เปลี่ยนการจัดแนวข้อความ เยื้อง และระยะห่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้ข้อความบนสไลด์ของคุณอ่านง่าย คุณอาจต้องการเปลี่ยนระยะห่าง ระหว่างบรรทัดของข้อความ และ ระหว่างย่อหน้าในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ นอกจากนี้คุณสามารถปรับการจัดแนวและการเยื้องบรรทัดของข้อความ

  1. บนภาพนิ่ง ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. คลิก หน้าแรก และในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ
    รูป Ribbon ของ PowerPoint

เลือกตัวเลือกระยะห่างที่คุณต้องการ
กล่องโต้ตอบย่อหน้าใน PowerPoint

การจัดแนว

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวนอนของข้อความ ในกล่องจัดแนว เลือกกึ่งกลางขวาJustified หรือกระจาย

การเยื้อง

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือเปลี่ยนจำนวนเยื้องก่อนข้อความ เลือก หรือพิมพ์ตัวเลขในกล่องก่อนข้อความ คุณสามารถใช้ตัวเลือกพิเศษ เพื่อเยื้องบรรทัดแรกเท่านั้น หรือเพิ่มกั้นหน้าลอย

    เยื้องคือซึ่งมีหน่วยเป็นนิ้ว และอาจเป็นจำนวนเต็มหรือทศนิยม เช่นนิ้ว 1.2 ใด ๆ

ระยะห่าง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างด้านบน หรือด้าน ล่างย่อหน้า พิมพ์ หรือคลิกลูกศรอยู่ถัดจากก่อน หรือหลัง หมายเลขนี้อาจเป็นจำนวนเต็มใด ๆ หรือทศนิยม เช่น 6.5

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างที่ด้านบน และภาย ในย่อหน้า พิมพ์ในกล่อง หรือคลิกที่ลูกศรถัดจากระยะห่างบรรทัด ซึ่งอาจเป็นเลขใด ๆ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 9.99

หมายเหตุ: ถ้าคุณทำให้เพิ่มบรรทัดจนกว่าคุณเรียกใช้ออกจากห้องในพื้นที่สำรองไว้ ปรับพอดีอัตโนมัติปรับระยะห่างบรรทัดและขนาดฟอนต์ให้พอดีกับข้อมูลในรายการทั้งหมดในพื้นที่สำรองไว้ เมื่อดำเนินเช่นนี้ ตัวควบคุมตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ ตัวควบคุมตัวเลือก ปรับพอดีอัตโนมัติ ปรากฏขึ้น การปิดใช้งานปรับพอดีอัตโนมัติ คลิกตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ แล้ว คลิกหยุดข้อความพอดีกับตัวยึดที่นี้

สำหรับวิธีอื่น ๆ ในการทำงานกับการเยื้องและระยะห่าง ดู:

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×