เปรียบเทียบ Outlook สำหรับพีซี Outlook บนเว็บ และ Outlook สำหรับ iOS และ Android

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

จดหมาย

บานหน้าต่างโฟลเดอร์

ฟีเจอร์

Outlook สำหรับพีซี

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iOS

Outlook สำหรับ Android

รายการโฟลเดอร์

มี

ใช่

ใช่

มี

รายการโฟลเดอร์โปรด

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

ดู PST

มี

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

มี

ใช่

ใช่

ใช่

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

โฟลเดอร์ กองข้อความ

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

มุมมอง/ส่งจดหมาย
จากกล่องจดหมายที่แชร์

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

เข้าถึงโฟลเดอร์สาธารณะ

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

กลุ่ม Office 365

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

การกระทำรายการข้อความ

ฟีเจอร์

Outlook สำหรับพีซี

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iOS

Outlook สำหรับ Android

มุมมองการสนทนา

มี

ใช่

ใช่

ใช่

สลับการสนทนา
ดูกับคลาสสิก

ใช่

ใช่

ใช่

มี

ตั้งค่าสถานะ/ตามงาน

มี

ใช่

ใช่

มี

จัดประเภท

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

ละเว้นการสนทนา

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

ล้างข้อมูลเธรด

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

รายงานเป็นอีเมลขยะ

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

กำหนดนโยบาย
เก็บถาวรหรือเก็บข้อมูล
นโยบาย

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ทำเครื่องหมายเป็นกระจัดกระจาย

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ย้ายไปยังโฟลเดอร์สแปม

ใช่

ใช่

ใช่

มี

ล้างโฟลเดอร์สแปม

NA

NA

ไม่มี

ไม่มี

จัดกำหนดการ/เลื่อนการเตือน

ไม่มี

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ปัดนิ้วท่าทาง
(ซ้าย/ขวาปัด
เมื่อต้องการดำเนินการกับจดหมาย)

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ความสามารถในการปรับแต่ง
รูปแบบลายเส้นปัดนิ้ว

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

เขียนข้อความใหม่/ตอบกลับ

ฟีเจอร์

Outlook สำหรับพีซี

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iOS

Outlook สำหรับ Android

MailTips - ผู้รับจะ OOF
หรือภายนอกขององค์กร

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

แทรก/เปลี่ยนลายเซ็น

มี

ใช่

ใช่

ใช่

ติดตาม / ตั้งค่าสถานะ
เมื่อสร้างอีเมล

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

ตั้งค่าความสำคัญสูง/ความสำคัญต่ำ

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

เพิ่มปุ่มการลงคะแนนเสียง

มี

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

การตรวจสอบการสะกด

มี

ใช่

NA *

NA *

แนบไฟล์

มี

ใช่

ใช่

ใช่

แนบลิงก์ไปยังไฟล์
จาก OneDrive for
Business

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

การสนับสนุนนามแฝง
Outlook.com

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

การสนับสนุนนามแฝง
Gmail.com

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

* แอป outlook สำหรับ iOS และ Android ใช้การตรวจสอบการแก้ไขอัตโนมัติ

ตัวควบคุมกล่องจดหมาย

ฟีเจอร์

Outlook สำหรับพีซี

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iOS

Outlook สำหรับ Android

โหมดการทำงานแบบออฟไลน์

มี

ใช่

ใช่

ใช่

สร้างกฎกล่องจดหมายเข้า

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ
(OOF)

ใช่

ใช่

ใช่

มี

พิมพ์

มี

ใช่

ใช่

มี

ธีมแอป

มี

ใช่

NA

NA

ที่ติดต่อ

ฟีเจอร์

Outlook สำหรับพีซี

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iOS

Outlook สำหรับ Android

เชื่อมต่อกับพหุคูณ
บัญชีผู้ใช้

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

Exchange Server

มี

ใช่

ใช่

ใช่

Office 365
Exchange Online

ใช่

ใช่

ใช่

มี

Outlook.com

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

Gmail.com

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

Yahoo!

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

บัญชีผู้ใช้ IMAP

มี

ไม่มี *

ใช่

ใช่

* แอปจดหมายและปฏิทินประกอบด้วยที่ติดต่อของคุณในไดเรกทอรีของระบบ เมื่อคุณเขียน หรือตอบกลับข้อความอีเม คุณสามารถค้นหาบุคคลทั้งหมดที่ คุณได้แลกเปลี่ยนอีเมลที่มีที่อยู่ในบรรทัดถึง เพียงแค่เริ่มพิมพ์ชื่อเพื่อดูคำแนะนำ หรือเลือกไดเรกทอรีในการค้นหา ที่ด้านล่างของชื่อที่แนะนำ

ค้นหา

ฟีเจอร์

Outlook สำหรับพีซี

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iOS

Outlook สำหรับ Android

การค้นหาภายใน

มี

ใช่

ใช่

ใช่

ค้นหาของเซิร์ฟเวอร์

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

มุมมองบุคคล
(โดยยึดตามความสำคัญ)

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อื่น

ฟีเจอร์

Outlook สำหรับพีซี

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iOS

Outlook สำหรับ Android

เชื่อมต่อกับพหุคูณ
บัญชีผู้ใช้

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

Exchange Server

มี

ใช่

ใช่

ใช่

Office 365
Exchange Online

ใช่

ใช่

ใช่

มี

Outlook.com

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

Gmail.com

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

Yahoo!

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

บัญชีผู้ใช้ IMAP

มี

ไม่มี *

ใช่

ใช่

* Outlook Web App มีตัวเลือกที่จะสำหรับบัญชีที่เชื่อมต่อซึ่งซิงค์จดหมายแต่ละชั่วโมง

ปฏิทิน

ฟีเจอร์

Outlook สำหรับพีซี

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iOS

Outlook สำหรับ Android

ยอมรับ/ที่ไม่แน่ นอน/
ปฏิเสธการประชุม

ใช่

ใช่

ใช่

มี

แก้ไขการตอบกลับ

มี

ใช่

ใช่

ใช่

การเอาออกจาก
ปุ่มปฏิทิน

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

แถบสภาพอากาศ

มี

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

แชร์ปฏิทิน*

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

เปิดของผู้ร่วมงาน
ปฏิทิน

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ส่งความพร้อมใช้งาน
(เวลาพร้อมใช้งานร่วมกัน)

NA

NA

มี

ใช่

ส่งต่อการเรียกประชุม

มี

ใช่

ใช่

ใช่

สร้างการประชุมใหม่

มี

ใช่

ใช่

ใช่

ดูผู้เข้าร่วมประชุมว่าง/ไม่ว่าง
ข้อมูล

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ตัวค้นหาห้องประชุม

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ผู้เข้าร่วมประชุม
สถานะการตอบสนอง

ใช่

ใช่

ใช่*

ใช่*

เพิ่ม Skype สำหรับธุรกิจ
รายละเอียดการประชุมแบบออนไลน์

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

สิ่งที่แนบมาปฏิทิน access

ใช่

ใช่

ใช่

เร็ว ๆ นี้

ดูการประชุมว่าง/ไม่ว่าง/ส่วนตัว/ไม่แน่นอน

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

* แชร์ปฏิทิน (ตั้งค่าระดับสิทธิ์และแชร์ทั้งปฏิทิน)

** ยอมรับเท่านั้น แสดงอื่น ๆ ทั้งหมดเป็น "ผู้ถูกเชิญ"

จัดการอุปกรณ์

ฟีเจอร์

Outlook สำหรับพีซี

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iOS

Outlook สำหรับ Android

นโยบาย EAS
ล็อก pin (อุปกรณ์ระดับ)

NA

NA

มี

ใช่

นโยบาย EAS
ดำเนินการลบระยะไกล

NA

NA

มี

ใช่

นโยบาย EAS
ล้างข้อมูลหลังจากกด N ไม่ถูกต้อง
ความพยายามรหัสผ่านของคุณ

NA

NA

ไม่มี *

ใช่

นโยบาย EAS
เวลาสูงสุดสาเหตุ
ล็อก

NA

NA

ไม่มี *

ใช่

นโยบาย EAS
บังคับให้มีการเข้ารหัสลับ

NA

NA

มี **

ใช่

* ตั้งค่า โดยผู้ใช้

อุปกรณ์ iOS *ถูกเข้ารหัสลับเมื่ออุปกรณ์ PIN ถูกกำหนดค่า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×