Office

เปลี่ยนการจัดแนวข้อความ เยื้อง และระยะห่าง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้ข้อความบนสไลด์ของคุณอ่านง่าย คุณอาจต้องการเปลี่ยนระยะห่าง ระหว่างบรรทัดของข้อความ และ ระหว่างย่อหน้าในงานนำเสนอของคุณPowerPoint นอกจากนี้คุณสามารถปรับการจัดแนวและการเยื้องของบรรทัดของข้อความ

ระยะห่างบรรทัด (ระยะห่าง 1, 2 เท่าออก และต่อไปเรื่อย ๆ) และจัดแนวตามแนวตั้ง (ด้านบน ล่าง หรือกลาง) จะพร้อมใช้งานจากเมนูปุ่มบนแท็บหน้าแรกของ Ribbon ในกลุ่มย่อหน้า:

ตัวเลือกเมนูระยะห่างบรรทัดบน ribbon ให้คุณเลือกระยะห่าง 1, 2 เท่าออก หรือตัวเลือกระยะห่างบรรทัดแนวตั้งอื่น ๆ

รูปที่ 1: ระยะห่างบรรทัด

เมนูจัดแนวข้อความบน ribbon ให้คุณตัดสินใจว่า ข้อความจะจัดแนวตามแนวตั้งที่ด้านบนหรือด้านล่างของคอนเทนเนอร์ หรือกึ่งกลางตามแนวตั้งในตรงกลาง

รูปที่ 2: การจัดแนวตามแนวตั้ง

มีตัวเลือกระยะห่างเพิ่มเติมโดยละเอียดในกล่องโต้ตอบย่อหน้า:

 1. บนสไลด์ เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกหน้าแรกและในกลุ่มย่อหน้าคลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

  กล่องโต้ตอบย่อหน้าปรากฏขึ้น:

  กล่องโต้ตอบย่อหน้าใน PowerPoint

ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบ:

การจัดแนว

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวนอนของข้อความ ในกล่องจัดแนวเลือกซ้ายศูนย์ขวาJustifiedหรือกระจายJustifiedเพิ่มระยะห่างระหว่างคำเพื่อให้ทั้งขอบซ้าย และขวา ยกเว้นบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า ซึ่งใช้ word ปกติระยะห่างบรรทัดของข้อความงานแบบสัมผัส กระจายจะคล้ายคลึงกับJustifiedได้แม้ว่าบรรทัดสุดท้ายสัมผัสทั้งขอบซ้าย และขวา มีเนื้อที่เพิ่มระหว่างคำและตัวอักษร ตามความเหมาะสม

การเยื้อง

 • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือเปลี่ยนจำนวนเยื้องก่อนข้อความ เลือก หรือพิมพ์ตัวเลขในกล่องก่อนข้อความ คุณสามารถใช้ตัวเลือกพิเศษเพื่อเยื้องบรรทัดแรกเท่านั้น หรือเพิ่มกั้นหน้าลอย

  เยื้องคือซึ่งมีหน่วยเป็นนิ้ว และอาจเป็นจำนวนเต็มหรือทศนิยม เช่นนิ้ว 1.2 ใด ๆ

ระยะห่าง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างด้านบน หรือด้าน ล่างย่อหน้า พิมพ์ หรือคลิกลูกศรอยู่ถัดจากก่อนหรือหลัง หมายเลขนี้อาจเป็นจำนวนเต็มใด ๆ หรือทศนิยม เช่น 6.5

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างด้านบน และภาย ในย่อหน้า ใช้ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด:เดียว1.5 บรรทัดหรือคู่ หรือเลือกทุกประการและเพิ่มค่าจุด (ระหว่าง 0 และ 1584) ในกล่องที่แล้ว (จุดที่มีขนาดใหญ่ค่า ที่กว้างกว่าระยะห่าง) หรือเลือกหลาย ๆและเพิ่มค่าลงในกล่องที่ (ใช้หมายเลขน้อยกว่า หรือเท่ากับ 9.99 ใด ๆ: ค่า1จะเท่ากับ single-spacing ในขณะที่ค่าของ3จะเท่ากับระยะห่างกสามค)

หมายเหตุ: ถ้าคุณทำให้เพิ่มบรรทัดจนกว่าคุณเรียกใช้ออกจากห้องในพื้นที่สำรองไว้ ปรับพอดีอัตโนมัติปรับระยะห่างบรรทัดและขนาดฟอนต์ให้พอดีกับข้อมูลในรายการทั้งหมดในพื้นที่สำรองไว้ เมื่อดำเนินเช่นนี้ ตัวควบคุมตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ ตัวควบคุมตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ ปรากฏขึ้น การปิดใช้งานปรับพอดีอัตโนมัติ คลิกตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติแล้ว คลิกหยุดข้อความให้พอดีเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้นี้

สำหรับวิธีอื่น ๆ ในการทำงานกับการเยื้องและระยะห่าง ดู:

ระยะห่างบรรทัด (ระยะห่าง 1, 2 เท่าออก และต่อไปเรื่อย ๆ) และจัดแนวตามแนวตั้ง (ด้านบน ล่าง หรือกลาง) จะพร้อมใช้งานจากเมนูปุ่มบนแท็บหน้าแรกของ Ribbon ในกลุ่มย่อหน้า:

ตัวเลือกเมนูระยะห่างบรรทัดบน ribbon ให้คุณเลือกระยะห่าง 1, 2 เท่าออก หรือตัวเลือกระยะห่างบรรทัดแนวตั้งอื่น ๆ

รูปที่ 1: ระยะห่างบรรทัด

เมนูจัดแนวข้อความบน ribbon ให้คุณตัดสินใจว่า ข้อความจะจัดแนวตามแนวตั้งที่ด้านบนหรือด้านล่างของคอนเทนเนอร์ หรือกึ่งกลางตามแนวตั้งในตรงกลาง

รูปที่ 2: การจัดแนวตามแนวตั้ง

มีตัวเลือกระยะห่างเพิ่มเติมโดยละเอียดในกล่องโต้ตอบย่อหน้า:

 1. บนสไลด์ เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกหน้าแรกและในกลุ่มย่อหน้าคลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

  กล่องโต้ตอบย่อหน้าปรากฏขึ้น:

  กล่องโต้ตอบย่อหน้าใน PowerPoint

ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบ:

การจัดแนว

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวนอนของข้อความ ในกล่องจัดแนวเลือกซ้ายศูนย์ขวาJustifiedหรือกระจายJustifiedเพิ่มระยะห่างระหว่างคำเพื่อให้ทั้งขอบซ้าย และขวา ยกเว้นบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า ซึ่งใช้ word ปกติระยะห่างบรรทัดของข้อความงานแบบสัมผัส กระจายจะคล้ายคลึงกับJustifiedได้แม้ว่าบรรทัดสุดท้ายสัมผัสทั้งขอบซ้าย และขวา มีเนื้อที่เพิ่มระหว่างคำและตัวอักษร ตามความเหมาะสม

การเยื้อง

 • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือเปลี่ยนจำนวนเยื้องก่อนข้อความ เลือก หรือพิมพ์ตัวเลขในกล่องก่อนข้อความ คุณสามารถใช้ตัวเลือกพิเศษเพื่อเยื้องบรรทัดแรกเท่านั้น หรือเพิ่มกั้นหน้าลอย

  เยื้องคือซึ่งมีหน่วยเป็นนิ้ว และอาจเป็นจำนวนเต็มหรือทศนิยม เช่นนิ้ว 1.2 ใด ๆ

ระยะห่าง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างด้านบน หรือด้าน ล่างย่อหน้า พิมพ์ หรือคลิกลูกศรอยู่ถัดจากก่อนหรือหลัง หมายเลขนี้อาจเป็นจำนวนเต็มใด ๆ หรือทศนิยม เช่น 6.5

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างด้านบน และภาย ในย่อหน้า ใช้ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด:เดียว1.5 บรรทัดหรือคู่ หรือเลือกทุกประการและเพิ่มค่าจุด (ระหว่าง 0 และ 1584) ในกล่องที่แล้ว (จุดที่มีขนาดใหญ่ค่า ที่กว้างกว่าระยะห่าง) หรือเลือกหลาย ๆและเพิ่มค่าลงในกล่องที่ (ใช้หมายเลขน้อยกว่า หรือเท่ากับ 9.99 ใด ๆ: ค่า1จะเท่ากับ single-spacing ในขณะที่ค่าของ3จะเท่ากับระยะห่างกสามค)

หมายเหตุ: ถ้าคุณทำให้เพิ่มบรรทัดจนกว่าคุณเรียกใช้ออกจากห้องในพื้นที่สำรองไว้ ปรับพอดีอัตโนมัติปรับระยะห่างบรรทัดและขนาดฟอนต์ให้พอดีกับข้อมูลในรายการทั้งหมดในพื้นที่สำรองไว้ เมื่อดำเนินเช่นนี้ ตัวควบคุมตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ ตัวควบคุมตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ ปรากฏขึ้น การปิดใช้งานปรับพอดีอัตโนมัติ คลิกตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติแล้ว คลิกหยุดข้อความให้พอดีเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้นี้

สำหรับวิธีอื่น ๆ ในการทำงานกับการเยื้องและระยะห่าง ดู:

ระยะห่างบรรทัด (ระยะห่าง 1, 2 เท่าออก และต่อไปเรื่อย ๆ) และจัดแนวตามแนวตั้ง (ด้านบน ล่าง หรือกลาง) จะพร้อมใช้งานจากเมนูปุ่มบนแท็บหน้าแรกของ Ribbon ในกลุ่มย่อหน้า:

ตัวเลือกเมนูระยะห่างบรรทัดบน ribbon ให้คุณเลือกระยะห่าง 1, 2 เท่าออก หรือตัวเลือกระยะห่างบรรทัดแนวตั้งอื่น ๆ

รูปที่ 1: ระยะห่างบรรทัด

เมนูจัดแนวข้อความบน ribbon ให้คุณตัดสินใจว่า ข้อความจะจัดแนวตามแนวตั้งที่ด้านบนหรือด้านล่างของคอนเทนเนอร์ หรือกึ่งกลางตามแนวตั้งในตรงกลาง

รูปที่ 2: การจัดแนวตามแนวตั้ง

มีตัวเลือกระยะห่างเพิ่มเติมโดยละเอียดในกล่องโต้ตอบย่อหน้า:

 1. บนสไลด์ เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกหน้าแรกและในกลุ่มย่อหน้าคลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

  ในกลุ่มย่อหน้า ให้คลิกปุ่มเปิดใช้ที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบย่อหน้า

  กล่องโต้ตอบย่อหน้าปรากฏขึ้น:

  กล่องโต้ตอบย่อหน้ามีตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าการจัดแนวตามแนวนอน เยื้องบนระยะขอบซ้าย และระยะห่างบรรทัด

ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบ:

การจัดแนว

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวนอนของข้อความ ในกล่องจัดแนวเลือกซ้ายศูนย์ขวาหรือJustifiedJustifiedเพิ่มระยะห่างระหว่างคำเพื่อให้ทั้งขอบซ้าย และขวา ยกเว้นบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า ซึ่งใช้ word ปกติระยะห่างบรรทัดของข้อความงานแบบสัมผัส

การเยื้อง

 • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือเปลี่ยนจำนวนเยื้องก่อนข้อความ เลือก หรือพิมพ์ตัวเลขในกล่องก่อนข้อความ คุณสามารถใช้ตัวเลือกพิเศษเพื่อเยื้องบรรทัดแรกเท่านั้น หรือเพิ่มกั้นหน้าลอย

  เยื้องคือซึ่งมีหน่วยเป็นนิ้ว และอาจเป็นจำนวนเต็มหรือทศนิยม เช่นนิ้ว 1.2 ใด ๆ

ระยะห่าง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างด้านบน หรือด้าน ล่างย่อหน้า พิมพ์ หรือคลิกลูกศรอยู่ถัดจากก่อนหรือหลัง หมายเลขนี้อาจเป็นจำนวนเต็มใด ๆ หรือทศนิยม เช่น 6.5

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างด้านบน และภาย ในย่อหน้า ใช้ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด:เดียว1.5 บรรทัดหรือคู่ หรือเลือกหลาย ๆและเพิ่มค่าลงในกล่องที่ (ใช้หมายเลขน้อยกว่า หรือเท่ากับ 9.99 ใด ๆ: ค่า1.25จะเท่ากับมากกว่า single-spacing, 25% ในขณะที่ค่าของ3จะเท่ากับระยะห่างกสามค)

หมายเหตุ: ถ้าคุณทำให้เพิ่มบรรทัดจนกว่าคุณเรียกใช้ออกจากห้องในพื้นที่สำรองไว้ คุณลักษณะพอดีอัตโนมัติโดยอัตโนมัติปรับระยะห่างบรรทัดและขนาดฟอนต์ให้พอดีกับข้อมูลในรายการทั้งหมดในช่องว่างพร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการจัดรูปแบบรายการบนสไลด์ของคุณ ดูเพิ่มสัญลักษณ์หรือตัวเลขเป็นข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×