เปลี่ยนการจัดแนวข้อความ การเยื้อง และระยะห่างใน PowerPoint 2016 for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้ข้อความบนสไลด์ของคุณอ่านง่าย คุณสามารถเปลี่ยนการเยื้องของบรรทัดของข้อความ เปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความ และเปลี่ยนระยะห่างแนวตั้ง ระหว่างบรรทัดของข้อความ และ ระหว่างย่อหน้าในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังทำงานกับรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข ดูทำงานกับหัวข้อย่อย และลำดับเลขรายการใน 2016 PowerPoint for Mac

ปรับการเยื้องย่อหน้า

 • เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า วางเคอร์เซอร์ไว้หน้าคำสั่งแรกบนบรรทัด จากนั้น กด TAB หรือ คลิกย่อหน้าเพิ่มเติม เยื้องปุ่มเพิ่มเติม ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก

  เมื่อต้องการเอาการเยื้อง กด DELETE หรือคลิกน้อยเยื้อง ปุ่มเยื้องน้อย ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก

 • เมื่อต้องการปรับใช้ไม้บรรทัดที่เยื้อง เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดแรก บนไม้บรรทัดแนวนอนบน ลากเครื่องหมายการเยื้องบรรทัดแรก ที่คุณต้องการให้ข้อความที่จะเริ่มต้น

   เครื่องหมายการเยื้องบรรทัดแรก

  • เมื่อต้องการสร้างกั้นหน้าลอย ที่รายการทั้งหมดของย่อหน้าจะเยื้องมากกว่าบรรทัดแรก ลากเครื่องหมายการเยื้องกั้นหน้าลอย ที่คุณต้องการเยื้องเพื่อเริ่มต้น

   เครื่องหมายเยื้องกั้นหน้าลอย

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมปรับแต่งตัวเลือกการเยื้องย่อหน้า คลิกรูปแบบ >ย่อหน้า จากนั้นทำการปรับปรุงบนแท็บการเยื้องและระยะห่าง ภายใต้การเยื้อง ออก

ปรับการจัดแนวย่อหน้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวนอนของข้อความ:

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกจัดชิดซ้ายข้อความกึ่งกลาง การจัดชิดขวา หรือข้อความที่จัดชิดขอบ ปุ่มจัดแนวตามแนวนอน

  หรือ คลิกคลิกย่อหน้าเพิ่มเติม เยื้องปุ่มเพิ่มเติม หรือเยื้องน้อย ปุ่มเยื้องน้อย เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการเยื้องบนย่อหน้าทั้งหมดของคุณ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอน ด้วยการคลิกจัดรูปแบบ >ย่อหน้า และเลือกการจัดแนวภายใต้ทั่วไป ได้

ปรับระยะห่างแนวตั้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างแนวตั้งเหนือ ด้านล่าง หรือภาย ในย่อหน้า:

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกระยะห่างบรรทัด ปุ่ม ระยะห่างบรรทัด แล้ว คลิ กตัวเลือกระยะห่างบรรทัด

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างด้านบน หรือด้าน ล่างย่อหน้า พิมพ์ หรือคลิกลูกศรอยู่ถัดจากก่อน หรือหลัง หมายเลขนี้อาจเป็นจำนวนเต็มใด ๆ หรือทศนิยม เช่น 6.5

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างด้านบน และภาย ในย่อหน้า เลือกตัวเลือกในกล่องด้านล่างระยะห่างบรรทัด สำหรับระยะห่างที่แน่นอน เลือกตรง แล้ว พิมพ์ หรือคลิกลูกศรอยู่ถัดจากที่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทำงานด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการลำดับเลขใน PowerPoint 2016 for Mac

เปลี่ยนการจัดรูปแบบฟอนต์และระยะห่างใน PowerPoint 2016 for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×