เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการนำทางค้นหา Web Part

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Web Part การนำทางที่ค้นหาแสดงลิงก์ที่ให้ผู้ใช้ย้ายระหว่างหน้าอื่นค้นหา เรียกว่า verticals ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ค้นหา verticals จะปแบบเพื่อให้ผู้ใช้ประสบการณ์ค้นหาที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขากำลังค้นหา ตัวอย่าง ถ้าผู้ใช้คลิกลิงก์บุคคล พวกเขาถูกนำไปการค้นหาผู้แนวตั้ง ซึ่งมีหน้าการค้นหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งค่าการแสดงรายละเอียดของบุคคลนั้น

ตามค่าเริ่มต้น Web Part การนำทางในการค้นหาถูกตั้งค่าให้แสดงลิงก์ไปยัง verticals ค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างบุคคล การสนทนา และวิดีโอ Web Part การนำทางในการค้นหาใช้ผลลัพธ์การค้นหาจาก Web Part ผลลัพธ์การค้นหาเพื่อที่ว่าเมื่อผู้ใช้คลิกลิงก์แนวตั้งค้นหา ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกกรอง และแสดงตามวิธีตั้งค่าการค้นหาตามแนวตั้ง

ในฐานะผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการตั้งค่า Web Part การนำทางในการค้นหา โดยการระบุ Web Part อื่นในการรับผลลัพธ์จาก เปลี่ยนลิงก์เพื่อแสดงจำนวน และเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและเค้าโครงของ Web Part คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ ด้วยการแก้ไขคุณสมบัติในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนชื่อที่แสดงสำหรับลิงก์ หรือเปลี่ยนลำดับของ ไปที่การตั้งค่าการค้นหา ไซต์สอดคล้องกัน ที่นี่ คุณยังสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงเพื่อค้นหาใหม่ที่แนวตั้งจะแสดงใน Web Part

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Web Part การนำทางค้นหา

เปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงหรือ URL ของการค้นหาตามแนวตั้ง

เปลี่ยนลำดับของลิงก์แนวตั้งค้นหา

เพิ่มการค้นหาตามแนวตั้งไป Web Part การนำทางค้นหา

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Web Part การนำทางค้นหา

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของ Web Part การนำทางในการค้นหา คุณสามารถระบุ Web Part อื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จาก เปลี่ยนจำนวนลิงก์เพื่อแสดง และเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและเค้าโครงของ Web Part

 1. บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา คลิกที่เมนูการตั้งค่า จากนั้น คลิ กแก้ไขเพจ

 2. ในค้นหาการนำทาง Web Part คลิกลูกศรของเมนูWeb Part การนำทางค้นหา แล้ว คลิ กแก้ไข Web Part

 3. ในบานหน้าต่าง Web Part เครื่องมือ ในส่วนการควบคุม:

  • การรับผลลัพธ์การค้นหาจาก Web Part อื่นบนหน้า ในรายการใช้แบบสอบถามปัจจุบันจาก เลือก Web Part

  • การเปลี่ยนจำนวนของการค้นหา ลิงก์แนวตั้งเพื่อแสดงก่อนเทียบกับ ในกล่องสูงสุดลิงก์ก่อนเกิน พิมพ์ตัวเลข

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ Web Part แก้ไขการตั้งค่าในส่วนลักษณะที่ปรากฏ และเค้าโครง

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงหรือ URL ของตามแนวตั้งค้นหา

 1. บนเมนูการตั้งค่า สำหรับไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนค้นหา คลิกตั้งค้นหา

 3. ที่ค้นหาการตั้งค่า หน้า ในส่วนกำหนดค่าการนำทางค้นหา คลิกเพื่อเลือกแนวตั้งค้นหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กแก้ไข

 4. ในกล่องโต้ตอบลิงก์การนำทาง:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงแนวตั้ง ค้นหาในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อที่ใช้แสดง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยน URL แนวตั้งค้นหาในเขตข้อมูลURL พิมพ์ URL

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้หน้าที่ใช้ URL แบบง่ายสำหรับค้นหาของคุณแนวตั้ง

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับของลิงก์แนวตั้งค้นหา

 1. บนเมนูการตั้งค่า สำหรับไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนค้นหา คลิกการตั้งค่าการค้นหา

 3. บนหน้าการตั้งค่าการค้นหา ในส่วนกำหนดค่าการค้นหาการนำทาง คลิกเพื่อเลือกการค้นหาตามแนวตั้ง

 4. คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง เพื่อเปลี่ยนลำดับการแสดง

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการค้นหาตามแนวตั้งไป Web Part การนำทางค้นหา

ในฐานะผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณสามารถสร้างหน้าแนวตั้งค้นหาใหม่ และเพิ่มไปยัง Web Part การนำทางค้นหา เมื่อคุณสร้างหน้าใหม่ เราขอแนะนำที่ คุณคัดลอกหนึ่งหน้าแนวตั้งค้นหาที่มีอยู่นั่นคือตัวอย่างresults.aspx แล้ว ปรับเปลี่ยนสำเนาเพื่อสร้างหน้าใหม่

นี่คือวิธีเพิ่มลิงก์ไปยังค้นหาแนวตั้งหน้าใหม่ใน Web Part:

 1. บนเมนูการตั้งค่า สำหรับไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนค้นหา คลิกการตั้งค่าการค้นหา

 3. บนหน้าการตั้งค่าการค้นหา ในส่วนกำหนดค่าการค้นหาการนำทาง คลิกเพิ่มการเชื่อมโยง

 4. ในกล่องโต้ตอบลิงก์การนำทาง:

  • ในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อที่ใช้แสดง

  • ในเขตข้อมูลURL พิมพ์ URL ของการค้นหาใหม่ที่แนวตั้ง

  • คลิกตกลง เพื่อบันทึกการค้นหาใหม่ที่แนวตั้ง

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดง ใช้ปุ่มย้ายขึ้น หรือย้ายลง

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม:

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×