เปรียบเทียบ Outlook 2016 for Mac ด้วย Outlook 2016 for Windows

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ปรับปรุง: 2018 กรกฎาคม

2016 outlook สำหรับ Mac และ 2016 Outlook สำหรับ Windows แตกต่างกันในยึดสำคัญบางอย่าง ตารางต่อไปนี้สรุปความแตกต่างเหล่านี้

ฟีเจอร์

Outlook 2016 for Mac

Outlook 2016 for Windows

Office add-in ที่ (อ่าน)

ใช่

ใช่

Add-in ของ office (เรียบเรียง)

ใช่

ใช่

มุมมองการสนทนา

มี

แสดงข้อความจากโฟลเดอร์อื่นสำหรับการสนทนาที่ระบุไม่ได้รับการสนับสนุน

ใช่

กล่องจดหมายเข้าแบบรวม

ใช่

ไม่ใช่

การค้นหาขั้นสูง

ใช่

ใช่

การแก้ไขข้อความแบบ Rich Text

ใช่

ใช่

นำเข้าไฟล์.pst

ใช่

ใช่

ส่งออกเป็นไฟล์ .pst

ไม่ใช่

ใช่

เสนอเวลาใหม่

ใช่

ใช่

สนับสนุนมากกว่าหนึ่งบัญชีในหนึ่งกล่องขาเข้า

ใช่

ใช่

ค้นหาที่ติดต่อ

ใช่

ใช่

สร้างตาราง

ไม่ใช่

คุณสามารถวางตารางจาก Word/Excel ลงใน Outlook

ใช่

ปุ่มลงคะแนนเสียง

ไม่ใช่

ใช่

เรียกคืนข้อความ

ไม่ใช่

ใช่

ใบตอบรับเมื่ออ่าน

ใช่

ใช่

ละเว้น และล้างการดำเนินการ

ไม่ใช่

ใช่

ปุ่ม ละเว้น บน Ribbon จะย้ายบทสนทนาทั้งหมด และการตอบกลับอื่นๆ ของบทสนทนานั้นในอนาคต ไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ลบ โดยตรง

ปุ่ม ล้างข้อมูล จะย้ายข้อความที่เก่ากว่า และซ้ำซ้อนในบทสนทนาไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ลบ แต่จะเก็บข้อความล่าสุดเอาไว้

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาในข้อความจดหมาย (บนคอมพิวเตอร์)

ใช่

ใช่

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาในข้อความจดหมาย (ใน cloud)

ไม่ใช่

ไม่ใช่

รูปถ่ายของที่ติดต่อในจดหมาย รายการที่ติดต่อ และปฏิทิน

ใช่

ใช่

ขยายรายการการแจกจ่ายเพื่อแสดงสมาชิกแต่ละรายการ

ใช่

ใช่

เก็บถาวรแบบออนไลน์

ใช่

กล่องจดหมายหลักของคุณและเก็บถาวรทั้งสองอย่างได้ภายในองค์กรหรือทั้งสองบนOffice 365 สถานการณ์สมมติแบบไฮบริดของ เช่นในกล่องจดหมายแบบภายในองค์กรด้วยการเก็บถาวรOffice 365 ไม่ได้รับการสนับสนุน

ใช่

การเก็บถาวร

ใช่ สำหรับExchange 2016 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ใช่

รายการที่ถูกตั้งค่าสถานะ

ใช่

ใช่

การเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับโฟลเดอร์

ไม่ใช่

ใช่

บันทึกเป็นอื่น ๆ (HTML/TXT)

ไม่ใช่

ใช่

จัดเรียงตามตัวเลือก

ใช่

ใช่

ปรับเปลี่ยนมุมมองคอลัมน์

ใช่ ในมุมมองที่มีหนึ่งบรรทัดเท่านั้น

ใช่

แบบหลายมุมมองสนับสนุน ทำให้มุมมองเริ่มต้น

ใช่

ใช่

ดาวน์โหลดอัตโนมัติบล็อกของข้อความบนอินเทอร์เน็ต

ใช่

ใช่

หลายตัวเลือกเมื่อตอบกลับ

ใช่

ใช่

ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้ว

ใช่

ใช่

ส่วนหัวของข้อความแสดง/ซ่อน

ไม่ใช่

ใช่

ตั้งค่าโฟลเดอร์เป็นรายการโปรด

ใช่

ใช่

เรียบเรียงใน HTML หรือข้อความธรรมดา

ใช่

ใช่

กำหนดลำดับโฟลเดอร์

ไม่ใช่

ใช่

หน่วงเวลาส่ง

ใช่

ใช่

ตัวกรองการซิงค์

ไม่ใช่

ใช่

ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

ใช่

ใช่

สำเนาลับถึงเสมอ

ใช่

ใช่

ส่งข้อความค่าเริ่มต้น

ไม่ใช่

ใช่

คัดลอกรายการไปยังโฟลเดอร์

ใช่

ใช่

อรรถาภิธาน

ใช่

ใช่

ตรวจสอบที่อยู่อีเมล

ใช่

ใช่

ระดับความลับของข้อความการตั้งค่า

ไม่ใช่

ใช่

การตอบกลับอัตโนมัติ

ใช่

ใช่

ตั้งค่านโยบายการเก็บข้อมูลของโฟลเดอร์

ไม่ใช่

ใช่

ลายเซ็นดิจิทัล

ใช่

ใช่

การเข้ารหัสข้อความ

ใช่

ใช่

ตั้งค่าสถานะเพื่อตามค่า

ใช่

ใช่

การกรองขั้นสูงจดหมายขยะ

ใช่

ซิงค์จดหมายกับเซิร์ฟเวอร์

ใช่

รูปภาพออนไลน์

ไม่ใช่

ใช่

เพิ่มข้อความติดประกาศ

ไม่ใช่

ใช่

ค้นหาข้อความที่เกี่ยวข้อง

ไม่ใช่

ใช่

ส่งจดหมายเป็นรายชื่อการแจกจ่าย

ไม่ใช่

ใช่

ผู้ควบคุมการอนุมัติหรือปฏิเสธของข้อความขาเข้าในรายชื่อการแจกจ่าย

ไม่ใช่

ใช่

สร้างเทมเพลอีเมล

ใช่

มี

ฟีเจอร์

Outlook 2016 for Mac

Outlook 2016 สำหรับ Windows

แชร์ข้อมูลพร้อมใช้งาน (ว่าง/ยุ่ง) ปฏิทิน หรือที่ติดต่อ

ใช่

ใช่

แชร์ข้อมูลความพร้อมใช้งาน (ว่าง/ไม่ว่าง) ปฏิทิน หรือที่ติดต่อกับผู้ใช้ภายนอก

ไม่ใช่

ใช่

วางซ้อนปฏิทิน

ใช่

ใช่

ปฏิทินแบบเคียงข้างกัน

ใช่

สูงสุดสามปฏิทินแบบเคียงข้างกัน มุมมองกำหนดการไม่ได้รับการสนับสนุน

ใช่

แสดงตัวอย่างปฏิทินในคำขอการประชุม

ใช่

ใช่

เสนอเวลาใหม่

มี

ใช่

แสดงหมายเลขสัปดาห์

ใช่

สนับสนุนในมุมมองวันและสัปดาห์ แต่ไม่ใช่ในมุมมองปฏิทินย่อหรือเดือน

ใช่

สร้างการประชุม Lync หรือSkype for Business แบบออนไลน์

ใช่

ใช่

การค้นหาขั้นสูง

ใช่

ใช่

ปฏิทิน SharePoint และรายการ

ไม่ใช่

ใช่

สภาพอากาศในปฏิทิน

ใช่

มี

ฟีเจอร์

Outlook 2016 for Mac

Outlook 2016 สำหรับ Windows

สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ (OAB)

ใช่

คุณสามารถค้นหาบุคคลในการ OAB แต่ไม่สามารถเรียกดูได้เมื่อคุณออฟไลน์

ใช่

จัดการรายการการแจกจ่าย Exchange Server

ไม่ใช่

ใช่

การค้นหาขั้นสูง

ใช่

ใช่

ข้อมูลการแสดงตนLync

ใช่

ใช่

รวมเข้ากับSkype for Business

ใช่

ใช่

ซิงโครไนซ์กลุ่มที่ติดต่อกับ Exchange

ไม่ใช่

ใช่

ฟีเจอร์

Outlook 2016 for Mac

Outlook 2016 สำหรับ Windows

การค้นหาขั้นสูง

ใช่

ใช่

มอบหมายงานให้แก่ผู้ใช้

ไม่ใช่

ใช่

จัดประเภทงาน

ใช่

ใช่

สิ่งที่ต้องทำ

ไม่ใช่

ใช่

โพรโทคอล

Outlook 2016 for Mac

Outlook 2016 สำหรับ Windows

Exchange

ใช่ผ่าน EWS

ใช่ผ่าน MAPI

IMAP

ใช่

ใช่

POP

ใช่

ใช่

SMTP

ไม่ใช่

ใช่

EAS

ไม่ใช่

ใช่

ตั้งค่าความปลอดภัยของ Exchange Server

ใช่

ใช่

เชื่อมต่อกับ Exchange ผ่านทาง HTTP

ไม่ใช่

ใช่

ค้นหาอัตโนมัติข้อมูลบัญชีผู้ใช้

ใช่

ใช่

S/MIME

ใช่

ใช่

ฟีเจอร์

Outlook 2016 for Mac

Outlook 2016 สำหรับ Windows

สร้าง หรือปรับเปลี่ยนกฎด้านเซิร์ฟเวอร์

ใช่

ใช่

ซิงโครไนซ์ Mail ปฏิทิน งาน และบันทึกย่อกับOutlook.com

ใช่

บัญชีผู้ใช้Outlook.com เท่านั้นที่มีการอัปเกรดเป็นประสบการณ์การใช้งานล่าสุด

ไม่สามารถใช้งานได้

ประเภทการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

ใช่

ใช่

ซิงโครไนซ์ Mail ปฏิทิน งาน และบันทึกย่อกับ Exchange Server

ใช่

ใช่

รูปถ่ายที่ติดต่อการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

ใช่

ใช่

ซิงโครไนซ์ใบรับรอง S/MIME และที่ติดต่อรูปถ่ายระหว่าง Outlook 2010 สำหรับ Windows และ Outlook for Mac 2011

ใช่

ใช่

เคล็ดลับจดหมาย

ไม่ใช่

ใช่

เคล็ดลับนโยบาย

ไม่ใช่

ใช่

กล่องจดหมายของขนาดและโควตาข้อมูล ซึ่งรวมถึงกล่องจดหมายรวมขนาดและช่องว่างมีช่องว่าง

ไม่ใช่

ใช่

เวอร์ชัน 32 บิต และ 64 บิต

ใช่

2016 outlook สำหรับ Mac จะพร้อมใช้งานเป็นแบบ 64 บิตแอปพลิเคชันเท่านั้น

ใช่

แสดงตัวอย่างจดหมายเสียง

ใช่

เทคโนโลยีของ speech Microsoft แปลงข้อความเสียงลงในข้อความที่ผู้ใช้ที่ได้รับในอีเมลหรือข้อความ

ใช่

เล่นข้อความเสียงที่ได้รับจาก Microsoft Exchange Server Unified Messaging

ใช่

ใช่

โหมด cached Exchange

ใช่

ใช่

ฟีเจอร์

Outlook 2016 for Mac

Outlook 2016 สำหรับ Windows

ค้นหาขั้นสูงในบันทึกย่อ

ใช่

ใช่

ซิงโครไนซ์ปฏิทิน Mail งาน Notes ประเภท และที่ติดต่อกับ Exchange server

ใช่

ใช่

การซิงโครไนซ์ปฏิทิน จดหมาย งาน บันทึกย่อ ประเภท และที่ติดต่อ กับบัญชีไมโครซอฟท์ (Outlook.com)

ใช่

เฉพาะ Outlook.com บัญชีผู้ใช้ที่มีการอัปเกรดเป็นประสบการณ์การใช้งานล่าสุด

ใช่

การสนับสนุนบัญชีผู้ใช้ Gmail

ใช่ พร้อมใช้งานสำหรับรุ่น 16.15.18070902 และสูงกว่า
ดูซิงค์บัญชีผู้ใช้ Google ของคุณไปยัง Microsoft Cloud

ใช่

ซิงโครไนซ์โฟลเดอร์ เช่นแบบร่าง รายการที่ถูกลบ รายการที่ถูกส่ง และอี เมลขยะ โดยอัตโนมัติสำหรับบัญชีผู้ใช้ Gmail

ไม่ใช่

ใช่

นโยบายการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

ใช่

นอกจากนี้Outlook 2016 ในปัจจุบันสนับสนุน Active Directory และการจัดการสิทธิ์ใช้ Azure services (RMS)

ใช่

เลื่อนซิงค์สำหรับบัญชีผู้ใช้

ไม่ใช่

ใช่

โหมดเฉพาะแบบออนไลน์

ไม่ใช่

ใช่

โหมดดาวน์โหลด

ใช่

ตัวเลือกเฉพาะจะเต็มและส่วนหัวเท่านั้น

ใช่

หลายโปรไฟล์

ใช่

ใช่

โหมดออฟไลน์

ใช่

ใช่

กลุ่ม Office 365

ไม่ใช่

ใช่

ตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการส่ง/รับ

ไม่ใช่

ใช่

วิธีใช้

ใช่

ใช่

สนับสนุนได้หลายบัญชีผู้ใช้

ใช่

ใช่

การปรับให้เหมาะสมด้านแบนด์วิดท์

ไม่ใช่

ใช่

รูปแบบการสัมผัส

ไม่ใช่

ใช่

ธีมของ Office

ใช่

ใช่

ขั้นตอนด่วน

ไม่ใช่

ใช่

การผสาน OneNote

ไม่ใช่

ใช่

โฟลเดอร์สาธารณะ

ใช่

ใช่

ผู้รับมอบสิทธิ์

ใช่

ใช่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เปรียบเทียบ Outlook for Mac 2011 กับ Outlook 2016 for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×