เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของบางชนิดข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การตั้งค่าภูมิภาคของ Microsoft Windows จะมีผลต่อลักษณะที่ปรากฏของชนิดข้อมูล Date/Time, Numeric และ Currency เมื่อคุณนำตัวเลือกการจัดรูปแบบไปใช้ Windows สนับสนุนหลายภาษา รวมทั้งรูปแบบสกุลเงินและวันที่/เวลาของประเทศ/ภูมิภาคที่ใช้ภาษาเหล่านั้นด้วย

ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้เครื่องหมายทับ (/) ในการป้อนค่าวันที่สำหรับเขตข้อมูล Date/Time (เช่น 8/29/2549) เมื่อคุณนำรูปแบบการแสดงผลวันที่ทั่วไปไปใช้ คุณอาจเห็นหรือไม่เห็นเครื่องหมายทับขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

หลักการนี้สามารถนำมาใช้กับข้อมูลตัวเลขและข้อมูลด้านการเงินได้เช่นกัน คุณอาจป้อนจำนวนเงินโดยใช้สัญลักษณ์เงินปอนด์อังกฤษ (£) แต่ Access อาจแสดงค่าเงินเป็นยูโร เนื่องจากคุณเลือกสัญลักษณ์สกุลเงินนั้นไว้สำหรับ Windows

ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาค

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาค ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้สำหรับระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในWindows Vista   

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม (Start) รูปปุ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม (Control Panel)

 2. คลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  กล่อง ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา (Regional and Language Options) จะปรากฏขึ้น

 3. บนแท็บ รูปแบบ (Formats) ภายใต้ รูปแบบปัจจุบัน (Current format) ให้คลิก กำหนดรูปแบบนี้เอง (Customize this format)

  กล่อง กำหนดตัวเลือกภูมิภาคเอง (Customize Regional Options) จะปรากฏขึ้น

 4. คลิกแท็บที่มีการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขบางส่วนหรือทั้งหมด ให้คลิกแท็บ ตัวเลข แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการ

ใน Microsoft Windows XP   

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก วันที่ เวลา ภาษา และตัวเลือกภูมิภาค (Date, Time, Language, and Regional Options)

 3. คลิก เปลี่ยนแปลงรูปแบบของตัวเลข วันที่ และเวลา (Change the format of numbers, dates, and times)

  กล่อง ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา (Regional and Language Options) จะปรากฏขึ้น

 4. คลิกแท็บ ตัวเลือกภูมิภาค ภายใต้ มาตรฐานและรูปแบบ ให้คลิก กำหนดเอง

  กล่อง กำหนดตัวเลือกภูมิภาคเอง (Customize Regional Options) จะปรากฏขึ้น

 5. คลิกแท็บที่มีการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขบางส่วนหรือทั้งหมด ให้คลิกแท็บ ตัวเลข จากนั้นให้เปลี่ยนการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกใดๆ ให้คลิกปุ่ม วิธีใช้ (?) แล้วคลิกตัวเลือกนั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×