เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Web Part ของกล่องค้นหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Web Part กล่องค้นหาแสดงในกล่องข้อความที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำหรือวลีเพื่อค้นหาข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น ใช้ Web Part กล่องค้นหาบนโฮมเพจสำหรับค้นหาศูนย์ (default.aspx), และหน้า (ทุกสิ่งทุกอย่างบุคคลการสนทนา และวิดีโอ ) ผลลัพธ์ค้นหาค่าเริ่มต้นทั้งหมด

ผู้ดูแล SharePoint Online คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าใน Web Part กล่องค้นหา คุณสามารถ:

 • เปลี่ยนตำแหน่งที่ควรจะแสดงผลลัพธ์ค้นหานั่นคือตัวอย่าง แสดงผลลัพธ์ในแบบกำหนดเองค้นหาผลลัพธ์ Web Part หรือหน้าผลลัพธ์ค้นหาแบบกำหนดเอง

 • ปิดคำแนะนำแบบสอบถามและข้อเสนอแนะบุคคล

 • แสดงลิงก์ไปยังหน้าการกำหนดลักษณะการค้นหาและหน้าการค้นหาขั้นสูง

 • เปลี่ยนเทมเพลตการแสดงที่ใช้สำหรับ Web Part

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนตำแหน่งที่จะแสดงผลลัพธ์ค้นหา

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคำแนะนำคิวรี ข้อเสนอแนะบุคคล และผลลัพธ์รายการโปรดส่วนบุคคล

แสดงลิงก์ หรือเปลี่ยนเทมเพลตการแสดง

เปลี่ยนตำแหน่งที่จะแสดงผลลัพธ์การค้นหา

 1. บนหน้าศูนย์การค้นหาไซต์หน้าแรก คลิกที่เมนูการตั้งค่า จากนั้น คลิ กแก้ไขหน้า

 2. ใน Web Part คลิกลูกศรค้นหากล่องเมนู Web Part การ จากนั้น คลิ กแก้ไข Web Part

 3. ในกล่องค้นหา บานหน้าต่างเครื่องมือ ภายใต้กล่องค้นหาคุณสมบัติ ขยายที่ค้นหาผลลัพธ์เพควรคิวรีที่ถูกส่งไปยัง

  • เมื่อต้องการใช้การตั้งค่าที่กำหนดไว้บนหน้าการตั้งค่าค้นหา เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้การตั้งค่าค้นหาไซต์นี้

  • แทนที่การตั้งค่าที่กำหนดไว้บนหน้าการตั้งค่าการค้นหา ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้การตั้งค่าการค้นหาของไซต์นี้

   • การแสดงผลลัพธ์การค้นหาใน Web Part บนหน้า ในส่วนส่งคิวรีไปยัง Web Part อื่น ๆ บนหน้านี้ เลือก Web Part

    หมายเหตุ: ถ้าไม่มี Web Part อื่นบนหน้า ค้นหาผลลัพธ์จะถูกส่งไปยังหน้าผลลัพธ์การค้นหาที่ระบุบนหน้าการตั้งค่าการค้นหา

  • เมื่อต้องการส่งคิวรีลงในหน้าผลลัพธ์การค้นหาที่แตกต่างกัน เลือกส่ง URL ของหน้าคิวรีเพื่อผลลัพธ์แบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ URL ของหน้าผลลัพธ์การค้นหาแบบกำหนดเอง

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถส่งคิวรีลงในหน้าผลลัพธ์การค้นหาแบบกำหนดเองที่ใช้ URL แบบง่าย

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคำแนะนำคิวรี ข้อเสนอแนะบุคคล และผลลัพธ์รายการโปรดส่วนบุคคล

คำแนะนำโดยยึดตามผลลัพธ์การค้นหาที่มีการคลิกผู้ใช้ก่อนที่จะได้ผลลัพธ์รายการโปรดส่วนบุคคลจะนั้น คำแนะนำคิวรีจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ในฐานะผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณสามารถเปิด หรือปิดคำแนะนำคิวรี ข้อเสนอแนะบุคคล และผลลัพธ์รายการโปรดส่วนบุคคล หรือแก้ไขการตั้งค่าที่แตกต่างกันสำหรับคำแนะนำคิวรี

 1. บนหน้าศูนย์การค้นหาไซต์หน้าแรก คลิกเมนูการตั้งค่า นั้นแล้ว คลิกแก้ไขหน้า

 2. ใน Web Part คลิกลูกศรค้นหากล่องเมนู Web Part การ แล้ว คลิ กแก้ไข Web Part

 3. ในกล่องค้นหา บานหน้าต่างเครื่องมือ ภายใต้คุณสมบัติของกล่องค้นหา ขยายส่วนของคำแนะนำคิวรี

  • เมื่อต้องการปิดคำแนะนำคิวรี ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงคำแนะนำ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำคิวรีกี่เพื่อแสดง พิมพ์จำนวนสูงสุดในกล่องจำนวนคำแนะนำคิวรี

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนของอักขระที่ผู้ใช้ต้องพิมพ์ก่อนที่จะแสดงคำแนะนำคิวรี แก้ไขตัวเลขในกล่องค่าน้อยที่สุดจำนวนอักขระ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนมิลลิวินาทีจนก่อนที่จะแสดงคำแนะนำคิวรี แก้ไขตัวเลขในกล่องหน่วงเวลานะนำ (เป็นมิลลิวินาที) Su

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงอยู่ภายใต้ข้อความคำแนะนำคิวรีกี่คุณกำลังมองหาสิ่งเหล่านี้อีกครั้งได้อย่างไร ในผลลัพธ์การค้นหา เปลี่ยนค่าสำหรับจำนวนรายการโปรดส่วนบุคคล: ผลลัพธ์รายการโปรดส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์การค้นหาที่มีการคลิกผู้ใช้ก่อน เมื่อต้องการปิดใช้งานผลลัพธ์รายการโปรดส่วนบุคคล ล้างกล่องแสดงผลลัพธ์รายการโปรดส่วนบุคคล

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานคำแนะนำชื่อบุคคล เลือกแสดงคำแนะนำชื่อของบุคคล

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แสดงลิงก์ หรือเปลี่ยนเทมเพลตการแสดง

 1. บนหน้าศูนย์การค้นหาไซต์หน้าแรก คลิกเมนูการตั้งค่า นั้นแล้ว คลิกแก้ไขหน้า

 2. ใน Web Part คลิกลูกศรค้นหากล่องเมนู Web Part การ แล้ว คลิ กแก้ไข Web Part

 3. ในกล่องค้นหา บานหน้าต่างเครื่องมือ ภายใต้คุณสมบัติของกล่องค้นหา ขยายส่วนการตั้งค่า:

  • เมื่อต้องการแสดงลิงก์ไปยังหน้าการกำหนดลักษณะการค้นหา เลือกแสดงการเชื่อมโยงการกำหนดลักษณะ

  • เมื่อต้องการแสดงลิงก์ไปยังหน้าการค้นหาขั้นสูง เลือกลิงก์ขั้นสูงแสดง ทางนั้น ในกล่องURL ของหน้าการค้นหาขั้นสูง พิมพ์ URL ของหน้าการค้นหาขั้นสูงที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง

  • เมื่อต้องการแสดงผลเทมเพลตอื่น ในรายการค้นหาตัวควบคุมกล่องแสดงเทมเพลต เลือกเทมเพลตการแสดงที่คุณต้องการนำไปใช้กับ Web Part

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำให้กล่องค้นหาที่มีโฟกัสเมื่อโหลดหน้า เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทันทีพิมพ์คิวรีลงในกล่องค้นหาเมื่อโหลดหน้า โดยไม่ต้องคลิกกล่องค้นหาแรก ตัวเลือกนี้ไว้ตามค่าเริ่มต้น

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม:

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×