เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Web Part การนำทางในการค้นหา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Web Part การนำทางที่ค้นหาแสดงลิงก์ที่ให้ผู้ใช้ย้ายระหว่างหน้าอื่นค้นหา เรียกว่า verticals ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ค้นหา verticals จะปแบบเพื่อให้ผู้ใช้ประสบการณ์การค้นหาที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขากำลังค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้คลิกลิงก์บุคคล พวกเขาถูกนำไปการแนวตั้ง ค้นหาบุคคลที่มีหน้าการค้นหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งค่าเพื่อแสดงข้อมูลบุคคล

ตามค่าเริ่มต้น Web Part การนำทางในการค้นหาถูกตั้งค่าให้แสดงลิงก์ไปยัง verticals ค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างบุคคล การสนทนา และวิดีโอ Web Part การนำทางในการค้นหาใช้ผลลัพธ์การค้นหาจาก Web Part ผลลัพธ์การค้นหาเพื่อที่ว่าเมื่อผู้ใช้คลิกลิงก์แนวตั้งค้นหา ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกกรอง และแสดงตามวิธีตั้งค่าการค้นหาตามแนวตั้ง

ในฐานะผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการตั้งค่า Web Part การนำทางในการค้นหา โดยการระบุ Web Part อื่นในการรับผลลัพธ์จาก เปลี่ยนลิงก์เพื่อแสดงจำนวน และเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและเค้าโครงของ Web Part คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ ด้วยการแก้ไขคุณสมบัติในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนชื่อที่แสดงสำหรับลิงก์ หรือเปลี่ยนลำดับของพวกเขา ไปที่การตั้งค่าการค้นหา ไซต์สอดคล้องกัน ที่นี่ คุณยังสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงเพื่อค้นหาใหม่ที่แนวตั้งจะแสดงใน Web Part

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Web Part การนำทางในการค้นหา

เปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงหรือ URL ของการค้นหาตามแนวตั้ง

เปลี่ยนลำดับของลิงก์แนวตั้งค้นหา

เพิ่มการค้นหาตามแนวตั้งไป Web Part การนำทางค้นหา

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Web Part การนำทางในการค้นหา

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของ Web Part การนำทางในการค้นหา คุณสามารถระบุ Web Part อื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จาก เปลี่ยนลิงก์เพื่อแสดงจำนวน และเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและเค้าโครงของ Web Part

 1. บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา คลิกเมนูการตั้งค่า แล้ว คลิ กแก้ไขหน้า

 2. ในค้นหาการนำทาง Web Part คลิกลูกศรของเมนูWeb Part การนำทางค้นหา แล้ว คลิ กแก้ไข Web Part

 3. ในบานหน้าต่าง Web Part เครื่องมือ ในส่วนการควบคุม:

  • เมื่อต้องการรับผลลัพธ์การค้นหาจาก Web Part อื่นบนหน้า ในรายการใช้แบบสอบถามปัจจุบันจาก เลือก Web Part

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนของการค้นหา ลิงก์แนวตั้งเพื่อแสดงก่อนที่จะเทียบกับ กล่องสูงสุดลิงก์ก่อนเกิน พิมพ์ตัวเลข

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ Web Part แก้ไขการตั้งค่าในส่วนลักษณะที่ปรากฏ และเค้าโครง

 5. คลิก ตกลง

เปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงหรือ URL ของการค้นหาตามแนวตั้ง

 1. บนเมนูการตั้งค่า สำหรับไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนค้นหา คลิกการตั้งค่าการค้นหา

 3. บนหน้าการตั้งค่าการค้นหา ในส่วนกำหนดค่าการค้นหาการนำทาง คลิกเพื่อเลือกแนวตั้งค้นหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กแก้ไข

 4. ในกล่องโต้ตอบลิงก์การนำทาง:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงแนวตั้ง ค้นหาในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อที่ใช้แสดง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยน URL ของแนวตั้ง ค้นหาในเขตข้อมูลURL พิมพ์ URL

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้หน้าที่ใช้ URL แบบง่ายสำหรับการค้นหาของคุณตามแนวตั้ง

 5. คลิก ตกลง

เปลี่ยนลำดับของลิงก์แนวตั้งค้นหา

 1. บนเมนูการตั้งค่า สำหรับไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนค้นหา คลิกการตั้งค่าการค้นหา

 3. บนหน้าการตั้งค่าการค้นหา ในส่วนกำหนดค่าการค้นหาการนำทาง คลิกเพื่อเลือกการค้นหาตามแนวตั้ง

 4. คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง เพื่อเปลี่ยนลำดับการแสดง

 5. คลิก ตกลง

เพิ่มการค้นหาตามแนวตั้งไป Web Part การนำทางค้นหา

ในฐานะผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณสามารถสร้างหน้าแนวตั้งค้นหาใหม่ และเพิ่มไปยัง Web Part การนำทางค้นหา เมื่อคุณสร้างหน้าใหม่ เราขอแนะนำที่ คุณคัดลอกหนึ่งหน้าแนวตั้งค้นหาที่มีอยู่นั่นคือตัวอย่างresults.aspx แล้ว ปรับเปลี่ยนสำเนาเพื่อสร้างหน้าใหม่

นี่คือวิธีเพิ่มลิงก์ไปยังค้นหาแนวตั้งหน้าใหม่ใน Web Part:

 1. บนเมนูการตั้งค่า สำหรับไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนค้นหา คลิกการตั้งค่าการค้นหา

 3. บนหน้าการตั้งค่าการค้นหา ในส่วนกำหนดค่าการค้นหาการนำทาง คลิกเพิ่มการเชื่อมโยง

 4. ในกล่องโต้ตอบลิงก์การนำทาง:

  • ในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อที่ใช้แสดง

  • ในเขตข้อมูลURL พิมพ์ URL ของการค้นหาใหม่ที่แนวตั้ง

  • คลิกตกลง เพื่อบันทึกการค้นหาใหม่ที่แนวตั้ง

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดง ใช้ปุ่มย้ายขึ้น หรือย้ายลง

 6. คลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

จัดการศูนย์การค้นหาใน SharePoint Online

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Web Part ของกล่องค้นหา

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Web Part การปรับปรุง

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Web Part ผลลัพธ์การค้นหา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×