื่อควบคุมลักษณะโดยรวมของ Web Part

 4. ในอื่น ๆ รายการในส่วนนี้ คุณเลือกเทมเพลแสดงผลสำหรับแต่ละผลลัพธ์:

  • เลือกเริ่มต้นจะใช้ชนิดของผลลัพธ์ให้แสดงรายการ เลือกนี้จะนำไปใช้เทมเพลแสดงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของผลลัพธ์ของผลลัพธ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าชนิดผลลัพธ์ของผลลัพธ์การค้นหาเป็นไฟล์ PDF เทมเพลตการแสดงรายการ PDF จะถูกนำไปใช้ ถ้าชนิดของผลลัพธ์การค้นหาผลลัพธ์เป็นรูป เทมเพลตการแสดงรายการรูปภาพ จะถูกนำไปใช้

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลแสดงหนึ่งชนิดของผลลัพธ์ทั้งหมดของผลลัพธ์การค้นหา เลือกใช้เทมเพลเดียวเพื่อแสดงรายการ แล้ว เลือกเทมเพลตการแสดงที่คุณต้องการนำไปใช้

ดูวิธีดู โดยใช้ชนิดของผลลัพธ์ผลลัพธ์การค้นหา และเทมเพลตการแสดงการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าผลลัพธ์และตั้งค่าตัวควบคุมผลลัพธ์

 1. บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิก ตั้งค่า แล้วคลิก แก้ไขหน้า หน้าผลลัพธ์การค้นหาจะเปิดขึ้นในโหมดแก้ไข

 2. ในการค้นหา Web Part ผลลัพธ์ ย้ายตัวชี้ของคุณทางด้านขวาของชื่อเรื่อง Web Part คลิกลูกศร นั้นแล้ว คลิกแก้ไข Web Part บนเมนู เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ผลลัพธ์การค้นหาภายใต้ ribbon ด้านบนขวาของหน้า

 3. ในบานหน้าต่าง Web Part เครื่องมือ ในส่วนการตั้งค่า เปลี่ยนการตั้งค่าผลลัพธ์ เพื่อระบุวิธีแสดงผลลัพธ์:

ถ้าคุณเลือก

จากนั้น กดดังกล่าวแสดงใน Web Part

ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น

จำนวนของผลลัพธ์สำหรับแต่ละหน้า

จำนวนสูงสุดของผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงต่อหนึ่งหน้า

แสดงผลลัพธ์ที่จัดลำดับ

จัดลำดับผลลัพธ์

ยกเลิกการเลือกเพื่อแสดงเฉพาะเลื่อนระดับบล็อก (เช่นผลลัพธ์ที่เลื่อนระดับหรือรายการโปรดส่วนบุคคล) หรือตัวควบคุมผลลัพธ์ (เช่นนับผลลัพธ์)

มี

แสดงผลลัพธ์ที่เลื่อนระดับ

ผลลัพธ์การค้นหาที่จะถูกเลื่อน โดยใช้กฎคิวรี

มี

แสดง "เพราะคุณหมายถึงอะไร"

คิวรีการแก้ไขการสะกดเหมือนคุณหมายความว่า คำแนะนำ

มี

แสดงรายการโปรดส่วนบุคคล

ผู้ใช้รายการโปรดส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ของการคลิกแล้วก่อนหน้านี้

มี

แสดงมุมมองรายการที่ซ้ำลิงก์

ลิงก์มุมมองรายการที่ซ้ำกันที่ผู้ใช้สามารถคลิเพื่อดูผลลัพธ์ที่ถูกจัดประเภทเป็นรายการที่ซ้ำกัน

ไม่สนับสนุน

แสดงลิงก์ไปยังศูนย์การค้นหา

ลิงก์ไปยังศูนย์การค้นหา

ไม่สนับสนุน

4. ใน Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือ ในส่วนการตั้งค่าเปลี่ยนผลลัพธ์ควบคุมการตั้งค่า เพื่อระบุตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่ต้องแสดงใน Web Part ผลลัพธ์การค้นหา:

ถ้าคุณเลือก

จากนั้น กดดังกล่าวแสดงใน Web Part

ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น:

แสดงการเชื่อมโยงขั้นสูง

ลิงก์ไปยังหน้าการค้นหาขั้นสูง

มี

แสดงการนับจำนวนของผลลัพธ์

จำนวนของผลลัพธ์ที่พบ

มี

แสดงรายการแบบหล่นลงของภาษา

รายการแบบหล่นลงภาษา ช่วยให้ผู้ใช้วิธีในการสลับภาษาของแบบสอบถามของพวกเขา รายการดรอปดาวน์จะปรากฏเฉพาะถ้าผู้ใช้เลือกภาษาอย่าง น้อยสองจากหน้าการกำหนดลักษณะของผู้ใช้การค้นหา

มี

แสดงแบบดรอปดาวน์เรียงลำดับ

รายการแบบหล่นลงเรียงลำดับ ให้แก่ผู้ใช้วิธีการเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของผลลัพธ์

ไม่สนับสนุน

แสดงการแบ่งหน้า

ตัวควบคุมตัวแบ่งหน้าด้านล่างผลลัพธ์การค้นหา

มี

แสดงการเชื่อมโยงการกำหนดลักษณะ

ลิงก์ไปยังหน้าการกำหนดลักษณะของผู้ใช้ค้นหา

มี

แสดงการเชื่อมโยง AlertMe

ลิงก์ไปยังการแจ้งเตือนฉันหน้า

มี

แสดงผลลัพธ์จาก

บล็อกเพิ่มเติม ด้วยผลลัพธ์จาก OneDrive for Business เนื้อหาส่วนตัว ส่วนตัว OneDrive for Business เนื้อหามีเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าของ

ถ้าคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ หน้าผลลัพธ์แสดงเฉพาะผลลัพธ์ จาก OneDrive for Business และ SharePoint เนื้อหาที่แชร์ จาก OneDrive for Business เนื้อหาส่วนตัวไม่อยู่

ไม่สนับสนุน

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×