Office

เปลี่ยนการจัดแนวข้อความ เยื้อง และระยะห่างใน PowerPoint for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้ข้อความบนสไลด์ของคุณอ่านง่าย คุณสามารถเปลี่ยนการเยื้องของบรรทัดของข้อความ เปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความ และเปลี่ยนระยะห่างแนวตั้ง ระหว่างบรรทัดของข้อความ และ ระหว่างย่อหน้าในงานนำเสนอของคุณPowerPoint

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังทำงานกับรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข ดูทำงานกับหัวข้อย่อย และลำดับเลขรายการใน PowerPoint for Mac

ปรับการเยื้องย่อหน้า

 • เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า วางเคอร์เซอร์ไว้หน้าคำสั่งแรกบนบรรทัด จากนั้น กด TAB หรือ คลิกย่อหน้าเพิ่มเติม เยื้องปุ่มเพิ่มเติม ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก

  เมื่อต้องการเอาการเยื้อง กด DELETE หรือคลิกน้อยเยื้อง ปุ่มเยื้องน้อย ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก

 • เมื่อต้องการปรับใช้ไม้บรรทัดที่เยื้อง เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดแรก บนไม้บรรทัดแนวนอนบน ลากเครื่องหมายการเยื้องบรรทัดแรก ที่คุณต้องการให้ข้อความที่จะเริ่มต้น

   เครื่องหมายการเยื้องบรรทัดแรก

  • เมื่อต้องการสร้างกั้นหน้าลอย ที่รายการทั้งหมดของย่อหน้าจะเยื้องมากกว่าบรรทัดแรก ลากเครื่องหมายการเยื้องกั้นหน้าลอย ที่คุณต้องการเยื้องเพื่อเริ่มต้น

   เครื่องหมายเยื้องกั้นหน้าลอย

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมปรับแต่งตัวเลือกการเยื้องย่อหน้า คลิกรูปแบบ >ย่อหน้า จากนั้นทำการปรับปรุงบนแท็บการเยื้องและระยะห่าง ภายใต้การเยื้อง ออก

ปรับการจัดแนวย่อหน้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวนอนของข้อความ:

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกจัดชิดซ้ายข้อความกึ่งกลาง การจัดชิดขวา หรือข้อความที่จัดชิดขอบ ปุ่มจัดแนวตามแนวนอน

  หรือ คลิกคลิกย่อหน้าเพิ่มเติม เยื้องปุ่มเพิ่มเติม หรือเยื้องน้อย ปุ่มเยื้องน้อย เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการเยื้องบนย่อหน้าทั้งหมดของคุณ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอน ด้วยการคลิกจัดรูปแบบ >ย่อหน้า และเลือกการจัดแนวภายใต้ทั่วไป ได้

ปรับระยะห่างแนวตั้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างแนวตั้งเหนือ ด้านล่าง หรือภาย ในย่อหน้า:

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกระยะห่างบรรทัด ปุ่ม ระยะห่างบรรทัด แล้ว คลิ กตัวเลือกระยะห่างบรรทัด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างด้านบน หรือด้าน ล่างย่อหน้า พิมพ์ หรือคลิกลูกศรอยู่ถัดจากก่อน หรือหลัง หมายเลขนี้อาจเป็นจำนวนเต็มใด ๆ หรือทศนิยม เช่น 6.5

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างด้านบน และภาย ในย่อหน้า เลือกตัวเลือกในกล่องด้านล่างระยะห่างบรรทัด สำหรับระยะห่างที่แน่นอน เลือกตรง แล้ว พิมพ์ หรือคลิกลูกศรอยู่ถัดจากที่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทำงานกับหัวข้อย่อย และลำดับเลขรายการใน PowerPoint for Mac

เปลี่ยนการจัดรูปแบบฟอนต์และระยะห่างใน PowerPoint for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×