เปรียบเทียบ Outlook 2016, Outlook บนเว็บ และ Outlook สำหรับ iOS และ Android

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

จดหมาย

บานหน้าต่างโฟลเดอร์

ฟีเจอร์

Outlook 2016

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iPhone และ iPad

Outlook สำหรับโทรศัพท์ Android และแท็บเล็ต

รายการโฟลเดอร์

มี

ใช่

ใช่

มี

รายการโฟลเดอร์โปรด

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

ดู PST

มี

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

มี

ใช่

ใช่

ไม่มี

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

โฟลเดอร์ กองข้อความ

ใช่

ใช่

ใช่

มี

ดู/ส่งจดหมายจาก
กล่องจดหมายที่แชร์

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

เข้าถึงโฟลเดอร์สาธารณะ

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

กลุ่ม Office 365

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

การกระทำรายการข้อความ

ฟีเจอร์

Outlook 2016

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iPhone และ iPad

Outlook สำหรับโทรศัพท์ Android และแท็บเล็ต

มุมมองการสนทนา

มี

ใช่

ใช่

ใช่

สลับการสนทนา
มุมมองคลาสสิก

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่มี

ตั้งค่าสถานะ/ตามงาน

มี

ใช่

ใช่

มี

จัดประเภท

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

ละเว้นการสนทนา

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

ล้างข้อมูลเธรด

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

รายงานเป็นอีเมลขยะ

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

กำหนดนโยบาย
เก็บถาวรหรือเก็บข้อมูล
นโยบาย

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ทำเครื่องหมายเป็นกระจัดกระจาย

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ล้างโฟลเดอร์สแปม

NA

NA

ไม่มี

ไม่มี

จัดกำหนดการ/เลื่อนการเตือน

ไม่มี

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ปัดนิ้วท่าทาง
(ซ้าย/ขวาปัด
เพื่อดำเนินการใด ๆ กับจดหมาย)

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

มี

ความสามารถในการกำหนด
รูปแบบการปัดนิ้ว

ไม่มี

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

เขียนข้อความใหม่/ตอบกลับ

ฟีเจอร์

Outlook 2016

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iPhone และ iPad

Outlook สำหรับโทรศัพท์ Android และแท็บเล็ต

MailTips - ผู้รับไม่อยู่ที่สำนักงาน
หรืออยู่ภายนอกองค์กร

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

แทรก/เปลี่ยนลายเซ็น

มี

ใช่

ใช่

มี

ตามงาน/ตั้งค่าสถานะ
เมื่อสร้างอีเมล

มี

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

ตั้งค่าความสำคัญสูง/ความสำคัญต่ำ

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

เพิ่มปุ่มการลงคะแนนเสียง

มี

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

การตรวจสอบการสะกด

มี

ใช่

NA *

NA *

แนบไฟล์

มี

ใช่

ใช่

ใช่

แนบลิงก์ไปยังไฟล์
จาก OneDrive for
ธุรกิจ

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

การสนับสนุนนามแฝงใน
Outlook.com

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

การสนับสนุนนามแฝงใน
Gmail.com

ไม่มี

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

* แอป outlook สำหรับ iOS และ Android ใช้การตรวจสอบการแก้ไขอัตโนมัติ

ตัวควบคุมกล่องจดหมาย

ฟีเจอร์

Outlook 2016

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iPhone และ iPad

Outlook สำหรับโทรศัพท์ Android และแท็บเล็ต

โหมดการทำงานแบบออฟไลน์

มี

ใช่

ใช่

ใช่

สร้างกฎกล่องจดหมายเข้า

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ
(OOF)

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

พิมพ์

มี

ใช่

NA

NA

ธีมแอป

มี

ใช่

NA

NA

ที่ติดต่อ

ฟีเจอร์

Outlook 2016

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iPhone และ iPad

Outlook สำหรับโทรศัพท์ Android และแท็บเล็ต

เชื่อมต่อกับหลายบัญชีผู้ใช้

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

Exchange Server

มี

ใช่

ใช่

มี

Office 365
และ Exchange Online

มี

ใช่

ใช่

มี

Outlook.com

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

Gmail.com

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

Yahoo!

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

บัญชีผู้ใช้ IMAP

มี

ไม่มี *

ใช่

ใช่

* แอปจดหมายและปฏิทินประกอบด้วยที่ติดต่อของคุณในไดเรกทอรีของระบบ เมื่อคุณเขียน หรือตอบกลับข้อความอีเม คุณสามารถค้นหาบุคคลทั้งหมดที่ คุณได้แลกเปลี่ยนอีเมลที่มีที่อยู่ในบรรทัดถึง เพียงแค่เริ่มพิมพ์ชื่อเพื่อดูคำแนะนำ หรือเลือกไดเรกทอรีในการค้นหา ที่ด้านล่างของชื่อที่แนะนำ

การค้นหา

ฟีเจอร์

Outlook 2016

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iPhone และ iPad

Outlook สำหรับโทรศัพท์ Android และแท็บเล็ต

การค้นหาภายใน

มี

ใช่

ใช่

ใช่

ค้นหาของเซิร์ฟเวอร์

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

มุมมองบุคคล
(โดยยึดตามความสำคัญ)

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อื่น

ฟีเจอร์

Outlook 2016

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iPhone และ iPad

Outlook สำหรับโทรศัพท์ Android และแท็บเล็ต

เชื่อมต่อกับหลายบัญชีผู้ใช้

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

Exchange Server

มี

ใช่

ใช่

มี

Office 365
และ Exchange Online

มี

ใช่

ใช่

มี

Outlook.com

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

Gmail.com

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

Yahoo!

มี

ไม่มี *

ใช่

มี

บัญชีผู้ใช้ IMAP

มี

ไม่มี *

ใช่

ใช่

* Outlook Web App มีตัวเลือกที่จะสำหรับบัญชีที่เชื่อมต่อซึ่งซิงค์จดหมายแต่ละชั่วโมง

ปฏิทิน

ฟีเจอร์

Outlook 2016

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iPhone และ iPad

Outlook สำหรับโทรศัพท์ Android และแท็บเล็ต

ยอมรับ/ไม่แน่นอน/
ปฏิเสธการประชุม

มี

ใช่

ใช่

มี

แก้ไขการตอบกลับ

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

ปุ่ม เอาออกจากปฏิทิน

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

แถบสภาพอากาศ

มี

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

แชร์ปฏิทิน *

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

เปิดปฏิทินของผู้ร่วมงาน

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

ส่งความพร้อมใช้งาน
(แชร์ช่วงเวลาที่ว่าง)

NA

NA

มี

ใช่

ส่งต่อการเรียกประชุม

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

สร้างการประชุมใหม่

มี

ใช่

ใช่

มี

ดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่างของผู้เข้าร่วมประชุม

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

ตัวค้นหาห้องประชุม

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

สถานะการตอบกลับการประชุมของ
ผู้เข้าร่วม

มี

ใช่

Yes **

Yes **

เพิ่มรายละเอียดการประชุมแบบออนไลน์ของ Lync หรือ Skype

มี

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

* แชร์ปฏิทิน (ตั้งค่าระดับสิทธิ์และแชร์ทั้งปฏิทิน)

** ยอมรับเท่านั้น แสดงอื่น ๆ ทั้งหมดเป็น "ผู้ถูกเชิญ"

จัดการอุปกรณ์

ฟีเจอร์

Outlook 2016

Outlook บนเว็บ

Outlook สำหรับ iPhone และ iPad

Outlook สำหรับโทรศัพท์ Android และแท็บเล็ต

นโยบาย EAS
การล็อก PIN (ระดับอุปกรณ์)

NA

NA

มี

มี

นโยบาย EAS
การล้างอุปกรณ์จากระยะไกล

NA

NA

มี

ใช่

นโยบาย EAS
ล้างข้อมูลหลังจากกด N ไม่ถูกต้อง
พยายามรหัสผ่าน

NA

NA

ไม่มี *

ใช่

นโยบาย EAS
เวลาสาเหตุค่ามากที่สุด
ล็อก

NA

NA

ไม่มี *

มี

นโยบาย EAS
บังคับการเข้ารหัสลับ

NA

NA

NA

มี

* ตั้งค่า โดยผู้ใช้

* iOS อุปกรณ์ที่ถูกส่งเข้ารหัสลับ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×