เปลี่ยนการจัดรูปแบบฟอนต์และระยะห่างใน PowerPoint 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดเอง และเปลี่ยนฟอนต์และระยะห่างตัวอักขระ (หรือที่เรียกว่าปรับระยะห่าง) บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ ภาพประกอบนี้แสดงฟีเจอร์พร้อมใช้งานในกลุ่มฟอนต์

ตัวเลือกในกลุ่มฟอนต์

1 สไตล์ฟอนต์ คลิกลูกศรเพื่อเลื่อนดู และเลือกสไตล์

2 ขนาดฟอนต์ คลิกลูกศรเพื่อเลือกขนาดฟอนต์ หรือ เลือกหมายเลขในกล่อง ใส่หมายเลขใหม่ และกดผลตอบแทน

3 เพิ่ม หรือลดขนาดฟอนต์ คลิกเพิ่มขนาดฟอนต์ หรือลดขนาดฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนขนาดของข้อความที่เลือกด้วยการเพิ่ม

4 การล้างการจัดรูปแบบทั้งหมด คลิกเพื่อส่งกลับข้อความที่เลือกเพื่อเริ่มต้นการจัดรูปแบบ

5 ตัว หนา Italic และขีดเส้นใต้ออก คลิกตัวหนาItalic หรือขีดเส้นใต้ ไปใช้กับข้อความที่เลือก

6 การขีดทับออก คลิกเพื่อทำให้ข้อความที่เลือกปรากฏกากบาทออก

7 ตัวห้อยและตัวยกออก คลิก เพื่อทำให้เลือกข้อความที่มีขนาดเล็กและเล็กน้อยข้างบน (ตัวยก) หรือด้าน ล่าง (ตัวห้อย) บรรทัดปกติชนิด

8 ระยะห่างตัวอักขระ (ปรับระยะห่าง) คลิกลูกศรเพื่อเลือกวิธีอย่างใกล้ชิด หรือกลุ่มกันแบบคร่าว ๆ ระยะห่างระหว่างข้อความของคุณปรากฏขึ้น คลิกระยะห่างเพิ่มเติม สำหรับระยะห่างตัวอักขระควบคุมปรับแต่ง

9 เปลี่ยนตัวพิมพ์ คลิกลูกศรเพื่อเปลี่ยนฝาครอบของข้อความที่เลือก เลือกจากกรณีประโยค เป็นตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ Word แต่ละ และสลับกรณี

10 สีฟอนต์ คลิกลูกศรเพื่อเลือกสีฟอนต์ คลิกสีเพิ่มเติม สำหรับตัวเลือกสีขั้นสูง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรที่จัดรูปแบบบนภาพนิ่งทั้งหมด ในครั้งเดียว หรือ บนบางอย่างเค้า โครงสไลด์ คุณสามารถแก้ไขต้นแบบสไลด์หรือการแก้ไขเค้าโครงสไลด์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ล้างรูปแบบข้อความบนสไลด์ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

เปลี่ยนสีฟอนต์ (สีข้อความ) ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

ทำงานกับหัวข้อย่อย และลำดับเลขรายการใน PowerPoint 2016 for Mac

รูปแบบข้อความเป็นตัวยกหรือตัวห้อยใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

เปลี่ยนการจัดแนวข้อความ การเยื้อง และระยะห่างใน PowerPoint 2016 for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×