เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมล

เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมล

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ของอีเมลของคุณได้หลายอย่าง รวมถึง:

 • รหัสผ่านของคุณ

 • รูปภาพโปรไฟล์ของคุณ

 • ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ (สำหรับบัญชี POP และ IMAP เท่านั้น)

เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

คุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณกับผู้ให้บริการอีเมลก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นอัปเดต Outlook ด้วยรหัสผ่านใหม่

อัปเดตรหัสผ่านของคุณใน Outlook

Outlook จะพร้อมท์ให้คุณอัปเดตรหัสผ่าน เมื่อคุณเห็นพร้อมท์ ใส่รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ และสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่าน ได้ถ้าคุณต้องการ

เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

คุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณกับผู้ให้บริการอีเมลก่อนเป็นอันดับแรก ตัวอย่างเช่น Gmail, Yahoo หรือ Xfinity จากนั้นอัปเดต Outlook ด้วยรหัสผ่านใหม่

ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น Gmail หรือ Yahoo แล้วทำตามคำแนะนำของพวกเขาเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

อัปเดตรหัสผ่านของคุณใน Outlook

 1. ใน Outlook ให้เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี

  ตัวเลือกต่างๆ จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าบัญชีใน Outlook

 2. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก เปลี่ยน

  เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

 3. ในหน้าต่าง เปลี่ยนบัญชี ให้อัปเดตรหัสผ่านของคุณ

  คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีได้หลายอย่าง
 4. เลือก ปิด หลังจาก Outlook ทดสอบการตั้งค่าบัญชีของคุณแล้ว จากนั้นเลือก เสร็จสิ้น > ปิด เพื่อกลับไปยัง Outlook

 1. คลิก ไฟล์ จากนั้นภายใต้รูปถ่ายของคุณ ให้คลิก เปลี่ยน

  การเปลี่ยนรูปถ่ายของฉันสำหรับ Office จาก Outlook

 2. คลิกปุ่ม เรียกดู จากนั้นค้นหาตำแหน่งและเลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปิด

ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะเห็นปุ่ม เรียกดู หลังจากลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: Outlook สามารถใช้รูปแบบไฟล์ของรูปถ่ายที่เป็น .jpg, .png, .gif, .bmp หรือ .tif ได้

รูปถ่ายใหม่อาจใช้เวลาสองถึงสามนาทีในการแสดงขึ้นในบัตรที่ติดต่อ

สำหรับบัญชี Exchange, Outlook.com และ Office 365 คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้บางอย่างเท่านั้น คุณสามารถเปิดกล่องจดหมายเพิ่มเติม เปิดหรือปิดโหมด Exchange แบบแคช ควบคุมการดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่แชร์ และเปลี่ยนการตั้งค่าไฟล์ข้อมูล Outlook ของคุณ

 1. ใน Outlook ให้เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี

  ตัวเลือกต่างๆ จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าบัญชีใน Outlook

 2. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก เปลี่ยน

  เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

 3. เลือกหรือเลิกเลือกกล่อง ใช้โหมด Exchange แบบแคช

 4. เลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น > ปิด เพื่อกลับไปยัง Outlook

 1. ใน Outlook ให้เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี

  ตัวเลือกต่างๆ จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าบัญชีใน Outlook

 2. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก เปลี่ยน

  เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

 3. เลือก การตั้งค่าเพิ่มเติม > ขั้นสูง

 4. เลือก เพิ่ม จากนั้นใส่ชื่อกล่องจดหมายที่คุณต้องการเพิ่มแล้วเลือกตกลง

 5. เลือก ตกลง > เสร็จสิ้น > ปิด เพื่อกลับไปยัง Outlook

 1. ใน Outlook ให้เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี

  ตัวเลือกต่างๆ จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าบัญชีใน Outlook

 2. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก เปลี่ยน

  เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

 3. เลือก การตั้งค่าเพิ่มเติม > ขั้นสูง

 4. ภายใต้ การตั้งค่าโหมด Exchange แบบแคช ให้เลือหรือเลิกเลือกกล่อง ดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่แชร์ จากนั้นเลือก ตกลง

 5. เลือก ตกลง > เสร็จสิ้น > ปิด เพื่อกลับไปยัง Outlook

 1. ใน Outlook ให้เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี

  ตัวเลือกต่างๆ จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าบัญชีใน Outlook

 2. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก เปลี่ยน

  เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

 3. เลือก การตั้งค่าเพิ่มเติม > ขั้นสูง

 4. เลือก การตั้งค่าไฟล์ข้อมูล Outlook > กระชับทันที

 5. เลือก ตกลง สองครั้ง จากนั้นเลือก เสร็จสิ้น > ปิด เพื่อกลับไปยัง Outlook

สำหรับบัญชีชนิดอื่นๆ รวมถึงบัญชี POP and IMAP ทั้งหมด, Gmail, Yahoo, iCloud และบัญชีอีเมลส่วนตัวอื่นๆ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหลายอย่างได้ รวมถึงชื่อของคุณ การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่อีเมลตอบกลับถึงของคุณ และการตั้งค่ารายการที่ส่ง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชนิดบัญชีของคุณจาก POP เป็น IMAP ได้ คุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชีใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลให้ใช้ POP คุณจะต้องเพิ่มบัญชีอีกครั้ง แล้วเลือก IMAP ระหว่างกระบวนการตั้งค่า หลังจากนั้น ให้คัดลอกโฟลเดอร์จากบัญชี POP ไปยังบัญชี IMAP จากนั้นลบบัญชี POP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าอีเมล Outlook และ ลบหรือเอาบัญชีอีเมลออกจาก Outlook

สำหรับชนิดบัญชีส่วนใหญ่ คุณสามารถเลือกชื่อที่จะปรากฏเมื่อบุคคลอื่นได้รับข้อความอีเมลของคุณได้

 1. ใน Outlook ให้เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี

  ตัวเลือกต่างๆ จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าบัญชีใน Outlook

 2. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก เปลี่ยน

  เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

 3. ในหน้าต่าง เปลี่ยนบัญชี ให้อัปเดตชื่อของคุณ

  คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีได้หลายอย่าง
 4. เลือก ปิด หลังจาก Outlook ทดสอบการตั้งค่าบัญชีของคุณแล้ว จากนั้นเลือก เสร็จสิ้น > ปิด เพื่อกลับไปยัง Outlook

เมื่อคุณเปลี่ยนที่อยู่อีเมล โปรดอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง Outlook จะไม่อัปเดตชื่อผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติ

 1. ใน Outlook ให้เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี

  ตัวเลือกต่างๆ จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าบัญชีใน Outlook

 2. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก เปลี่ยน

  เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

 3. ในหน้าต่าง เปลี่ยนบัญชี ให้อัปเดตที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า หรือเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออกของคุณ

  คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีได้หลายอย่าง
 4. เลือก ปิด หลังจาก Outlook ทดสอบการตั้งค่าบัญชีของคุณแล้ว จากนั้นเลือก เสร็จสิ้น > ปิด เพื่อกลับไปยัง Outlook

มีการตั้งค่าต่างๆ มากมายที่คุณสามารถอัปเดตสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ ปุ่ม การตั้งค่าเพิ่มเติม ในหน้าต่าง เปลี่ยนบัญชี ช่วยให้คุณสามารถควบคุมที่อยู่อีเมลที่ผู้รับจะใช้เมื่อพวกเขาตอบกลับถึงคุณ ชื่อของบัญชีของคุณ ตำแหน่งที่จะจัดเก็บรายการชนิดต่างๆ และการเข้ารหัสลับและการตั้งค่าพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ

หมายเหตุ: บัญชีอีเมลบางชนิดจะไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่าง ถ้าการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือไม่พร้อมใช้งาน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ

 1. ใน Outlook ให้เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี

  ตัวเลือกต่างๆ จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าบัญชีใน Outlook

 2. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก เปลี่ยน

  เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

 3. เลือก ตั้งค่าเพิ่มเติม

  • แท็บ ทั่วไป ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของบัญชีของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณจะเห็นในรายการโฟลเดอร์ Outlook คุณยังสามารถใส่ชื่อองค์กรของคุณและที่อยู่ที่เมลที่คุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับถึงเมื่อคุณส่งอีเมลให้พวกเขาได้อีกด้วย

  • แท็บ รายการที่ส่ง ช่วยให้คุณสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่จะใช้บันทึกรายการที่ส่ง หรือปิดการบันทึกรายการที่ส่ง

  • แท็บ รายการที่ลบ จะควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณลบข้อความ คุณสามารถย้ายข้อความที่ถูกลบไปยังโฟลเดอร์เฉพาะ หรือทำเครื่องหมายสำหรับการลบ แต่จะลบเมื่อกล่องจดหมายถูกล้างข้อมูลเท่านั้น

  • แท็บ แบบร่าง ช่วยให้คุณสามารถกำหนดโฟลเดอร์ที่จะใช้บันทึกแบบร่างของคุณ

  • แท็บ อีเมลขยะ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดโฟลเดอร์ที่จะย้ายอีเมลขยะไป

  • แท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาออกของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ เซิร์ฟเวอร์ขาออกของคุณจะใช้การตั้งค่าเดียวกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าของคุณ

  • แท็บ ขั้นสูง ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์อีเมล ชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ การหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ และเส้นทางโฟลเดอร์ราก

 4. เมื่อคุณอัปเดตการตั้งค่าแล้ว ให้เลือก ตกลง จากนั้นเลือก ถัดไป

 5. เลือก ปิด หลังจาก Outlook ทดสอบการตั้งค่าบัญชีของคุณแล้ว จากนั้นเลือก เสร็จสิ้น > ปิด เพื่อกลับไปยัง Outlook

ถ้าคุณลืมรหัสผ่านของคุณ คิดว่ารหัสผ่านของคุณอาจถูกละเมิด หรือรหัสผ่านของคุณหมดอายุแล้ว คุณจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณกับผู้ให้บริการอีเมล เช่น Office 365, Outlook.com, Gmail, Yahoo หรือ Xfinity ก่อน แล้วอัปเดต Outlook ด้วยรหัสผ่านใหม่

เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณกับผู้ให้บริการอีเมล

อัปเดตรหัสผ่านของคุณใน Outlook

เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณกับผู้ให้บริการอีเมล คุณสามารถอัปเดต Outlook ด้วยรหัสผ่านใหม่ของคุณได้ เลือกชนิดบัญชีที่คุณมีเพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียด

Exchange, Office 365 หรือ Outlook.com

สำหรับบัญชี Office 365, Outlook.com และ Exchange นั้น Outlook จะพร้อมท์ให้คุณอัปเดตรหัสผ่าน เมื่อคุณเห็นพร้อมท์ ใส่รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ และสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่าน ได้ถ้าคุณต้องการ

Gmail, Yahoo หรือบัญชีอีเมลอื่น ๆ

 1. ใน Outlook ให้เลือก เครื่องมือ > การตั้งค่าบัญชี

 2. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก เปลี่ยน

 3. ในหน้าต่าง เปลี่ยนบัญชีอีเมล ให้อัปเดตรหัสผ่านของคุณ

  กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้อีเมล

 4. คุณสามารถเลือกกล่องโต้ตอบ จำรหัสผ่าน ได้ถ้าคุณต้องการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชี

 2. เลือกบัญชี Exchange, Office 365 หรือ Outlook.com จากนั้นคลิก เปลี่ยน

 3. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้โหมด Exchange แบบแคช ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Exchange แบบแคช

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด Exchange แบบแคช

  เมื่อคุณใช้ใช้โหมด Exchange แบบแคช สำเนาของกล่องจดหมายของคุณจะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำเนานี้จะถูกทำข้อมูลให้ตรงกับ Exchange อยู่บ่อยครั้งและช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

  ถ้าคุณไม่สามารถเปิดใช้โหมด Exchange แบบแคช อาจเป็นเพราะสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • ผู้ดูแลระบบของคุณอาจปิดใช้งานฟังก์ชันนี้     ผู้ดูแลระบบ Exchange สามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ใน Microsoft Office Outlook 2007 ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูและระบบ Exchange ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบจะมีอยู่ใน Microsoft Office Resource Kit

  • คุณได้ติดตั้ง Microsoft Terminal Services แล้ว     โหมด Exchange แบบแคชใช้ ไฟล์โฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ซึ่งไฟล์นี้จะไม่สามารถใช้ได้ถ้าคุณติดตั้ง Microsoft Terminal Services สำหรับ Microsoft Windows Server 2003 ไว้ อย่างไรก็ตาม การติดตั้ง Terminal Services Client หรือไคลเอ็นต์การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลไม่ได้ป้องกันการเข้าถึงโหมด Exchange แบบแคช

 4. คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม

 5. คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้

  • บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ บัญชี Exchange ให้พิมพ์ชื่อที่จะช่วยคุณระบุบัญชี ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ทำงานของฉัน

  • บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ เมื่อเริ่มต้น ให้คลิกว่าคุณต้องการระบุสถานะการเชื่อมต่ออย่างไรเมื่อ Outlook เริ่มขึ้น

  • บนแท็บ ขั้นสูง คุณสามารถระบุกล่องจดหมาย Exchange ที่จะเปิดเพิ่มเติมได้ คุณสามารถใช้วิธีนี้ ถ้าบุคคลอื่นอนุญาตให้คุณเข้าถึงโฟลเดอร์ Exchange บางโฟลเดอร์ของเขา หรือมีคนมอบสิทธิ์การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ให้คุณ

  • เมื่อต้องการลดขนาดแฟ้ม .ost ของคุณ บนแท็บ ขั้นสูง ให้คลิก การตั้งค่าแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ แล้วคลิก กระชับข้อมูลเดี๋ยวนี้

  • การตั้งค่าความปลอดภัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้บนแท็บ ความปลอดภัย คุณไม่ควรปรับการตั้งค่าเหล่านี้เว้นแต่ผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณจะแนะนำให้คุณทำเช่นนั้น

  • เมื่อต้องการเปิด Outlook Anywhere บนแท็บ การเชื่อมต่อ ภายใต้ Outlook Anywhere ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange โดยใช้ HTTPจากนั้นคลิก การตั้งค่า Exchange Proxy สำหรับการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Outlook Anywhere ให้ค้นหาในส่วน ดูเพิ่มเติม

  • คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าจดหมายระยะไกลได้บนแท็บ จดหมายระยะไกล

เปลี่ยนลักษณะที่ชื่อของคุณจะปรากฏให้ผู้อื่นเห็น

เปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณ

เปลี่ยนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ

ตั้งค่าเพิ่มเติม

เปลี่ยนลักษณะที่ชื่อของคุณจะปรากฏให้ผู้อื่นเห็น

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชี

 2. คลิกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เปลี่ยน

 3. ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ ในกล่อง ชื่อของคุณ ให้พิมพ์ชื่อของคุณในลักษณะที่คุณต้องการให้ปรากฏแก่ผู้อื่น

  กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้อีเมล

เปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณ

บางครั้ง ชื่อโดเมนของอีเมลอาจเปลี่ยนไปได้ซึ่งหมายความว่าคนที่มีที่อยู่อีเมล someone@example.com อาจต้องเปลี่ยน example.com เป็นโดเมนใหม่ตามที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระบุ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณคือ krittiya@contoso.com ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ Contoso, Ltd. แจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะรวมกิจการกับอีกบริษัทหนึ่งและจะเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณเป็น krittiya@example.com

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชี

 2. ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ซึ่งผู้ดูแลระบบอีเมลหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณกำหนดให้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้รวมชื่อผู้ใช้ @ ชื่อโดเมน เข้าไป ตัวอย่างเช่น krittiya@example.com กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้อีเมล

 3. คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ ข้อมูลของผู้ใช้รายอื่น ถ้าคุณระบุที่อยู่อีเมลไว้ในกล่อง ที่อยู่อีเมลตอบกลับ แล้ว ควรตรวจดูให้แน่ใจว่ายังคงถูกต้อง ถ้าคุณปล่อยให้กล่อง ที่อยู่อีเมลตอบกลับ ว่างไว้ เมื่อผู้อื่นตอบกลับอีเมลของคุณ ก็จะใช้ที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในขั้นที่ 2

เปลี่ยนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ

ในกรณีที่พบได้ยาก เซิร์ฟเวอร์ที่คุณเชื่อมต่อเพื่อรับและส่งอีเมลอาจเปลี่ยนไป

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเซิร์ฟเวอร์เอีเมล POP3 และ SMTP ปัจจุบันของคุณคือ incoming.example.com และ smtp.example.com ทาง ISP ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบว่าได้ปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์เสร็จสมบูรณ์และจะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์อีเมล POP3 ของคุณเป็น mail.example.com

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชี

 2. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปลี่ยน

  รูปหน้าจอ

 3. ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ในกล่องรายการ ชนิดบัญชี ให้เลือก POP3, IMAP หรือ HTTP

  หมายเหตุ: ISP ของคุณสามารถบอกชนิดบัญชีที่คุณมี แต่ปกติแล้ว POP3 เป็นชนิดที่ใช้โดยทั่วไป

  กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้อีเมล

 4. ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณจัดให้ ซึ่งบ่อยครั้งจะใช้ mail ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น mail.example.com

 5. ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณจัดให้ ซึ่งบ่อยครั้งจะใช้ smtp ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น smtp.example.com

ตั้งค่าเพิ่มเติม

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชี

 2. เลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้

  • บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ บัญชีจดหมาย ให้พิมพ์ชื่อที่จะช่วยคุณระบุบัญชีได้ ตัวอย่างเช่น อีเมล ISP ที่บ้านของฉัน

  • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีอีเมล IMAP คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะลบรายการออกไปเมื่อใด ภายใต้ ตัวเลือกการกำจัดข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กําจัดรายการเมื่อมีการสลับโฟลเดอร์ในขณะออนไลน์

  • บนแท็บ โฟลเดอร์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้บันทึกจดหมายที่คุณส่งจากบัญชีนี้ไว้ที่ใด

  • บนแท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก คุณสามารถระบุได้ว่าเซิร์ฟเวอร์จดหมาย SMTP ขาออกต้องมีการรับรองความถูกต้องหรือไม่ ซึ่งมักจำเป็นเสมอถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณอนุญาตให้คุณส่งข้อความอีเมลผ่านบัญชีอีเมลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยตรง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการส่งข้อความอีเมลด้วยบัญชีอีเมลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่บ้าน แต่คุณไม่ได้อยู่บ้านและเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงานของคุณ

   รูปหน้าจอ

  • แท็บ การเชื่อมต่อ คือตำแหน่งที่คุณสามารถกำหนดค่าว่าจะให้ Outlook เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายอย่างไร

  • ถ้าคุณได้รับคำแนะนำจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณให้เปลี่ยนหมายเลขพอร์ตหรือวิธีการเข้ารหัสลับที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณใช้ คุณก็สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบนแท็บ ขั้นสูง ได้

   รูปหน้าจอ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×