ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เปรียบเทียบ Outlook สำหรับ Windows และ Outlook for Mac ใน Office ๓๖๕

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Outlook สำหรับ Office365 for Mac และ Outlook สำหรับ Office365 สำหรับ Windows ที่แตกต่างกันในลักษณะการทำงานที่สำคัญต่อไปนี้ ตารางต่อไปนี้สรุปความแตกต่างเหล่านี้ในฟังก์ชันการทำงาน

ฟีเจอร์

Outlook for Mac สำหรับ Office365

Outlook สำหรับ Windows สำหรับ Office365

Add-in ของ Office (อ่านแล้ว)

ใช่

ใช่

Add-in ของ Office (เรียบเรียง)

ใช่

ใช่

มุมมองการสนทนา

มี

ไม่สนับสนุนการแสดงข้อความจากโฟลเดอร์อื่นสำหรับการสนทนาที่กำหนด

ใช่

กล่องจดหมายเข้าแบบครบวงจร

ได้

ไม่ได้

การค้นหาขั้นสูง

ใช่

ใช่

การแก้ไขข้อความแบบ Rich Text

ใช่

ใช่

การนำเข้าไฟล์ .pst

ใช่

ใช่

ส่งออกเป็นไฟล์ .pst

ไม่ใช่

ใช่

เสนอเวลาใหม่

ใช่

ใช่

สนับสนุนมากกว่าหนึ่งบัญชีในหนึ่งกล่องขาเข้า

ใช่

ใช่

ค้นหาผู้ติดต่อ

ใช่

ใช่

สร้างตาราง

ใช่

ใช่

ปุ่มลงคะแนนเสียง

ไม่ได้

ใช่

การเรียกคืนข้อความ

ไม่ได้

ใช่

ใบตอบรับการอ่านและใบตอบรับการส่ง

ใช่

ใช่

ละเว้นและล้างข้อมูลการกระทำ

ไม่ได้

ใช่

ปุ่ม ละเว้น บน Ribbon จะย้ายบทสนทนาทั้งหมด และการตอบกลับอื่นๆ ของบทสนทนานั้นในอนาคต ไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ลบ โดยตรง

ปุ่ม ล้างข้อมูล จะย้ายข้อความที่เก่ากว่า และซ้ำซ้อนในบทสนทนาไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ลบ แต่จะเก็บข้อความล่าสุดเอาไว้

การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาในข้อความจดหมาย (บนคอมพิวเตอร์)

ใช่

ใช่

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาในข้อความจดหมาย (ในระบบคลาวด์)

ไม่ได้

ไม่ใ

รูปถ่ายของที่ติดต่อในจดหมายรายการที่ติดต่อและปฏิทิน

ใช่

ใช่

ขยายรายชื่อการแจกจ่ายเพื่อแสดงสมาชิกแต่ละคน

ใช่

ใช่

ที่เก็บถาวรแบบออนไลน์

ใช่

กล่องจดหมายและที่เก็บข้อมูลหลักของคุณต้องทั้งสองอย่างภายในองค์กรหรือทั้งสองอย่างบนOffice 365 สถานการณ์สมมติแบบไฮบริดเช่นกล่องจดหมายภายในองค์กรที่มีการเก็บถาวรOffice 365 ไม่ได้รับการสนับสนุน

ใช่

เก็บถาวร

ใช่สำหรับExchange 2016 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ใช่

รายการที่ถูกตั้งค่าสถานะ

ใช่

ใช่

การเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับโฟลเดอร์

ไม่ได้

ใช่

บันทึกเป็นอื่นๆ (HTML/TXT)

ไม่ได้

ใช่

จัดเรียงตามตัวเลือก

ใช่

ใช่

การปรับเปลี่ยนมุมมองคอลัมน์

ใช่ในมุมมองบรรทัดเดียวเท่านั้น

ใช่

การสนับสนุนหลายมุมมองทำให้เป็นมุมมองเริ่มต้น

ใช่

ใช่

บล็อกการดาวน์โหลดข้อความอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ

ใช่

ใช่

ตัวเลือกหลายตัวเลือกเมื่อตอบกลับ

ใช่

ใช่

ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้ว

ใช่

ใช่

แสดง/ซ่อนส่วนหัวของข้อความ

ไม่ได้

ใช่

ตั้งค่าโฟลเดอร์เป็นรายการโปรด

ใช่

ใช่

เรียบเรียงใน HTML หรือข้อความธรรมดา

ใช่

ใช่

กำหนดลำดับโฟลเดอร์เอง

ไม่ได้

ใช่

ส่งการหน่วงเวลา

ใช่

ใช่

ตัวกรองการซิงค์

ไม่ได้

ใช่

ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

ใช่

ใช่

สำเนาลับถึงเสมอ

ใช่

ใช่

ส่งค่าเริ่มต้นของข้อความ

ไม่ได้

ใช่

คัดลอกรายการไปยังโฟลเดอร์

ใช่

ใช่

อรรถาภิธาน

ใช่

ใช่

ตรวจสอบอีเมลแอดเดรส

ใช่

ใช่

ตั้งค่าความลับของข้อความ

ใช่

ใช่

ตอบกลับอัตโนมัติ

ใช่

ใช่

ตั้งค่านโยบายการเก็บข้อมูลโฟลเดอร์

ไม่ได้

ใช่

ลายเซ็นดิจิทัล

ใช่

ใช่

การเข้ารหัสข้อความ

ใช่

ใช่

ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

ใช่

ใช่

การกรองอีเมลขยะขั้นสูง

ใช่

ไม่ซิงค์จดหมายกับเซิร์ฟเวอร์

ใช่

รูปภาพออนไลน์

ไม่ได้

ใช่

เพิ่มโพสต์

ไม่ได้

ใช่

ค้นหาข้อความที่เกี่ยวข้อง

ไม่ได้

ใช่

ส่งจดหมายเป็นรายชื่อการแจกจ่าย

ไม่ได้

ใช่

ผู้ควบคุมการอนุมัติหรือการปฏิเสธข้อความขาเข้าไปยังรายชื่อการแจกจ่าย

ไม่ได้

ใช่

สร้างเทมเพลตอีเมล

ใช่

มี

ฟีเจอร์

Outlook for Mac สำหรับ Office365

Outlook สำหรับ Windows สำหรับ Office365

แชร์ข้อมูลพร้อมใช้งาน (ว่าง/ยุ่ง) ปฏิทิน หรือที่ติดต่อ

ใช่

ใช่

แชร์ข้อมูลที่พร้อมใช้งาน (ว่าง/ไม่ว่าง) ปฏิทินหรือที่ติดต่อกับผู้ใช้ภายนอก

ไม่ได้

ใช่

วางซ้อนปฏิทิน

ใช่

ใช่

ปฏิทินแบบเคียงข้างกัน

ใช่

ไม่เกินสามปฏิทินแบบเคียงข้างกัน มุมมองกำหนดการไม่ได้รับการสนับสนุน

ใช่

แสดงตัวอย่างปฏิทินในคำขอการประชุม

ใช่

ใช่

เสนอเวลาใหม่

ใช่

ใช่

แสดงหมายเลขสัปดาห์

ใช่

ใช่

สร้างการประชุมแบบออนไลน์ Lync, Skype for Business หรือทีม

ใช่

ใช่

การค้นหาขั้นสูง

ใช่

ใช่

ปฏิทินและรายการ SharePoint

ไม่ได้

ใช่

สภาพอากาศในปฏิทิน

ใช่

ใช่

ฟีเจอร์

Outlook for Mac สำหรับ Office365

Outlook สำหรับ Windows สำหรับ Office365

สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ (OAB)

ใช่

คุณสามารถค้นหาบุคคลใน OAB ได้แต่ไม่สามารถเรียกดูได้เมื่อออฟไลน์

ใช่

จัดการรายชื่อการแจกจ่าย Exchange Server

ไม่ได้

ใช่

การค้นหาขั้นสูง

ใช่

ใช่

ข้อมูลการแสดงตนของLync

ใช่

ใช่

ผสานรวมกับSkype for Business

ใช่

ใช่

ซิงโครไนซ์กลุ่มที่ติดต่อกับ Exchange

ไม่ได้

ใช่

ฟีเจอร์

Outlook for Mac สำหรับ Office365

Outlook สำหรับ Windows สำหรับ Office365

การค้นหาขั้นสูง

ใช่

ใช่

มอบหมายงานให้กับผู้ใช้

ไม่ได้

ใช่

จัดประเภทงาน

ใช่

ใช่

รายการที่ต้องทำ

ไม่ได้

ใช่

โพรโทคอล

Outlook for Mac สำหรับ Office365

Outlook สำหรับ Windows สำหรับ Office365

Exchange

ใช่ผ่าน EWS & REST

ใช่ผ่าน MAPI

IMAP

ใช่

ใช่

POP

ใช่

ใช่

SMTP

ใช่

ใช่

EAS

ไม่ได้

ใช่

การตั้งค่าความปลอดภัยของ Exchange Server

ใช่

ใช่

เชื่อมต่อกับ Exchange ผ่าน HTTP

ไม่ได้

ใช่

ค้นหาข้อมูลบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

ใช่

ใช่

S/MIME

ใช่

ใช่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×